Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Velikostní struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech

14.10.2022

Předchozí příspěvek z 12. října 2022 stručně hodnotil odvětvovou strukturu účasti tuzemských podniků v rámcových programech. Cílem tohoto příspěvku je navázat a představit čtenáři velikostní strukturu těchto podniků podle počtu zaměstnanců. Přidáno je i hledisko institucionálního sektoru neboli vlastnictví, neboť rámcových programů se účastní domácí a zahraniční podniky odlišných velikostních kategorií. Opět jsou hodnoceni pouze účastníci typu „příjemce“ (beneficiary), kteří mají s Evropskou komisí podepsánu grantovou dohodu nebo probíhá příprava k jejímu podpisu. Poněvadž hodnotíme tři po sobě jdoucí rámcové programy, je pro nás rozhodující velikostní kategorie podniku v době ukončení programu. To znamená pro 7. rámcový program rok 2014; pro program Horizont 2020 rok 2020, neboť databáze MagnusWeb, provozovaná společností Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., v době zpracování tohoto příspěvku nedisponuje údaji ze závěrek zúčastnivších se podniků za rok 2021. V případě aktuálního programu Horizont Evropa vycházíme rovněž z údajů pro rok 2020.

Z hlediska vlastnictví dominují ve všech třech rámcových programech podniky v domácím vlastnictví. V 7. rámcovém programu a programu Horizont 2020 vykázaly zhruba dvě třetiny všech účastí, v programu Horizont Evropa (k 15. září 2022) pak tři pětiny všech účastí. I v případě příspěvku Evropské unie se zastoupení podniků v domácím vlastnictví pohybuje okolo 60 %. Účast tuzemských veřejných podniků v rámcových programech je zanedbatelná.

RP_podniky_zam_ucasti_20221013.jpg

RP_podniky_zam_EUprispevek_20221013.jpg

 

Mezi podniky v domácím vlastnictví převažovala kategorie drobných a malých podniků (tj. podniky v kategoriích neuvedeno, 0-9 zaměstnanců a 10-49 zaměstnanců). Na celkovém počtu účastí domácích podniků se drobné a malé podniky dohromady podílejí z více než poloviny – v programu Horizont 2020 ze dvou třetin, v dosavadní části programu Horizont Evropa 71 %. Podobné tvrzení platí i v případě výše příspěvku Evropské unie, avšak v případě programu Horizont Evropa jsou drobné a malé podniky mezi domácími podniky zastoupeny jen z 56 %. Zároveň si lze povšimnout, že mezi podniky v domácím vlastnictví klesá účast středně velkých podniků (tj. podniků s 50-249 zaměstnanci).

Naopak mezi podniky v zahraničním vlastnictví převažovaly velké podniky, tj. podniky s více než 250 zaměstnanci. Na celkovém počtu účastí podniků v zahraničním vlastnictví se ve všech třech rámcových programech podílely přibližně polovinou. U výše příspěvku Evropské unie se jejich zastoupení pohybovalo od 59 % v 7. rámcovém programu, přes 74 % v programu Horizont 2020, po 54 % v programu Horizont Evropa. Druhou nejčastěji zastoupenou velikostní kategorií u podniků v zahraničním vlastnictví jsou v případě programu Horizont Evropa středně velké podniky (50–249 zam.), stejně jako v případě 7. rámcového programu. Naopak v programu Horizont 2020 byly druhou nejčastěji zastoupenou kategorií zahraničních podniků drobné a malé podniky.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz, 14. října 2022

Více aktualit

Příležitost pro start-upy v oblasti life science

19.06.2024

EIT Health,  vyhlásil výzvu HICEE Call for Start-ups (Healthy Investment Central and Eastern Europe) pro začínající podniky, která je otevřena do 10. července 2024. Tento program hledá slibné podniky v oblasti life science, včetně biotechnologií, medtech a digitálního...

Proběhl národní workshop pro evropskou misi k půdě

18.06.2024

Technologické centrum Praha uspořádalo ve spolupráci s projektem NATI00NS dne 18.6.2024 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“. Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním...

Cena EU pro šampióny genderové rovnosti v roce 2023

18.06.2024

Komisařka Iliana Ivanova a generální ředitel pro výzkum a inovace Marc Lemaître oznámili příjemce cen dne 15. května 2024 (tisková zpráva EK je zde): Kategorie 1 (Sustainable Gender Equality Champions) Centre National de la Recherche Scientifique...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034