Zpět

Vyšlo Echo 1-2/2022

12.04.2022

Soubory:

echo_1-2_2022_web.pdf

První dvojčíslo časopisu ECHO v roce 2022 obsahuje mj. příspěvky související s přípravou předsednictví ČR v Radě EU, kde je jednou z priorit téma rozvoje ERA v oblasti velkých výzkumných infrastruktur. Příkladem kvalitativní české výzkumné infrastruktury je Centrum excelence BIOCEV, které je po několika letech své existence špičkovou institucí nejen v kontextu české, ale nepochybně i evropské vědy v oblasti biomedicíny a biotechnologií. To dokazuje řada unikátních projektů spojených zejména s výzkumem rakoviny. Dokladem toho je mladá výzkumnice Kateřina Rohlenová, která má možnost díky grantu ERC, financovaného z rozpočtu programu Horizont Evropa, pokračovat ve studiu chování buněk nádorových cév a našemu časopisu poskytla rozhovor.

Výzkumné aktivity spojené s rámcovými programy, které jsou založeny na mezinárodní spolupráci,  mají  výrazný a pozitivní vliv na kvalitu sledovaných vědeckých výstupů. To potvrzuje stručná analýza publikací nejcitovanějších českých vědců kolegů Vaněčka a Franka.

Jedním z nástrojů, jehož cílem je motivovat méně výkonné země ve výzkumu a inovacích k většímu zapojení do evropských výzkumných projektů, je nástroj Hop on Facility. Anna Panagopoulou,  ředitelka “Evropského výzkumného prostoru a inovací” na Generálním ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise, vysvětluje, proč je pro „Widening země“ důležité tento nástroj využít.

Projektový a vědecký management tvoří jeden ze základů úspěšné výzkumné instituce, a je tedy dobře, že v ČR vzniká spolek na podporu a sdílení zkušeností z administrace vědeckých projektů CZARMA, který by měl zajišťovat kvalitní servis pro excelentní vědu v ČR.

Značná část obsahu tohoto vydání  je věnována tzv. horizontálním oblastem (financování, otevřená věda, gender či etika), které tvoří nedílnou součást agendy při řešení projektů. 

Časopis si můžete prohlédnout v listovací verzi, případně stáhnout, viz přílohu.

S novým ročníkem časopisu jsme změnili jeho grafickou podobu, zajímají nás i vaše názory na jeho obsah. Proto bychom prosili o vyplnění krátkého dotazníku  (otevřen bude do 25. května 2022):
Průzkum názorů čtenářů a odběratelů časopisu ECHO, našich klientů a spolupracovníků na obsah časopisu ECHO „Pomozte nám vytvářet lepší ECHO“

Více aktualit

Novinky programu COST

02.06.2023

Informační den COST Dne 24. května 2023 (10:00 – 11:30 hod.) se konal online informační den určený všem zájemcům o možnosti připojit se k již běžícím akcím COST, o podání žádosti o novou akci COST, o úloze a dopadu programu COST a o výhodách účasti v akcích COST pro...

Důležitá informace pro žadatele EIC Accelerator: změna systému podání žádosti

02.06.2023

Evropská komise oznámila, že z důvodu právního sporu s dodavatelem AI platformy používané pro zpracování a podání žádostí EIC Accelerator, je využívání tohoto nástroje ukončeno s platností od 2. června 2023. Z tohoto důvodu je odložena uzávěrka plánovaná na 7. června na...

Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a o monitorování programů Horizont Evropa a Horizont 2020 v roce 2022

01.06.2023

Evropská komise zveřejnila nejnovější vydání Výroční zprávy o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a o monitorování programů Horizont Evropa a Horizont 2020 v roce 2022. Významná část zprávy je věnována politickým aktivitám v roce 2022...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky