Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Diskutovali jsme o synergiích ve výzkumu a Pražské deklaraci

17.02.2023

Tento týden se v Technologickém centru Praha konal kulatý stůl k synergiím – setkání českých stakeholderů k problematice synergií Horizontu Evropa / přímo řízených programů EU s fondy kohezní politiky a národními programy v oblasti výzkumu a inovací. Zástupci MŠMT, TA ČR, MMR, MPO, TC Praha, MUNI, CUNI, UPOL a dalších stakeholderů diskutovali o novinkách, které v této oblasti přineslo české předsednictví Radě Evropské unie a dalším pokroku na české i evropské úrovni. Kulatý stůl sloužil jako příprava na setkání s Evropskou komisí s názvem Synergies Open 3, které se uskuteční v dubnu 2023.  Pozornost byla mimo jiné věnována Pražské deklaraci a Zprávě Evropského účetního dvora k synergiím.

Setkání bylo iniciováno českou pracovní skupinou k synergiím skládající se ze zástupců CZARMA (pracovní skupiny Výzkumná politika) a zástupců státní správy.

Relevantní dokumenty i závěry ze setkání budou dostupné na stránkách akce zde.

IMG-20230215-WA0001.jpg

IMG-20230215-WA0002.jpg

 

Více aktualit

Zapojte se do národní konzultace k pozici ČR pro FP10

22.07.2024

Chcete se podílet na formování budoucí výzkumné politiky EU a tvorbě budoucího programu pro výzkum a inovace? Zapojte se do konzultace k FP10 (Rámcovému programu pro výzkum a inovace na období 2028-2034), připravovanému programu Evropské unie, který naváže na...

Výzvy Nového evropského Bauhausu: CONNECT a CO-CREATE

23.07.2024

Evropský inovační a technologický institut/The EIT Community New European Bauhaus otevřel 4. července 2024 dvě menší výzvy k Novému evropskému Bauhausu. Cílí na problémy, kterým čelí města, příměstské a venkovské oblasti: klima, městská mobilita, potraviny a výroba. V...

Registrace na Evropský týden regionů a měst 2024 otevřena

19.07.2024

Zájemci se nyní mohou registrovat na Evropský týden regionů a měst (European Week of Regions and Cities, EWRC 2024), který se pod motem “Empowering Communities” koná v Bruselu a online ve dnech 7. – 10. října 2024. Program je k dispozici zde a u každé položky programu...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034