Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Vyšlo Echo 1-2/2022

12.04.2022

Soubory:

echo_1-2_2022_web.pdf

První dvojčíslo časopisu ECHO v roce 2022 obsahuje mj. příspěvky související s přípravou předsednictví ČR v Radě EU, kde je jednou z priorit téma rozvoje ERA v oblasti velkých výzkumných infrastruktur. Příkladem kvalitativní české výzkumné infrastruktury je Centrum excelence BIOCEV, které je po několika letech své existence špičkovou institucí nejen v kontextu české, ale nepochybně i evropské vědy v oblasti biomedicíny a biotechnologií. To dokazuje řada unikátních projektů spojených zejména s výzkumem rakoviny. Dokladem toho je mladá výzkumnice Kateřina Rohlenová, která má možnost díky grantu ERC, financovaného z rozpočtu programu Horizont Evropa, pokračovat ve studiu chování buněk nádorových cév a našemu časopisu poskytla rozhovor.

Výzkumné aktivity spojené s rámcovými programy, které jsou založeny na mezinárodní spolupráci,  mají  výrazný a pozitivní vliv na kvalitu sledovaných vědeckých výstupů. To potvrzuje stručná analýza publikací nejcitovanějších českých vědců kolegů Vaněčka a Franka.

Jedním z nástrojů, jehož cílem je motivovat méně výkonné země ve výzkumu a inovacích k většímu zapojení do evropských výzkumných projektů, je nástroj Hop on Facility. Anna Panagopoulou,  ředitelka “Evropského výzkumného prostoru a inovací” na Generálním ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise, vysvětluje, proč je pro „Widening země“ důležité tento nástroj využít.

Projektový a vědecký management tvoří jeden ze základů úspěšné výzkumné instituce, a je tedy dobře, že v ČR vzniká spolek na podporu a sdílení zkušeností z administrace vědeckých projektů CZARMA, který by měl zajišťovat kvalitní servis pro excelentní vědu v ČR.

Značná část obsahu tohoto vydání  je věnována tzv. horizontálním oblastem (financování, otevřená věda, gender či etika), které tvoří nedílnou součást agendy při řešení projektů. 

Časopis si můžete prohlédnout v listovací verzi, případně stáhnout, viz přílohu.

S novým ročníkem časopisu jsme změnili jeho grafickou podobu, zajímají nás i vaše názory na jeho obsah. Proto bychom prosili o vyplnění krátkého dotazníku  (otevřen bude do 25. května 2022):
Průzkum názorů čtenářů a odběratelů časopisu ECHO, našich klientů a spolupracovníků na obsah časopisu ECHO „Pomozte nám vytvářet lepší ECHO“

Více aktualit

České dny pro evropský výzkum - CZEDER 2024

16.11.2023

21. ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER) s podtitulem Střednědobé hodnocení a strategický výhled do budoucnosti programu Horizont Evropa se uskuteční dne 27. února 2024 v Praze. Konferenci pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci...

Výzva ERA 2024 otevřena

10.12.2023

Dne 6. prosince 2023 byla otevřena výzva ERA na rok 2024, která obsahuje celkem 9 témat. Jejich přehled s přímými odkazy na FTOP a s předpokládanými počty financovaných projektů, naleznete v přiložené tabulce. Výzva je otevřena do 12. března 2024 do 17:00 hod. Jedná se...

Evropská komise vyzývá vědce k vyjádření se k rizikům v mezinárodní spolupráci

08.12.2023

Otevřenost a mezinárodní spolupráce jsou podstatou výzkumu světové úrovně. S rostoucím geopolitickým napětím jsou však evropští výzkumníci a akademici stále více konfrontováni s riziky při mezinárodní spolupráci. Je důležité, aby evropské výzkumné organizace měly...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky