Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Otevřena výzva Teaming-CZ II

13.11.2023

Dne 26. října 2023 byla otevřena výzva Teaming-CZ II, jejímž cílem je posílit doplňkovost mezi fondy EU a programem Horizont Evropa a přispět k rozvoji zázemí a kapacit výzkumného prostředí v ČR tak, aby byly vytvořeny dostatečně kvalitní podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu. Předmětem výzvy je komplementární podpora projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage), která směřuje k rozvoji excelentních výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí. Celková alokace výzvy je 1 500 mil. Kč.

Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kap. 5.3 PpŽP – specifická část:

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01):

  • veřejné vysoké školy;
  • veřejné výzkumné instituce;
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, spolek aj.).

Partnerství
Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Povinné aktivity:

Aktivita 1. Řízení projektu

Aktivita 2. Pořizování, upgrade či vývoj vybavení excelentního výzkumného centra

Volitelné aktivity:

Aktivita 3. Stavební úpravy excelentního výzkumného centra

Podání žádosti o podporu v aplikaci IS KP21+ na webu: iskp21.mssf.cz:

První kolo: 9. 11. 2023 – 5. 1. 2024

Druhé kolo: 2. 9. 2024 – 31. 1. 2025

Více informací o výzvě naleznete zde a případné dotazy směřujte na informační e-mail k výzvě: TeamingOPJAK@msmt.cz.

Více aktualit

Vyšlo speciální číslo časopisu Echo

22.01.2024

Analytici Daniel Frank a Vladimír Vojtěch stojí za obsahem prvního čísla časopisu ECHO v roce 2024, které volně navazuje na zprávy o účasti ČR v RP každoročně vydávané TC Praha (dříve TC AV ČR). Výhradním tématem tohoto speciálního vydání časopisu je analýza účasti...

Revidovaná šablona pro Osvědčení o finančních výkazech

21.02.2024

Evropská komise zveřejnila revidovanou šablonu pro Osvědčení o finančních výkazech (Certificate on the Financial Statement, CFS). Aktuální verze 2.0 obsahuje oproti původní verzi detailní postupy auditora (Agreed-upon Procedures). Svou nynější podobou se tak šablona více...

Podcast: O Expertní skupině ERC se Zdeňkem Strakošem

21.02.2024

Co mají společného Apple a Evropská výzkumná rada? Myslí jinak. A posouvají tím svět vpřed. Granty ERC podporují výzkum na samé hranici lidského poznání a jako magnet přitahují odvážné vědecké lídry s ambicí tuto hranici prolomit. Díky nim se dozvídáme třeba to, proč je...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky