Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Rekapitulace počtu ERC grantů řešených v ČR a českými výzkumníky v zahraničí k 17.9.2023

13.09.2023

Soubory:

D_Frank_ERC_CZ_FP7_H2020_HE_17092023.xlsx

Frank_ERC_CZ_RP_ALL_17092023.jpg

Frank_ERC_CZ_RP_PI_17092023.jpg

Frank_ERC_CZnat_RP_PI_17092023.jpg

Téma ERC je v současné době žhavým tématem výzkumné politiky v ČR. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že provedu pokus o přehlednou rekapitulaci grantů ERC řešených v ČR nebo grantů ERC řešených českými výzkumníky v zahraničí od roku 2007 do současnosti, tj. do 17.9.2023. Práce to nebyla snadná, neboť oficiální datové zdroje nejsou vždy přesné (spíše jsou nepřesné) a statistiky ERC grantů se mění velmi rychle v čase, a to i vzhledem k jejich přenositelnosti mezi hostitelskými institucemi a zeměmi. Je tedy možné, že i přes sebevětší snahu o přesnost, nemusejí být údaje na 100 % validní. Za chyby, ať již způsobené kvalitou datových zdrojů, nebo chyby vzniklé při zpracování těchto dat, se předem omlouvám. Budu rád za každou reakci čtenářů a návštěvníků webu HE.

Daniel Frank, TC Praha, frank@tc.cz

V ČR se od roku 2007 do dnešního dne řešilo 93 grantů ERC. Z toho 80 grantů ERC bylo řešeno přímo hlavními řešiteli, na ostatních grantech ERC se instituce z ČR podílely pouze jako partneři. Celková podpora pro hlavní řešitele i partnery grantů ERC řešených od roku 2007 až do současnosti v ČR přesáhla 127 mil. €.

V 7. RP bylo na českých hostitelských institucích řešeno 16 grantů ERC, z nichž 11 řešili přímo hlavní řešitelé (Principal Investigators). Z 11 hlavních řešitelů bylo 7 řešitelů české národnosti a 4 cizinci. V programu Horizont 2020 bylo v ČR řešeno 45 grantů ERC, z nichž 39 připadalo přímo na hlavní řešitele. Výzkumníci české národnosti řešili 33 grantů ERC. V průběhu programu H2020 byl jeden grant řešený v ČR zahraničním výzkumníkem přenesen do zahraničí. V programu Horizont Evropa se dosud řeší v ČR 32 grantů ERC. Celkem 30 grantů ERC je v rukou hlavních řešitelů. Česká národnost je spojena s 22 granty ERC. Jeden grant ERC původně realizovaný v ČR byl však zahraniční výzkumnicí přenesen do zahraničí.  

Přehled institucí z ČR, ve kterých se řešil ERC grant, najdete v tabulkách 1 a 2. V tabulce 1 je celkový počet ERC grantů řešených na institucích v ČR (hlavní řešitelé a partneři), v tabulce 2 jsou uvedeny počty grantů ERC řešených v ČR přímo hlavními řešiteli. V tabulkách nejsou započítány granty ERC udělené hlavním řešitelům cizincům, kteří přenesli grant ERC do zahraničí.

Frank_ERC_CZ_RP_ALL_17092023.jpg

Tabulka 1: Přehled počtu grantů ERC řešených v ČR k 17. 9. 2023 (hlavní řešitelé a partneři)

Frank_ERC_CZ_RP_PI_17092023.jpg

Tabulka 2: Přehled počtu grantů ERC řešených v ČR k 17. 9. 2023 hlavními řešiteli

Granty ERC však výzkumníci české národnosti řeší i v zahraničí. Od roku 2007 to bylo celkem 37 grantů ERC. Z toho jeden udělený grant ERC byl transformován na grant ERC UKRI (UK nebylo na počátku programu HE asociováno k programu Horizont Evropa).  Přehled institucí a počet grantů ERC udělených řešitelům z českou národností uvádí tabulka 3.

Frank_ERC_CZnat_RP_PI_17092023.jpg

Tabulka 3: Přehled počtu grantů ERC řešených 17. 9. 2023 v zahraničí výzkumníky s českou národností

Pro další statistiky je možné využít dat v příloze, která obsahují podrobný přehled všech grantů ERC s českou stopou.

Daniel Frank, TC Praha, frank@tc.cz

 

Více aktualit

České dny pro evropský výzkum - CZEDER 2024

16.11.2023

21. ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER) s podtitulem Střednědobé hodnocení a strategický výhled do budoucnosti programu Horizont Evropa se uskuteční dne 27. února 2024 v Praze. Konferenci pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci...

Výzva ERA 2024 otevřena

10.12.2023

Dne 6. prosince 2023 byla otevřena výzva ERA na rok 2024, která obsahuje celkem 9 témat. Jejich přehled s přímými odkazy na FTOP a s předpokládanými počty financovaných projektů, naleznete v přiložené tabulce. Výzva je otevřena do 12. března 2024 do 17:00 hod. Jedná se...

Evropská komise vyzývá vědce k vyjádření se k rizikům v mezinárodní spolupráci

08.12.2023

Otevřenost a mezinárodní spolupráce jsou podstatou výzkumu světové úrovně. S rostoucím geopolitickým napětím jsou však evropští výzkumníci a akademici stále více konfrontováni s riziky při mezinárodní spolupráci. Je důležité, aby evropské výzkumné organizace měly...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky