Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Dotazníkové šetření k ERA

06.04.2021

V rámci probíhající studie EK k vyhodnocení fungování Evropského výzkumného prostoru (ERA) a k přípravě monitorovacího mechanismu (ERA Scoreboard) byl zahájen online průzkum. Tiskovou zprávu EK naleznete zde a vyplnit dotazník můžete do 24. 5. 2021 zde.

Cíle studie jsou následující:

  • vyhodnotit účinnost a účelnost rámce politiky ERA v letech 2015–2020, včetně monitorovacího systému a jeho úlohy při podpoře provádění ERA na vnitrostátní úrovni a při stimulaci politických reforem v členských státech EU,
  • přispívat k politickému procesu tím, že bude pomáhat EK, členským státům a zúčastněným stranám navrhovat a spoluvytvářet budoucí politický rámec ERA,
  • poskytovat na základě důkazů návrhy a doporučení, pro nový monitorovací systém ERA  (včetně indikátorů) – ERA Scoreboard.

K dosažení těchto cílů je nutná široká účast příslušných zúčastněných stran, mimo jiné od národních a regionálních tvůrců politiky v oblasti výzkumu a inovací, od národních, sektorových a evropských sdružení zaměřených na vědu, výzkum a inovace a vysokoškolské vzdělávání (včetně univerzit) či zainteresovaných jednotlivců.

Studii, na základě které je prováděno dotazníkové šetření, zadala koncem ledna 2021 Evropská komise (DG RTD, oddělení G.1 - ERA & Country intelligence – od 1. 4. 2021 je toto oddělení v rámci nového organigramu přejmenováno: Unit A.2 ERA Governance and Implementation). 

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Aktualizovaný pracovní program výzkumných infrastruktur 2023-2025

19.04.2024

Evropská komise 17. dubna přijala novelu pracovního programu pro oblast výzkumných infrastruktur  v programu Horizont Evropa 2023-2025. Změny v pracovním programu se týkají zejména přidání dvou výzev, které budou vyhlášeny v červnu 2024. Konkrétně se jedná o:...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky