Zpět

Regionální rozložení účasti ČR v programu Horizont Evropa: Dominance Prahy, Brna a Olomouce

24.08.2022

Soubory:

HE_EUprispevek_okresy_20220727_var.jpg

Zpráva o účasti ČR v programu H2020 na str. 88–90 pracuje při hodnocení účasti s krajským členěním. Považujeme proto za vhodné na tuto zprávu navázat, v monitoringu na regionální úrovni pokračovat a informovat tímto způsobem (nejen) pracovníky regionálních institucí majících v referátu tvorbu, monitoring a evaluaci regionálních strategických plánů a regionálních inovačních strategií. Protože databáze Evropské komise eCorda (databáze grantových dohod a účastníků) obsahuje informace o sídle účastníka, je možné pracovat až s úrovní obcí. Nicméně pro potřeby zběžného hodnocení regionálního rozložení účasti v programu Horizont Evropa máme okresní úroveň za dostatečnou.

Aktuální databáze eCorda k 27. červenci 2022 evidovala 282 účastí subjektů z ČR v programu Horizont Evropa – při výběru účastníků typu příjemce (beneficiary) a při výběru statusu projektu jako podepsaného (signed) či v přípravě k podpisu (under preparation). Celkové náklady tuzemských účastníků těchto projektů k témuž datu činily 104,5 milionů a celková výše finančního příspěvku EU 95,7 milionů €.

Z hlediska sídel účastníků pražské subjekty vykázaly 151 účastí (tj. 54 % všech tuzemských účastí), brněnské subjekty 57 účastí (tj. 20 %) a subjekty z okresu Olomouc 20 účastí (tj. 7 %). Subjekty se sídlem v Praze obdržely příspěvek EU ve výši 49,9 mil. € (tj. 52 % veškerého příspěvku pro tuzemské účastníky), se sídlem v Brně 22,7 mil. € (tj. 24 %) a se sídlem v okresu Olomouc 6,3 mil. € (tj. 7 %). Na účastníky z ostatních 22 okresů tak připadalo 17 % příspěvku EU – zde vynikli účastníci z okresů České Budějovice a Praha-západ s příspěvkem EU převyšujícím 2 miliony €.

HE_EUprispevek_okresy_20220727_var.jpg 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz, 24. srpna 2022

Více aktualit

Pracovní program JRC pro 2023-2024 - přehled portfolií

22.03.2023

Společné výzkumné centrum (JRC) zveřejnilo přehlednou brožuru shrnující 33 tzv. portfolií pracovního programu JRC na období 2023-2024.  Brožuru naleznete zde.

Pracovní program Euratom 2023 - 2025 zveřejněn!

20.03.2023

Dne 17. března 2023 byl zveřejněn Pracovní program Euratom 2023 - 2025. Program pokrývá celkem tři roky a obsahuje jedenáct témat, rozdělených do tří oblastí: Celkový rozpočet je 102 mil. eur. Jaderná bezpečnost Bezpečné zacházení s vyhořelým jaderným...

Podcast: O ERC projektech s členkou vědecké rady Alicí Valkárovou

20.03.2023

Jak funguje Evropská výzkumná rada (ERC), proč čeští vědci nemají více ERC grantů, jaké jsou novinky v hodnocení ERC projektů a mnohem více s námi sdílela RNDr. Alice Valkárová, DrSc. Jako členka Vědecké rady ERC, členka předsednictva GA ČR a vědkyně v oblasti částicové...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky