Zpět

Vyšlo dvojčíslo časopisu Echo 5-6/2022

29.09.2022

Soubory:

echo_web_stranky-5_6_2022_poslední verze.pdf

Dvojčíslo Echa, které tentokrát vyšlo v anglické verzi, se stručně vrací k mezinárodní konferenci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě konané v rámci CZ PRES (viz též Echo 1-2/2022). Příspěvek je doplněný rozhovorem se dvěma zástupci organizačního týmu o organizaci konference, ale zejména o návazných aktivitách na národní i mezinárodní úrovni. Další předsednická konference se bude konat ve dnech 19.-21. října v Brně. Jedná se o Mezinárodní konferenci o výzkumných infrastrukturách (ICRI), proto Echo zařadilo příspěvek, který se zabývá etapami budování výzkumných infrastruktur se zaměřením na organizaci ERIC. Nechybějí ani zajímavé analýzy, např. jaký vliv má  spolupráce  států EU s TOP 15 britskými univerzitami či využití parity kupní síly jako alternativního finančního ukazatele pro hodnocení účasti zemí EU v RP. Projektoví manažeři určitě přivítají, že v Česku byla ustavena Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s., (CZARMA), která bude  sdružovat a propojovat manažery a administrátory ve vědě a výzkumu – nejen o její první schůzi informuje toto dvojčíslo.

 

Celé Echo je ke stažení v příloze.

Více aktualit

Vzniká expertní skupina EK pro hodnocení rámcových programů – zájemci se mohou hlásit do 20. 6. 2023

09.06.2023

V souvislosti s ex post hodnocením programu Horizont 2020, průběžným hodnocením programu Horizont Evropa a přípravou příštího rámcového programu se Evropská komise (EK) rozhodla zřídit skupinu odborníků na vysoké úrovni. Výzva k podávání žádostí byla otevřena 15....

Partnerské setkání klastru 6 - save the date

08.06.2023

Po několika letech on-line akcí se příští partnerské setkání - brokerage event pro klastr 6 (Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí) uskuteční fyzicky v Bruselu, a to 26. září 2023. Cílem akce je navázat spolupráci...

Kterých složek programu Horizont Evropa se tuzemské subjekty účastní více a kterých méně? III.

07.06.2023

Příspěvek z 26. května 2023 se zabýval strukturou tuzemské účasti v programu Horizont Evropa (dále jen „HE“) podle jednotlivých témat II. pilíře. Avšak i jednotlivá témata, tak jak je vymezuje Evropská komise, jsou stále příliš široká. V Klastru 6 např. sdružují dohromady...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky