Národní informační centrum pro evropský výzkum

Publikace

Horizont Evropa – Nástroje Evropské rady pro inovace.

02.08.2021

Publikace: PDF

Technologické centrum vydalo novou brožuru v edici Vademecum programu Horizont Evropa – Nástroje Evropské rady pro inovace. Brožura poskytuje informace o  základních nástrojích, kterými chce EIC  podpořit inovace, které jsou radikálně odlišné od existujících produktů, služeb nebo obchodních modelů, jsou vysoce rizikové a mají potenciál vysokého zisku a předpoklad...

PROGRAM HORIZONT 2020: PŘÍBĚHY A VÝSLEDKY / STOPY ČR V PROGRAMU HORIZONT 2020

27.05.2021

Publikace: PDF

Technologické centrum AV ČR vydalo publikaci PROGRAM HORIZONT 2020: PŘÍBĚHY A VÝSLEDKY / STOPY ČR V PROGRAMU HORIZONT 2020. Je rozdělena na dvě části - první obsahuje 18 rozhovorů s úspěšnými českými řešiteli projektů H2020, druhá stručně shrnuje a komentuje účast ČR v RP Horizont 2020. Věříme, že zejména rozhovory podnítí zájem o účast v současném rámcovém programu Horizont Evropa...

HORIZONT EVROPA - Stručně o programu

24.09.2020

Publikace: PDF

Kolektiv autorů Technologické centra AV ČR připravil souhrn základních informací k rámcovému programu EU Horizont Evropa. Brožura vás provede kompletní strukturou programu a nastíní základní implementační pravidla. 

Základy standardizace pro projekty výzkumu a inovací - elektronický leták

15.06.2021

Publikace: PDF

Leták se základními informacemi o standardech pro navrhovatele a účastníky projektů rámcových programů Horizon H2020 a Horizon Europe. Seznámí vás se základními pojmy, proč je důležité zabývat se standardizací i v projektech výzkumu a inovací, kde lze nalézt podrobnější informace apod.

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky