Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Rekapitulace počtu ERC grantů řešených v ČR a českými výzkumníky v zahraničí k 17.9.2023

13.09.2023

Soubory:

D_Frank_ERC_CZ_FP7_H2020_HE_17092023.xlsx

Frank_ERC_CZ_RP_ALL_17092023.jpg

Frank_ERC_CZ_RP_PI_17092023.jpg

Frank_ERC_CZnat_RP_PI_17092023.jpg

Téma ERC je v současné době žhavým tématem výzkumné politiky v ČR. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že provedu pokus o přehlednou rekapitulaci grantů ERC řešených v ČR nebo grantů ERC řešených českými výzkumníky v zahraničí od roku 2007 do současnosti, tj. do 17.9.2023. Práce to nebyla snadná, neboť oficiální datové zdroje nejsou vždy přesné (spíše jsou nepřesné) a statistiky ERC grantů se mění velmi rychle v čase, a to i vzhledem k jejich přenositelnosti mezi hostitelskými institucemi a zeměmi. Je tedy možné, že i přes sebevětší snahu o přesnost, nemusejí být údaje na 100 % validní. Za chyby, ať již způsobené kvalitou datových zdrojů, nebo chyby vzniklé při zpracování těchto dat, se předem omlouvám. Budu rád za každou reakci čtenářů a návštěvníků webu HE.

Daniel Frank, TC Praha, frank@tc.cz

V ČR se od roku 2007 do dnešního dne řešilo 93 grantů ERC. Z toho 80 grantů ERC bylo řešeno přímo hlavními řešiteli, na ostatních grantech ERC se instituce z ČR podílely pouze jako partneři. Celková podpora pro hlavní řešitele i partnery grantů ERC řešených od roku 2007 až do současnosti v ČR přesáhla 127 mil. €.

V 7. RP bylo na českých hostitelských institucích řešeno 16 grantů ERC, z nichž 11 řešili přímo hlavní řešitelé (Principal Investigators). Z 11 hlavních řešitelů bylo 7 řešitelů české národnosti a 4 cizinci. V programu Horizont 2020 bylo v ČR řešeno 45 grantů ERC, z nichž 39 připadalo přímo na hlavní řešitele. Výzkumníci české národnosti řešili 33 grantů ERC. V průběhu programu H2020 byl jeden grant řešený v ČR zahraničním výzkumníkem přenesen do zahraničí. V programu Horizont Evropa se dosud řeší v ČR 32 grantů ERC. Celkem 30 grantů ERC je v rukou hlavních řešitelů. Česká národnost je spojena s 22 granty ERC. Jeden grant ERC původně realizovaný v ČR byl však zahraniční výzkumnicí přenesen do zahraničí.  

Přehled institucí z ČR, ve kterých se řešil ERC grant, najdete v tabulkách 1 a 2. V tabulce 1 je celkový počet ERC grantů řešených na institucích v ČR (hlavní řešitelé a partneři), v tabulce 2 jsou uvedeny počty grantů ERC řešených v ČR přímo hlavními řešiteli. V tabulkách nejsou započítány granty ERC udělené hlavním řešitelům cizincům, kteří přenesli grant ERC do zahraničí.

Frank_ERC_CZ_RP_ALL_17092023.jpg

Tabulka 1: Přehled počtu grantů ERC řešených v ČR k 17. 9. 2023 (hlavní řešitelé a partneři)

Frank_ERC_CZ_RP_PI_17092023.jpg

Tabulka 2: Přehled počtu grantů ERC řešených v ČR k 17. 9. 2023 hlavními řešiteli

Granty ERC však výzkumníci české národnosti řeší i v zahraničí. Od roku 2007 to bylo celkem 37 grantů ERC. Z toho jeden udělený grant ERC byl transformován na grant ERC UKRI (UK nebylo na počátku programu HE asociováno k programu Horizont Evropa).  Přehled institucí a počet grantů ERC udělených řešitelům z českou národností uvádí tabulka 3.

Frank_ERC_CZnat_RP_PI_17092023.jpg

Tabulka 3: Přehled počtu grantů ERC řešených 17. 9. 2023 v zahraničí výzkumníky s českou národností

Pro další statistiky je možné využít dat v příloze, která obsahují podrobný přehled všech grantů ERC s českou stopou.

Daniel Frank, TC Praha, frank@tc.cz

 

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034