Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Novinky v programu COST

02.06.2023

Informační den COST

Dne 24. května 2023 (10:00 – 11:30 hod.) se konal online informační den určený všem zájemcům o možnosti připojit se k již běžícím akcím COST, o podání žádosti o novou akci COST, o úloze a dopadu programu COST a o výhodách účasti v akcích COST pro kariéru výzkumných pracovníků, zvláště těch mladých. Na webu COST zde si nyní můžete stáhnout všechny prezentace, dále dokument Q&A, který obsahuje všechny položené dotazy včetně odpovědí, i videozáznam celého informačního dne.

Schváleno 70 nových akcí COST

Dne 12. května 2023 potvrdila správní rada COST, Výbor vyšších úředníků (CSO), financování 70 nových akcí COST, které budou oficiálně zahájeny na podzim 2023. Jako ukazatel multidisciplinárního charakteru nových akcí 54 % všech akcí pokrývá alespoň dvě oblasti vědy a techniky OECD, zatímco 11 % pokrývá alespoň tři oblasti. Úspěšnost žádostí v této otevřené výzvě (OC-2022-1) byla 18,7 %. Další informace naleznete v této tiskové zprávě COST.

MoU COST - JRC prodlouženo o dalších 5 let

COST s potěšením oznámil, že v posledních letech posílil spolupráci se Společným výzkumným střediskem EK (JRC), jak bylo formálně potvrzeno memorandem o porozumění (MoU) podepsaným oběma organizacemi v roce 2015. Toto MoU bylo v květnu 2023 prodlouženo do začátku roku 2028. Primárním cílem aktualizovaného memoranda je udržet a prohloubit pokračující partnerství mezi JRC a COST na strategických bodech společného zájmu. Navíc bude MoU tvořit základ pro výměnu informací a osvědčených postupů mezi oběma partnery. Celou zprávu si přečtěte zde.

Více aktualit

Proběhl Národní informační den CBE JU

14.05.2024

Technologické centrum Praha ve spolupráci s BioEast hubem CZ a evropským partnerstvím pro cirkulární bioekonomiku (Circular Bio-based Economy – CBE JU) uspořádalo dne 14.5. národní informační den s cílem představit zájemcům z řad akademického i...

Stručný přehled dosavadního vývoje příprav FP10 z pohledu EU a ČR

14.05.2024

V Evropské unii začínají přípravy desátého rámcového programu (FP10). Jednou z klíčových aktivit je ex-post hodnocení programu Horizont 2020, které bylo finalizováno a publikováno na konci ledna 2024. Výsledky tohoto hodnocení poskytují důležité podklady pro...

Spouštíme novou sekci webu o FP10

14.05.2024

S radostí oznamujeme spuštění nové sekce na našem webu Horizont Evropa, která je věnovaná přípravě 10. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace (FP10). Sekce přehledně sdružuje relevantní informace a klíčové dokumenty. Aktuálně je k dispozici řada...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034