Zpět

Aktivita států EU v programu Horizont Evropa

28.04.2022

Soubory:

Aktivita_EU_HE_TCAVCR_Frank.png

Jedním ze způsobů jak stanovit aktivitu jednotlivých zemí EU v programu Horizont Evropa je vztáhnout účasti výzkumných týmů těchto zemí v návrzích projektů programu Horizont Evropa k počtu vědeckých a akademických pracovníků (FTE) působících v těchto zemích. Z grafu uvedeného níže je vidět, že nejvyšší reakci na výzvy v programu Horizont Evropa (113 výzev různorodého charakteru) tj. nejvyšší hodnotu tohoto indikátoru mají malé státy jako Lucembursko, Estonsko, Slovinsko a Lotyšsko (ještě větší je reakce dvou nejmenších států EU - Malty a Kypru, které nejsou v grafu zobrazeny) a také Řecko. U těchto států pozorujeme vysokou aktivitu směrem k výzvám RP dlouhodobě a situace je stejná i na počátku právě probíhajícího RP. Reakce na výzvy programu Horizont Evropa se z pohledu výzkumné kapacity pohybují u států jalo Litva a Chorvatsko na úrovni technologicky vyspělých zemí, kterými jsou Dánsko, Finsko, Rakousko a Nizozemí. Tato situace se podobá situaci pozorované v programu Horizont 2020. Ze států EU-14 mají relativně nízké hodnoty použitého indikátoru Francie a Německo, což jsou ovšem velké státy se silným potenciálem vlastního národního výzkumu.

Českou reakci na výzvy programu Horizont Evropa je vhodné porovnávat zejména se státy s podobnou úrovní výdajů na VaVaI ve vztahu k HDP (Nizozemí, Slovinsko, Estonsko) nebo s podobnou úrovní výzkumné kapacity vyjádřenou počtem vědeckých a akademických pracovníků - FTE (Maďarsko, Dánsko, Finsko, Rakousko a Řecko). V porovnání s těmito státy, s výjimkou Maďarska, je dosavadní zájem českých výzkumných týmů účastnit se mezinárodního výzkumu pod hlavičkou programu Horizont Evropa stále poměrně nízký.

Celkově je možné říci, že komparativní posouzení reakcí států EU na výzvy programu Horizot Evropa je velmi podobné posouzení jejich reakcí v předchozím RP Horizont 2020. To naznačuje, že ve výzkumných systémech států EU nedošlo v souvislosti s RP od konce programu Horizont 2020 do začátku programu Horizont Evropa k výrazným změnám nebo se tyto změny nastačily ještě plně projevit.

Aktivita_EU_HE_TCAVCR_Frank.png

Více aktualit

Dlouhodobě nízké zastoupení žen ve výzkumu v ČR se odráží i v míře jejich zapojení do přípravy prestižních grantů ERC

24.03.2023

Ačkoliv je úspěšnost žen při podávání grantů ERC v RP téměř totožná s úspěšností mužů na globální i české úrovni a ženy - výzkumnice mají ve srovnání s muži na globální úrovni téměř stejnou úspěšnost i v projektových návrzích, které se dotýkají technických oborů, je jejich...

Finanční manažerky a manažeři diskutovali o Horizontu Evropa v Liblicích

23.03.2023

V reprezentativních prostorách zámku Liblice se uskutečnilo dne 21. března již 31. setkání pracovní skupiny TC Praha „Finanční a právní manažeři a manažerky H2020/HE“. Máme radost, že setkání proběhlo v rámci dvoudenního, historicky prvního prezenčního setkání...

Partnerské setkání - Mise k vodě

23.03.2023

Ve dnech 17.-18. dubna 2023 se v Bruselu uskuteční partnerské setkání „Restore our waters – Baltic Sea Region perspective“, jehož cílem je nalézt partnery do řešitelských konsorcií projektů, které budou předloženy do výzev evropské mise k vodám a oceánům (uzávěrka...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky