Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Čím se liší nejcitovanější české publikace od českého průměru? Stručná analýza publikací nejcitovanějších českých vědců.

12.04.2022

Soubory:

Echo 1_2_2022.pdf

Echo_1_2_2022_11_16_ČÍM SE LIŠÍ NEJCITOVANĚJŠÍ ČESKÉ PUBLIKACE OD ČESKÉHO PRŮMĚRU_Vaněček_Frank.pdf

Sledování citačního ohlasu vědeckých publikací a výstupů patří nepochybně mezi obvyklé součásti hodnocení vědecké úrovně výzkumných institucí i jednotlivých výzkumníků. Článek Jiřího Vaněčka a Daniela Franka publikovaný v časopise ECHO 1-2/2022 stručnou formou analyzuje na základě dat z databáze Web of Science charakteristiky publikačních výstupů nejcitovanějších českých vědců. Jedním z důležitých výsledků analýzy je zjištění, že výzkumné aktivity spojené s rámcovými programy mají výrazný vliv na citační ohlas publikačních výstupů a neúčast v nich výrazně ovlivňuje úspěšnost výzkumníků z hlediska jejich publikačního výkonu. To platí zejména v přírodovědných a biomedicínských oborech.

"... většina z nejcitovanějších českých autorů (73 %) se aktivně podílí na tvorbě publikací, jež jsou jedním z výsledků financovaných projektů rámcových programů EU a více než čtvrtina z nich spolupracovala na publikacích souvisejících s oběma rámcovými programy. Rámcové programy EU založené na mezinárodní spolupráci výzkumných týmů vedou u řady českých vědců k vyšší kvalitě jejich publikačních výstupů, která se projevuje ve větší citovanosti výsledných publikací."

 

Více aktualit

Zapojte se do národní konzultace k pozici ČR pro FP10

22.07.2024

Chcete se podílet na formování budoucí výzkumné politiky EU a tvorbě budoucího programu pro výzkum a inovace? Zapojte se do konzultace k FP10 (Rámcovému programu pro výzkum a inovace na období 2028-2034), připravovanému programu Evropské unie, který naváže na...

Výzvy Nového evropského Bauhausu: CONNECT a CO-CREATE

23.07.2024

Evropský inovační a technologický institut/The EIT Community New European Bauhaus otevřel 4. července 2024 dvě menší výzvy k Novému evropskému Bauhausu. Cílí na problémy, kterým čelí města, příměstské a venkovské oblasti: klima, městská mobilita, potraviny a výroba. V...

Registrace na Evropský týden regionů a měst 2024 otevřena

19.07.2024

Zájemci se nyní mohou registrovat na Evropský týden regionů a měst (European Week of Regions and Cities, EWRC 2024), který se pod motem “Empowering Communities” koná v Bruselu a online ve dnech 7. – 10. října 2024. Program je k dispozici zde a u každé položky programu...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034