Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Projekt RECONMATIC: zkušenosti českého koordinátora

30.10.2023

Autor: Jan Valentin, Petr Pracna

Sdílet na sociální sítě:

Soubory:

RECONMATIC rozhovor.pdf

Program evropského partnerství Built4People navazuje na dřívější partnerství Energy-efficient Buildings, které se v průběhu rámcového programu Horizont 2020 zaměřovalo na snižování energetické náročnosti rezidenčních i průmyslových budov s využitím pokročilých materiálů i technologických řešení. Evropská komise v jeho rámci poskytla během předchozího sedmiletého programového období přes půl miliardy eur na podporu mezinárodního kolaborativního výzkumu, v němž financovala celkem 139 projektů. Partnerství Built4People, které na ně navazuje ve výzvách programu Horizont Evropa (HE), ho dále rozvíjí směrem k dosažení cílů jako jsou uhlíková neutralita a surovinová úspornost ve stavebnictví. Tomu pak v detailech odpovídají témata ve výzvách HE. Do tématu výzvy roku 2021 Automated tools for the valorisation of construction waste s rozpočtem 12 mil. € bylo podáno 12 projektových návrhů. Projekt RECONMATIC, jeden ze dvou vybraných pro financování, má českého koordinátora z Fakulty stavební ČVUT v Praze a další 3 partnery z České republiky (STRABAG a.s., ENVISAN-GEM, a.s. a Jihočeskou agenturu pro podporu inovací, o.p.s.). Ti z jeho celkového rozpočtu téměř 6 mil. € získají dohromady cca 31 % přidělených finančních prostředků. Koordinátor projektu využil služeb TC Praha při přípravě grantové dohody s Evropskou komisí a nastavování finančních procesů v rámci konsorcia. 

S ročním odstupem od zahájení řešení projektu je možné zhodnotit první zkušenosti s vedením projektu i průběh příprav jeho návrhu. Rozhovor s vedoucím týmu koordinátora Ing. Janem Valentinem, Ph.D., najdete v přiloženém souboru.  

RECONMATIC poster.png

 

Více

Koordinátorka Cure4Aqua o přípravě i implementaci projektu

02.05.2024

Autor:

Projekt Cure4Aqua - Curing EU aquaculture by co-creating health and welfare innovations - koordinovaný Biologickým centrem AV ČR (Parazitologický ústav) byl vybrán k financování ve výzvě klastru 6  zaměřené na akvakultury. Své aktivity projekt zahájil v listopadu 2022...

Projekt BEATsep: Úspěch českého koordinátora ICRC ve výzvě klastru zdraví

06.02.2024

Autor: Monika Vrajová

Výzkumnému týmu Buněčné a molekulární imunoregulace (CMI) Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) se podařilo v roli koordinátora získat mezinárodní evropský projekt BEATsep: Biomarkers established to stratify sepsis long-term adverse effects to...

Nové trendy v dovednostech

30.01.2024

Autor: Klára Černá

Aktuální trendy na trhu práce vyžadují jiné dovednosti, než tomu bylo v předešlém období. Jsme svědky dynamických globálních změn, na které reaguje také pracovní prostředí. Hospodářské a sociální megatrendy určují nové požadavky na dovednosti pracovníků, např. kladou...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034