Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Chybovost v projektech H2020 a Lump sum z pohledu EÚD

09.10.2023

Dne 5. října 2023 zveřejnil Evropský účetní dvůr svou výroční zprávu za rozpočtový rok 2022.

Účetní dvůr každoročně provádí audit příjmů a výdajů rozpočtu EU. Na základě odhadů založených na výběrových auditech stanoví Účetní dvůr tzv. chybovost. To je případ, kdy rozpočet EU nebyl řádně využit v důsledku nesprávného výpočtu nebo nesrovnalosti, například účtování nezpůsobilých nákladů.

V rozpočtové kapitole "Jednotný trh, inovace a digitální technologie", která zahrnuje financování výzkumu EU, činí odhadovaná míra chybovosti 2,7 %, což je o 1,7 % méně než v předchozím roce 2021. Audit se zaměřil téměř výhradně na projekty programu Horizont 2020.

V letošní zprávě věnoval Účetní dvůr také zvláštní pozornost postupům a pokynům Komise pro financování projektů formou lump sum. Plošné rozšíření tohoto typu financování dle Účetního dvora zaslouží zdokonalení ve fázi hodnocení i implementace projektů. Otázkou je, zda je vhodné pro projekty s vysokými rozpočty. K zamyšlení je také dle Účetního dvora rozsah následných kontrol a jak kontrolovat rizikové oblasti, jako je např. dodržování předpisů o zadávání veřejných zakázek.

 

 

Více aktualit

České dny pro evropský výzkum - CZEDER 2024

16.11.2023

21. ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER) s podtitulem Střednědobé hodnocení a strategický výhled do budoucnosti programu Horizont Evropa se uskuteční dne 27. února 2024 v Praze. Konferenci pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci...

Výzva ERA 2024 otevřena

10.12.2023

Dne 6. prosince 2023 byla otevřena výzva ERA na rok 2024, která obsahuje celkem 9 témat. Jejich přehled s přímými odkazy na FTOP a s předpokládanými počty financovaných projektů, naleznete v přiložené tabulce. Výzva je otevřena do 12. března 2024 do 17:00 hod. Jedná se...

Evropská komise vyzývá vědce k vyjádření se k rizikům v mezinárodní spolupráci

08.12.2023

Otevřenost a mezinárodní spolupráce jsou podstatou výzkumu světové úrovně. S rostoucím geopolitickým napětím jsou však evropští výzkumníci a akademici stále více konfrontováni s riziky při mezinárodní spolupráci. Je důležité, aby evropské výzkumné organizace měly...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky