Zpět

Aktivita států EU v programu Horizont Evropa

28.04.2022

Soubory:

Aktivita_EU_HE_TCAVCR_Frank.png

Jedním ze způsobů jak stanovit aktivitu jednotlivých zemí EU v programu Horizont Evropa je vztáhnout účasti výzkumných týmů těchto zemí v návrzích projektů programu Horizont Evropa k počtu vědeckých a akademických pracovníků (FTE) působících v těchto zemích. Z grafu uvedeného níže je vidět, že nejvyšší reakci na výzvy v programu Horizont Evropa (113 výzev různorodého charakteru) tj. nejvyšší hodnotu tohoto indikátoru mají malé státy jako Lucembursko, Estonsko, Slovinsko a Lotyšsko (ještě větší je reakce dvou nejmenších států EU - Malty a Kypru, které nejsou v grafu zobrazeny) a také Řecko. U těchto států pozorujeme vysokou aktivitu směrem k výzvám RP dlouhodobě a situace je stejná i na počátku právě probíhajícího RP. Reakce na výzvy programu Horizont Evropa se z pohledu výzkumné kapacity pohybují u států jalo Litva a Chorvatsko na úrovni technologicky vyspělých zemí, kterými jsou Dánsko, Finsko, Rakousko a Nizozemí. Tato situace se podobá situaci pozorované v programu Horizont 2020. Ze států EU-14 mají relativně nízké hodnoty použitého indikátoru Francie a Německo, což jsou ovšem velké státy se silným potenciálem vlastního národního výzkumu.

Českou reakci na výzvy programu Horizont Evropa je vhodné porovnávat zejména se státy s podobnou úrovní výdajů na VaVaI ve vztahu k HDP (Nizozemí, Slovinsko, Estonsko) nebo s podobnou úrovní výzkumné kapacity vyjádřenou počtem vědeckých a akademických pracovníků - FTE (Maďarsko, Dánsko, Finsko, Rakousko a Řecko). V porovnání s těmito státy, s výjimkou Maďarska, je dosavadní zájem českých výzkumných týmů účastnit se mezinárodního výzkumu pod hlavičkou programu Horizont Evropa stále poměrně nízký.

Celkově je možné říci, že komparativní posouzení reakcí států EU na výzvy programu Horizot Evropa je velmi podobné posouzení jejich reakcí v předchozím RP Horizont 2020. To naznačuje, že ve výzkumných systémech států EU nedošlo v souvislosti s RP od konce programu Horizont 2020 do začátku programu Horizont Evropa k výrazným změnám nebo se tyto změny nastačily ještě plně projevit.

Aktivita_EU_HE_TCAVCR_Frank.png

Více aktualit

Lump sum v Horizontu Evropa – nové webové stránky a další novinky

20.05.2022

Evropská komise vytvořila webovou stránku k tématu financování formou lump sum v programu Horizon Evropa na Portále FTO. Nová stránka sdružuje různé informace o této formě financování, které byly dříve dostupné na různých místech Portálu. Jsou zde mimo jiné dokumenty a...

Setkání NINET v Technologickém centru

19.05.2022

V květnu se sešli v Technologickém centru AV ČR členové neformální sítě NINET, aby si vyměnili informace o novinkách v programu Horizont Evropa, sdíleli zkušenosti a poreferovali o zajímavých výstupech svých projektů. NINET je národní informační síť pro rámcové...

Národní konference o genderu a vědě

19.05.2022

Národní konference o genderu a vědě proběhne 14. června 2022 v budově Akademie věd ČR na Národní 3 v Praze a také v online přenosu. Tématem letošního, již 7. ročníku konference jsou plány genderové rovnosti. Plán genderové rovnosti – Gender Equality Plan/GEP – je...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky