Zpět

Vyšlo Echo 1-2/2022

12.04.2022

Soubory:

echo_1-2_2022_web.pdf

První dvojčíslo časopisu ECHO v roce 2022 obsahuje mj. příspěvky související s přípravou předsednictví ČR v Radě EU, kde je jednou z priorit téma rozvoje ERA v oblasti velkých výzkumných infrastruktur. Příkladem kvalitativní české výzkumné infrastruktury je Centrum excelence BIOCEV, které je po několika letech své existence špičkovou institucí nejen v kontextu české, ale nepochybně i evropské vědy v oblasti biomedicíny a biotechnologií. To dokazuje řada unikátních projektů spojených zejména s výzkumem rakoviny. Dokladem toho je mladá výzkumnice Kateřina Rohlenová, která má možnost díky grantu ERC, financovaného z rozpočtu programu Horizont Evropa, pokračovat ve studiu chování buněk nádorových cév a našemu časopisu poskytla rozhovor.

Výzkumné aktivity spojené s rámcovými programy, které jsou založeny na mezinárodní spolupráci,  mají  výrazný a pozitivní vliv na kvalitu sledovaných vědeckých výstupů. To potvrzuje stručná analýza publikací nejcitovanějších českých vědců kolegů Vaněčka a Franka.

Jedním z nástrojů, jehož cílem je motivovat méně výkonné země ve výzkumu a inovacích k většímu zapojení do evropských výzkumných projektů, je nástroj Hop on Facility. Anna Panagopoulou,  ředitelka “Evropského výzkumného prostoru a inovací” na Generálním ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise, vysvětluje, proč je pro „Widening země“ důležité tento nástroj využít.

Projektový a vědecký management tvoří jeden ze základů úspěšné výzkumné instituce, a je tedy dobře, že v ČR vzniká spolek na podporu a sdílení zkušeností z administrace vědeckých projektů CZARMA, který by měl zajišťovat kvalitní servis pro excelentní vědu v ČR.

Značná část obsahu tohoto vydání  je věnována tzv. horizontálním oblastem (financování, otevřená věda, gender či etika), které tvoří nedílnou součást agendy při řešení projektů. 

Časopis si můžete prohlédnout v listovací verzi, případně stáhnout, viz přílohu.

S novým ročníkem časopisu jsme změnili jeho grafickou podobu, zajímají nás i vaše názory na jeho obsah. Proto bychom prosili o vyplnění krátkého dotazníku  (otevřen bude do 25. května 2022):
Průzkum názorů čtenářů a odběratelů časopisu ECHO, našich klientů a spolupracovníků na obsah časopisu ECHO „Pomozte nám vytvářet lepší ECHO“

Více aktualit

Změna názvu Technologického centra AV ČR

16.11.2022

Od 14. 11. 2022 dochází ke změně názvu Technologického centra AV ČR na  Technologické centrum Praha.  Činnost Technologického centra se i nadále soustředí na zapojení českého výzkumu do Evropského výzkumného prostoru, podporu strategického rozhodování ve výzkumu a...

Veřejná konzultace - Past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027

01.12.2022

Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci o minulosti, současnosti a budoucnosti výzkumných a inovačních programů EU Horizont v období 2014–2027. Jejím cílem je shromáždit názory co nejširšího spektra zúčastněných stran včetně výzkumných institucí, podniků, spotřebitelských...

Drafty pracovních programů 2023-2024 zveřejněny

29.11.2022

Evropská komise oficiálně zveřejnila drafty pracovních programů Horizont Evropa na období 2023-2024. Finální verze programů ještě nebyly schváleny, drafty EK poskytuje zájemcům o program s předstihem, aby představila hlavní výzkumné směry, a také se varováním, že v nich...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky