Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Regionální rozložení účasti ČR v programu Horizont Evropa: Dominance Prahy, Brna a Olomouce

24.08.2022

Soubory:

HE_EUprispevek_okresy_20220727_var.jpg

Zpráva o účasti ČR v programu H2020 na str. 88–90 pracuje při hodnocení účasti s krajským členěním. Považujeme proto za vhodné na tuto zprávu navázat, v monitoringu na regionální úrovni pokračovat a informovat tímto způsobem (nejen) pracovníky regionálních institucí majících v referátu tvorbu, monitoring a evaluaci regionálních strategických plánů a regionálních inovačních strategií. Protože databáze Evropské komise eCorda (databáze grantových dohod a účastníků) obsahuje informace o sídle účastníka, je možné pracovat až s úrovní obcí. Nicméně pro potřeby zběžného hodnocení regionálního rozložení účasti v programu Horizont Evropa máme okresní úroveň za dostatečnou.

Aktuální databáze eCorda k 27. červenci 2022 evidovala 282 účastí subjektů z ČR v programu Horizont Evropa – při výběru účastníků typu příjemce (beneficiary) a při výběru statusu projektu jako podepsaného (signed) či v přípravě k podpisu (under preparation). Celkové náklady tuzemských účastníků těchto projektů k témuž datu činily 104,5 milionů a celková výše finančního příspěvku EU 95,7 milionů €.

Z hlediska sídel účastníků pražské subjekty vykázaly 151 účastí (tj. 54 % všech tuzemských účastí), brněnské subjekty 57 účastí (tj. 20 %) a subjekty z okresu Olomouc 20 účastí (tj. 7 %). Subjekty se sídlem v Praze obdržely příspěvek EU ve výši 49,9 mil. € (tj. 52 % veškerého příspěvku pro tuzemské účastníky), se sídlem v Brně 22,7 mil. € (tj. 24 %) a se sídlem v okresu Olomouc 6,3 mil. € (tj. 7 %). Na účastníky z ostatních 22 okresů tak připadalo 17 % příspěvku EU – zde vynikli účastníci z okresů České Budějovice a Praha-západ s příspěvkem EU převyšujícím 2 miliony €.

HE_EUprispevek_okresy_20220727_var.jpg 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz, 24. srpna 2022

Více aktualit

Příležitost pro start-upy v oblasti life science

19.06.2024

EIT Health,  vyhlásil výzvu HICEE Call for Start-ups (Healthy Investment Central and Eastern Europe) pro začínající podniky, která je otevřena do 10. července 2024. Tento program hledá slibné podniky v oblasti life science, včetně biotechnologií, medtech a digitálního...

Proběhl národní workshop pro evropskou misi k půdě

18.06.2024

Technologické centrum Praha uspořádalo ve spolupráci s projektem NATI00NS dne 18.6.2024 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“. Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním...

Cena EU pro šampióny genderové rovnosti v roce 2023

18.06.2024

Komisařka Iliana Ivanova a generální ředitel pro výzkum a inovace Marc Lemaître oznámili příjemce cen dne 15. května 2024 (tisková zpráva EK je zde): Kategorie 1 (Sustainable Gender Equality Champions) Centre National de la Recherche Scientifique...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034