Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Dotazníkové šetření k ERA

06.04.2021

V rámci probíhající studie EK k vyhodnocení fungování Evropského výzkumného prostoru (ERA) a k přípravě monitorovacího mechanismu (ERA Scoreboard) byl zahájen online průzkum. Tiskovou zprávu EK naleznete zde a vyplnit dotazník můžete do 24. 5. 2021 zde.

Cíle studie jsou následující:

  • vyhodnotit účinnost a účelnost rámce politiky ERA v letech 2015–2020, včetně monitorovacího systému a jeho úlohy při podpoře provádění ERA na vnitrostátní úrovni a při stimulaci politických reforem v členských státech EU,
  • přispívat k politickému procesu tím, že bude pomáhat EK, členským státům a zúčastněným stranám navrhovat a spoluvytvářet budoucí politický rámec ERA,
  • poskytovat na základě důkazů návrhy a doporučení, pro nový monitorovací systém ERA  (včetně indikátorů) – ERA Scoreboard.

K dosažení těchto cílů je nutná široká účast příslušných zúčastněných stran, mimo jiné od národních a regionálních tvůrců politiky v oblasti výzkumu a inovací, od národních, sektorových a evropských sdružení zaměřených na vědu, výzkum a inovace a vysokoškolské vzdělávání (včetně univerzit) či zainteresovaných jednotlivců.

Studii, na základě které je prováděno dotazníkové šetření, zadala koncem ledna 2021 Evropská komise (DG RTD, oddělení G.1 - ERA & Country intelligence – od 1. 4. 2021 je toto oddělení v rámci nového organigramu přejmenováno: Unit A.2 ERA Governance and Implementation). 

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034