Zpět

Gratulujeme Pavlu Plevkovi k získání prestižního ERC Consolidator grantu

17.03.2022

Autor: Petra Fedorová

Typ: Držitelé grantů ERC

Sdílet na sociální sítě:

Virolog Pavel Plevka uspěl v soutěži o granty ERC již podruhé. Poté, co v roce 2013 obdržel ERC Starting grant, zaměřený na studium lidských pikornavirů, získal nyní ERC Consolidator grant, v němž se bude zabývat studiem fágové infekce bakteriálního biofilmu tvořeného buňkami zlatého stafylokoka. Používá přitom kombinaci flourescenční mikroskopie optického listu pro pozorování vývoje biofilmu a průběhu fágových infekcí a kryoelektronové mikroskopie pro detailní popis procesu tvorby fágových částic v infikovaných buňkách. Díky tomuto výzkumu bude možné popsat dosud necharakterizované interakce fágů a bakterií za biologicky a klinicky relevantních podmínek. V rámci České republiky uspěl Pavel Plevka ze 313 žadatelů, kteří budou své projekty řešit ve 24 zemích EU nebo zemích přidružených k programu Horizont Evropa, jako jediný. 

„ERC grant pro mne a můj tým znamená pětileté a štědré financování. Můžeme se pustit do složitých projektů, které se nemusí podařit. Riziko neúspěchu je vyváženo nadějí, že zjistíme zajímavé věci o šíření fágů v biofilmu. Zároveň zde není požadavek na počet publikací,“ říká k získání grantu doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D., působící na Masarykově univerzitě a v centru CEITEC v Brně.

V polovině prosince 2021 Technologické centrum AV ČR (TC) organizovalo ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC cvičné pohovory pro uchazeče o ERC Consolidator granty, kteří postoupili s žádostí do druhého kola. Na cvičný pohovor se přihlásilo pět vědců a jedna vědkyně. Pavlu Plevkovi, který byl jedním z účastníků na prosincovém cvičném pohovoru, moc gratulujeme.

Jeho úspěch je i motivací pro naši další aktivní podporu českých žadatelů o granty ERC, kterou TC přes deset let organizuje ve spolupráci s prof. Zdeňkem Strakošem z Univerzity Karlovy. Společně také budujeme ucelený systém této podpory na národní úrovni. Pavel Plevka byl jeden z prvních, kdo před lety poskytli svůj návrh projektu k využití na workshopech pro žadatele o granty ERC. Účastnil se také celé řady našich akcí (ať už workshopů na psaní projektů, nebo cvičných pohovorů), a to v roli účastníka, ale i experta. K této spolupráci dodává: Když jsem připravoval svoji první žádost o ERC grant, tak mi svůj projekt poskytla profesorka Jana Roithová, což pro mne byla  velká inspirace a pomoc. Proto jsem se rozhodl dát moji grantovou žádost k dispozici pro účastníky workshopu a doufám, že byla podobně užitečná. Za podporu Technologického centra AV ČR žadatelům o ERC granty, kterou dlouhodobě organizuje s panem profesorem Zdeňkem Strakošem, jsem velmi vděčný. Workshopy i cvičné prezentace mají řadu pozitivních efektů. Přimějí žadatele, aby na projektu nebo prezentaci začali pracovat včas. Kritiku pracovních verzí grantových žádostí i prezentací není sice moc příjemné poslouchat, protože následné úpravy vyžadují spoustu práce, ale je to jistá cesta jak projekt vylepšit a zvýšit tak šance na získání grantu. A v neposlední řadě je kritické čtení cizích projektů zajímavou prací i způsobem, jak se naučit psát vlastní granty lépe.“

S Pavlem Plevkou připravujeme podrobnější rozhovor, na který se můžete těšit v příštím čísle našeho časopisu ECHO.

Více

Český start-up VR Medical vybrán do programu Bridgehead 2022

01.07.2022

Autor: Anna Vosečková

Znalostní a inovační společenství EIT v oblasti zdraví (EIT Health) oznámilo dne 31. května 2022, že do programu Bridgehead vybralo pro r. 2022 celkem 29 start-upů vyvíjejících různé zdravotnické technologie. Z programu získají podporu šitou na míru, která jim...

Nový ERC Consolidator grant umožní objasnit vnitrobuněčnou komunikaci

Autor: Lyudmyla Tysyachna

Prestižní ERC Consolidator grant, který podporuje neotřelé a vysoce ambiciózní výzkumné záměry vědců na vzestupu jejich kariérní dráhy, kteří si chtějí upevnit svoji vědeckou nezávislost a pevně se etablovat ve svém oboru, se v první výzvě v novém rámcovém programu...

Česká republika slaví úspěch v soutěži Nového evropského Bauhausu

Autor:

V soutěži o Ceny Nového evropského Bauhausu 2022 se umístil český projekt Reclaim Žižkov. Tato iniciativa chce vybudovat dostupné a udržitelné bydlení. Nový model by měl nabídnout alternativní bydlení v síti obytných budov,...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky