Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Vyjádřete se k rizikům v mezinárodní spolupráci

08.12.2023

Otevřenost a mezinárodní spolupráce jsou podstatou výzkumu světové úrovně. S rostoucím geopolitickým napětím jsou však evropští výzkumníci a akademici stále více konfrontováni s riziky při mezinárodní spolupráci.

Je důležité, aby evropské výzkumné organizace měly podporu při řešení těchto rizik a bylo jim zajištěno, že výzkum nebude zneužit způsobem, který ovlivňuje bezpečnost nebo je neetický.

Z těchto důvodů vyzývá Evropská komise všechny zainteresované strany, aby do 3. ledna 2024 zaslaly zpětnou vazbu k této problematice prostřednictvím k tomu určeného formuláře: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14056-Enhancing-research-security-in-Europe-_en.

Evropská iniciativa nazvaná "Enhancing security research in Europe" má posílit bezpečnost výzkumu vytvářením povědomí a budováním odolnosti mezi výzkumnými pracovníky a akademiky v Evropě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Aktualizovaný pracovní program výzkumných infrastruktur 2023-2025

19.04.2024

Evropská komise 17. dubna přijala novelu pracovního programu pro oblast výzkumných infrastruktur  v programu Horizont Evropa 2023-2025. Změny v pracovním programu se týkají zejména přidání dvou výzev, které budou vyhlášeny v červnu 2024. Konkrétně se jedná o:...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky