Zpět

ERC podpoří pobyty novinářů na výzkumných institucích

16.09.2022

Dne 15. září 2022 Evropská výzkumná rada (ERC) otevřela výzvu na podporu vědecké žurnalistiky. Mimořádná výzva „Science Journalism Initiative“ má napomoci prohloubit oboustranné porozumění mezi vědci a novináři, posílit kvalitní žurnalistiku o vědeckých tématech a přiblížit práci ve výzkumu a vědecká zjištění široké veřejnosti.

Program se bude realizovat formou individuálních pobytů žurnalistů na vědeckých institucích dle jejich výběru, včetně těch, které hostí výzkumné týmy ERC. Díky této iniciativě budou novináři moci nahlédnout do fungování výzkumných organizací a průběhu řešení velkých a ambiciózních vědeckých projektů.

Do běžící výzvy se mohou hlásit organizace či konsorcia organizací, která navrhnou schéma pobytu pro novináře a budou chod celého programu spravovat. Projekt bude mít podobu koordinační a podpůrné akce (CSA). V rámci výzvy bude zvolen 1 projektový návrh. Předpokládaná doba realizace programu je 48 měsíců, na které může vítězná organizace či konsorcium získat až 1,5 mil. €. Délka jednotlivých pobytů se očekává v rozmezí 3-5 měsíců. Do programu je možné zakomponovat mechanismus kaskádového financování (tj. FSTP – finanční podpora třetím stranám).

Projektové návrhy se podávají přes Funding & Tenders Portal Evropské komise. Uzávěrka pro příjem projektových návrhů je 15. prosince 2022. Výsledky výzvy by měly být známé do konce února příštího roku. Spuštění programu se očekává v květnu 2023.

Podrobnosti o výzvě naleznete na webu ERC.

Více aktualit

Přípravné workshopy pro žadatele o granty ERC do výzev 2024

01.03.2023

Byla otevřena možnost přihlašování k účasti na letošních workshopech pro žadatele o granty ERC. Sérii přípravných workshopů pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC. Workshopy sestávající ze tří částí...

Hodnocení projektových návrhů "nanečisto" - Výzva Výzkumné infrastruktury

26.01.2023

Ve dnech 16. února a 17. února 2023 proběhne "hodnocení nanečisto", tj. připomínkování návrhů projektů připravovaných do výzev RESEARCH INFRASTRUCTURES Horizontu Evropa s uzávěrkou 9. března 2023. Cennou zpětnou vazbu včetně doporučení, jak projekt na...

Příručky k psaní projektových návrhů MSCA COFUND a MSCA SE

22.12.2022

NCP pro MSCA připravili v rámci projektu MSCA-NET další dvě příručky, které napomohou žadatelům s orientací ve struktuře projektového návrhu a požadavcích na jednotlivé sekce. Nejnovější metodické materiály se vztahují k aktuálně otevřeným výzvám MSCA COFUND...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky