Zpět

Lump sum v Horizontu Evropa – nové webové stránky a další novinky

20.05.2022

Evropská komise vytvořila webovou stránku k tématu financování formou lump sum v programu Horizon Evropa na Portále FTO. Nová stránka sdružuje různé informace o této formě financování, které byly dříve dostupné na různých místech Portálu. Jsou zde mimo jiné dokumenty a pokyny Evropské komise, informační akce a jejich nahrávky a také seznam témat, která jsou v současnosti inzerována jako financování lump sum.

Hlavním smyslem financování projektů formou lump sum je snaha o zjednodušení. Tyto projekty jsou typické tím, že je zde zafixovaná v grantové dohodě pevná částka (lump sum) pro celý projekt, respektive jednotlivé pracovní balíčky projektu. Tyto částky jsou propláceny, jakmile jsou kompletně realizovány všechny aktivity naplánované v daném balíčku všemi partnery, bez ohledu na skutečnou výši vynaložených nákladů. Nedělají se finanční audity Evropské komise, a tak příjemcům odpadá povinnost uchovávat pro tyto účely výkazy práce, výplatní pásky, faktury, cestovní příkazy, výpočty způsobilých osobních nákladů apod. Pozornost je soustředěna na splnění vědeckých úkolů.

Schéma bylo testováno v H2020 na různých typech projektů i na projektech s různou výší rozpočtu a počtem partnerů. Aby bylo možné rozhodnout, jak s tímto schématem naložit do budoucna, proběhla v minulém roce řada analýz a dotazníkových šetření mezi žadateli, příjemci, hodnotiteli, úředníky Evropské komise, auditory i NCP - realizovaných jak samotnou Evropskou komisí, tak i Evropským parlamentem (Panelem pro budoucnost vědy a technologie - STOA).

Z obou průzkumů jasně vyplynulo, že schéma je populární a splňuje svůj primární cíl, a přestože je dále potřeba pracovat na zlepšení systému, dostává zelenou pro budoucí využití v programu Horizont Evropa.

Evropská komise má v plánu významně navyšovat počet výzev s lump sum projekty. Postupně, částečně již v roce 2022, masivněji v letech 2023 a 2024. Přestože Evropská komise zatím neuvádí konkrétní čísla, avizuje, že primárním cílem je snížení chybovosti ze 4 na 2 %, čehož by mohlo být dosaženo v případě 50 % financování ve formě lump sum.

K problematice lump sum najdete také více informací v článku „Zjednodušování rámcových programů EU: politická proklamace, nebo realita v programu Horizont Evropa?“ v časopise Technologického centra ECHO 1-2/2022

Více aktualit

Vyšlo ECHO 3-4/2022

29.06.2022

Další vydání Echa vychází v době začínajícího předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES). Jednou z důležitých akcí CZ PRES je konference o výzkumných infrastrukturách ICRI 2022. Jak probíhá její příprava, si můžete přečíst v rozhovoru s O. Hradilem, který vede organizační tým...

Návrh rozpočtu EK na rok 2023 – Horizont Evropa

01.07.2022

Evropská komise zveřejnila svůj návrh rozpočtu na rok 2023 a předložila jej k hlasování Evropskému parlamentu a Radě ministrů. Pro program Horizont Evropa navrhuje Komise na rok 2023 rozpočet ve výši 12,3 miliardy €, který bude doplněn z evropského plánu obnovy „Next...

Záznam z Infodne k výzvám v oblasti Bezpečnost - Klastr 3

30.06.2022

V úterý 28. čevna se uskutečnil Evropský infoden k výzvám r. 2022 v oblasti bezpečnosti, tj. v Klastru 3. Akci pořádala Evropská komise a nyní je k dispozici záznam na youtube. Účastníci byli seznámeni s pravidly účasti a s horizontálními aspekty projektů...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky