Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Dosavadní účast ČR v misích programu HE

25.04.2023

Soubory:

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_role_20230330.jpg

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_mise_20230330.jpg

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_vyznammisi_20230330.jpg

Mise jsou v rámcovém programu novým konceptem. Stručně řečeno, jde o ambiciózní aktivity v oblasti výzkumu a inovací, které mají dopad napříč obory a odvětvími a jsou důležité pro významnou část evropského obyvatelstva. Jsou vyhlašovány formou specifických výzev ve II. pilíři programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). V současnosti jsou mise zavedeny pro tyto oblasti:

  • přizpůsobování se změně klimatu včetně sociální transformace,
  • rakovina,
  • zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody,
  • chytrá a klimaticky neutrální města,
  • zdravá půda a potraviny.

Téma misí významně rezonovalo i pozičními dokumenty, které reagovaly na veřejnou konzultaci Evropské komise ze dne 1. prosince 2022 zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027. Zavedení misí bylo napříč pozičními dokumenty vnímáno kriticky, a to zejména z důvodů nejasné vazby na II. pilíř, nastavení rozpočtu misí, neprovázanosti s národními a regionálními rozvojovými a inovačními strategiemi a složité struktury nastavení misí (včetně jejich netransparentnosti a obtížnosti na orientaci).

Cílem příspěvku je proto na stanoviska v těchto pozičních dokumentech navázat a stručně analyzovat účast České republiky v misích v evropském kontextu.

 

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_role_20230330.jpg

 

Tuzemští příjemci k 30. březnu 2023 vykázali 41 účastí v misích programu HE. Nejvíce, po 11 účastech, vykázaly mise Rakovina a Chytrá a klimaticky neutrální města. 8 účastí vykázala mise Zdravá půda a potraviny, 6 účastí Zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody a 5 účastí Přizpůsobování se změně klimatu včetně sociální transformace. Účast tuzemských příjemců v misích odpovídá celkové tuzemské účasti v programu HE. Z celkového počtu 2 553 účastí příjemců v misích programu HE představuje tuzemských 41 účastí 1,6 %. V případě celého programu HE 558 účastí českých příjemců znamená 1,4 %.

Na první pohled se ani neliší zastoupení ostatních zemí. Tzn. je naprosto zřetelná dominance zemí západní Evropy – Španělska (324 účastí příjemců v misích, 4 641 účastí příjemců v HE jako celku), Itálie (248 účastí v misích, 4 081 účastí celkem), Německa (224 účastí v misích, 4 738 účastí celkem) a Francie (208 účastí v misích, 3 516 účastí celkem). Na druhé straně vyšší účast v misích než Česká republika vykázalo Rumunsko (77 účastí příjemců v misích při 474 účastech příjemců v programu HE celkem). Polští příjemci vykázali 42 účastí, maďarští 37, chorvatští 36, bulharští 35 a slovinští 33.

Z hlediska rolí je nezbytné dodat, že tuzemské subjekty se misí účastnily pouze jako ostatní příjemci. Naopak Rumunsko koordinovalo 3 projekty. Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva a Bulharsko koordinovaly alespoň po 1 projektu.

 

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_mise_20230330.jpg

 

Co se týká příspěvku EU, tuzemští příjemci v misích k 30. březnu 2023 obdrželi 11,7 mil. €, 17. nejvyšší příspěvek EU mezi členskými zeměmi programu HE a přidruženými zeměmi. Celkový příspěvek EU všem příjemcům účastnícím se misí činil 1,1 mld. €. Pro srovnání, za celý program HE tuzemští příjemci obdrželi 18. nejvyšší příspěvek. Nejvyšší příspěvek EU získali tuzemští příjemci v misi Rakovina, a to 3,4 mil. €. Mise Chytrá a klimaticky neutrální města, Zdravá půda a potraviny, Zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody obdržely podobně velký příspěvek mezi 2 a 2,5 mil. €. V misi Přizpůsobování se změně klimatu včetně sociální transformace tuzemští příjemci obdrželi příspěvek EU 1,7 mil. €.

Podobnou strukturu účasti v misích jako Česká republika, tzn. bez výrazné převahy konkrétní mise, má i Itálie, Francie, Španělsko, Německo nebo Dánsko. Naopak u ostatních nových členských zemí EU lze identifikovat jednu dominantní misi – např. Zdravou půdu a potraviny v případě Polska; Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody u Estonska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Rumunska.

 

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_vyznammisi_20230330.jpg

 

V předchozích odstavcích jsme uvedli, že rumunští příjemci měli větší účast v misích než příjemci z tuzemska a že podobnou účast vykázali i příjemci z Maďarska, Chorvatska a Bulharska. Avšak v těchto zemích účast v misích představuje významnou část příspěvku EU – nejvíce v Chorvatsku (17,5 %) a Rumunsku (16,4 %). Naopak Česká republika, kde se mise podílejí 5 % na celkovém příspěvku EU, se přibližuje evropskému průměru (5,3 %). Tzn., že Česká republika vykazuje podobné hodnoty jako Slovinsko, Itálie, Finsko nebo Norsko.

 

Résumé: Tuzemští příjemci vykázali 41 účastí (ale ani jednu koordinaci) v misích programu Horizont Evropa. Účast ČR v misích se neliší od celkové účasti v programu HE. V případě ČR (na rozdíl od nových členských zemí EU) jsou mise rovnoměrně zastoupeny. V rámci účasti v misích tuzemští příjemci obdrželi příspěvek EU ve výši 11,7 mil. €. To je 5 % celkového příspěvku EU ČR v programu HE, což odpovídá evropskému průměru. 

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC Praha, vojtech@tc.cz, 25. dubna 2023

 

 

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Aktualizovaný pracovní program výzkumných infrastruktur 2023-2025

19.04.2024

Evropská komise 17. dubna přijala novelu pracovního programu pro oblast výzkumných infrastruktur  v programu Horizont Evropa 2023-2025. Změny v pracovním programu se týkají zejména přidání dvou výzev, které budou vyhlášeny v červnu 2024. Konkrétně se jedná o:...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky