Zpět

Aktivita států EU v programu Horizont Evropa

28.04.2022

Soubory:

Aktivita_EU_HE_TCAVCR_Frank.png

Jedním ze způsobů jak stanovit aktivitu jednotlivých zemí EU v programu Horizont Evropa je vztáhnout účasti výzkumných týmů těchto zemí v návrzích projektů programu Horizont Evropa k počtu vědeckých a akademických pracovníků (FTE) působících v těchto zemích. Z grafu uvedeného níže je vidět, že nejvyšší reakci na výzvy v programu Horizont Evropa (113 výzev různorodého charakteru) tj. nejvyšší hodnotu tohoto indikátoru mají malé státy jako Lucembursko, Estonsko, Slovinsko a Lotyšsko (ještě větší je reakce dvou nejmenších států EU - Malty a Kypru, které nejsou v grafu zobrazeny) a také Řecko. U těchto států pozorujeme vysokou aktivitu směrem k výzvám RP dlouhodobě a situace je stejná i na počátku právě probíhajícího RP. Reakce na výzvy programu Horizont Evropa se z pohledu výzkumné kapacity pohybují u států jalo Litva a Chorvatsko na úrovni technologicky vyspělých zemí, kterými jsou Dánsko, Finsko, Rakousko a Nizozemí. Tato situace se podobá situaci pozorované v programu Horizont 2020. Ze států EU-14 mají relativně nízké hodnoty použitého indikátoru Francie a Německo, což jsou ovšem velké státy se silným potenciálem vlastního národního výzkumu.

Českou reakci na výzvy programu Horizont Evropa je vhodné porovnávat zejména se státy s podobnou úrovní výdajů na VaVaI ve vztahu k HDP (Nizozemí, Slovinsko, Estonsko) nebo s podobnou úrovní výzkumné kapacity vyjádřenou počtem vědeckých a akademických pracovníků - FTE (Maďarsko, Dánsko, Finsko, Rakousko a Řecko). V porovnání s těmito státy, s výjimkou Maďarska, je dosavadní zájem českých výzkumných týmů účastnit se mezinárodního výzkumu pod hlavičkou programu Horizont Evropa stále poměrně nízký.

Celkově je možné říci, že komparativní posouzení reakcí států EU na výzvy programu Horizot Evropa je velmi podobné posouzení jejich reakcí v předchozím RP Horizont 2020. To naznačuje, že ve výzkumných systémech států EU nedošlo v souvislosti s RP od konce programu Horizont 2020 do začátku programu Horizont Evropa k výrazným změnám nebo se tyto změny nastačily ještě plně projevit.

Aktivita_EU_HE_TCAVCR_Frank.png

Více aktualit

Vyšlo dvojčíslo časopisu Echo 5-6/2022

29.09.2022

Dvojčíslo Echa, které tentokrát vyšlo v anglické verzi, se stručně vrací k mezinárodní konferenci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě konané v rámci CZ PRES (viz též Echo 1-2/2022). Příspěvek je doplněný rozhovorem se dvěma zástupci organizačního týmu...

Hodnocení projektových návrhů "nanečisto"

03.10.2022

Ve dnech 24. až 27. října 2022 proběhne tradiční "hodnocení nanečisto", tj. připomínkování návrhů projektů připravovaných do výzev Klastru 4 Horizontu Evropa s uzávěrkou 16. listopadu 2022. Cennou zpětnou vazbu včetně doporučení, jak projekt na poslední chvíli...

MSCA4Ukraine: text výzvy zveřejněn

03.10.2022

Výzva k podávání žádostí o podporu z programu MSCA4Ukraine byla zveřejněná. Instituce, které zvažují zaměstnat ukrajinské vědce prchající před válkou ve své domovině prostřednictvím tohoto schématu, se mohou s jeho podmínkami seznámit na informačním webináři, který...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky