Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Otevřena výzva Teaming-CZ II

13.11.2023

Dne 26. října 2023 byla otevřena výzva Teaming-CZ II, jejímž cílem je posílit doplňkovost mezi fondy EU a programem Horizont Evropa a přispět k rozvoji zázemí a kapacit výzkumného prostředí v ČR tak, aby byly vytvořeny dostatečně kvalitní podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu. Předmětem výzvy je komplementární podpora projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage), která směřuje k rozvoji excelentních výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí. Celková alokace výzvy je 1 500 mil. Kč.

Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kap. 5.3 PpŽP – specifická část:

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01):

  • veřejné vysoké školy;
  • veřejné výzkumné instituce;
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, spolek aj.).

Partnerství
Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Povinné aktivity:

Aktivita 1. Řízení projektu

Aktivita 2. Pořizování, upgrade či vývoj vybavení excelentního výzkumného centra

Volitelné aktivity:

Aktivita 3. Stavební úpravy excelentního výzkumného centra

Podání žádosti o podporu v aplikaci IS KP21+ na webu: iskp21.mssf.cz:

První kolo: 9. 11. 2023 – 5. 1. 2024

Druhé kolo: 2. 9. 2024 – 31. 1. 2025

Více informací o výzvě naleznete zde a případné dotazy směřujte na informační e-mail k výzvě: TeamingOPJAK@msmt.cz.

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034