Zpět

ČR si připsala 3 nové ERC granty

22.06.2022

Evropská komise podpoří další tři projekty ERC, které budou řešené na českých výzkumných institucích.

Ke čtyřem úspěšným žadatelům o ERC Starting granty (Ondřej Dušek z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, Hana Macíčková Cahová a Tomáš Slanina z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Kateřina Rohlenová z Biotechnologického ústavu AV ČR), o kterých jsme informovali v lednu 2022, se po přehodnocení finančních možností Evropské komise přidali další dva vědci. Seznam řešitelů projektů ERC působících v ČR obohatili Martin Kozák z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Tim Verhagen, který se spolu se svým grantem v brzké době přesune z téže fakulty na jinou českou instituci, do Fyzikálního ústavu AV ČR.

V červnu 2022 nabídla Evropská komise finanční podporu také projektu předloženému Alenou Zíkovou z Biologického centra AV ČR. V kategorii ERC Consolidator se tak jedná o druhý podpořený projekt z první výzvy tohoto typu v Horizontu Evropa, který bude řešený v ČR. O úspěchu Pavla Plevky z CEITEC MU a jeho zkušenostech s účastí na přípravných workshopech pořádaných Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC ve spolupráci s TC AV ČR, si můžete přečíst zde. Podpory Expertní skupiny využili také oba výše jmenovaní řešitelé ERC Starting grantů.

O vědeckých tématech, kterými se budou noví držitelé ERC grantu v rámci svého projektu zabývat, se můžete více dozvědět v níže uvedených článcích:

Více aktualit

Vyšlo dvojčíslo časopisu Echo 5-6/2022

29.09.2022

Dvojčíslo Echa, které tentokrát vyšlo v anglické verzi, se stručně vrací k mezinárodní konferenci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě konané v rámci CZ PRES (viz též Echo 1-2/2022). Příspěvek je doplněný rozhovorem se dvěma zástupci organizačního týmu...

Hodnocení projektových návrhů "nanečisto"

03.10.2022

Ve dnech 24. až 27. října 2022 proběhne tradiční "hodnocení nanečisto", tj. připomínkování návrhů projektů připravovaných do výzev Klastru 4 Horizontu Evropa s uzávěrkou 16. listopadu 2022. Cennou zpětnou vazbu včetně doporučení, jak projekt na poslední chvíli...

MSCA4Ukraine: text výzvy zveřejněn

03.10.2022

Výzva k podávání žádostí o podporu z programu MSCA4Ukraine byla zveřejněná. Instituce, které zvažují zaměstnat ukrajinské vědce prchající před válkou ve své domovině prostřednictvím tohoto schématu, se mohou s jeho podmínkami seznámit na informačním webináři, který...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky