Zpět

Čím se liší nejcitovanější české publikace od českého průměru? Stručná analýza publikací nejcitovanějších českých vědců.

12.04.2022

Soubory:

Echo 1_2_2022.pdf

Echo_1_2_2022_11_16_ČÍM SE LIŠÍ NEJCITOVANĚJŠÍ ČESKÉ PUBLIKACE OD ČESKÉHO PRŮMĚRU_Vaněček_Frank.pdf

Sledování citačního ohlasu vědeckých publikací a výstupů patří nepochybně mezi obvyklé součásti hodnocení vědecké úrovně výzkumných institucí i jednotlivých výzkumníků. Článek Jiřího Vaněčka a Daniela Franka publikovaný v časopise ECHO 1-2/2022 stručnou formou analyzuje na základě dat z databáze Web of Science charakteristiky publikačních výstupů nejcitovanějších českých vědců. Jedním z důležitých výsledků analýzy je zjištění, že výzkumné aktivity spojené s rámcovými programy mají výrazný vliv na citační ohlas publikačních výstupů a neúčast v nich výrazně ovlivňuje úspěšnost výzkumníků z hlediska jejich publikačního výkonu. To platí zejména v přírodovědných a biomedicínských oborech.

"... většina z nejcitovanějších českých autorů (73 %) se aktivně podílí na tvorbě publikací, jež jsou jedním z výsledků financovaných projektů rámcových programů EU a více než čtvrtina z nich spolupracovala na publikacích souvisejících s oběma rámcovými programy. Rámcové programy EU založené na mezinárodní spolupráci výzkumných týmů vedou u řady českých vědců k vyšší kvalitě jejich publikačních výstupů, která se projevuje ve větší citovanosti výsledných publikací."

 

Více aktualit

Výzvy zaměřené na školicí aktivity v laboratořích JRC

08.02.2023

Společné výzkumné středisko (JRC) otevřelo 3 výzvy zaměřené na training and capacity building ve svých laboratořích. Školicí aktivity by měly výzkumníkům napomoci při budoucí přípravě projektů v rámci přístupu k výzkumným infrastrukturám JRC. Výzvy se týkají...

Záznam z informačních dní misí Horizontu Evropa

06.02.2023

Ve dnech  17. a 18. ledna 2023 proběhly informační dny k EU misím. Nahrávky jednotlivých částí programu můžete zhlédnout zde.

Koordinace projektů v programu Horizont Evropa. Nová analýza TC Praha.

05.02.2023

Víte, že... ... dosavadní českou účast v programu Horizont Evropa do značné míry ovlivňuje vysoký podíl koordinátorů; ... čeští koordinátoři všech typů projektů přispívají do národní bilance alokovaných finančních prostředků z rozpočtu programu Horizont...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky