Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Nový Horizon Dashboard k výši osobních nákladů pro hodnotitele projektů LUMP SUM

30.06.2023

Minulý týden byl spuštěn zdokonalený Horizon Dashboard, který pomáhá odborníkům při hodnocení návrhů projektů v programu Horizont Evropa financovaných formou pevné částky (lump sum).

Dashboard se zaměřuje na osobní náklady a poskytuje objektivní referenční hodnoty pro posouzení rozpočtů. Poskytuje informace o osobních nákladech podle zemí a typů organizací a nově zahrnuje pouze aktuální data z programu Horizone Evropa od roku 2021 do současnosti (doplněno dle potřeby o data z H2020 z let 2018–2020).

Porovnáním navrhovaných nákladů s již realizovanými granty mohou hodnotitelé lépe posoudit přiměřenost rozpočtu. Předpokládá se samozřejmě, že plánované náklady mohou být s ohledem na růst mezd, inflaci či kvalifikaci zaměstnanců vyšší (což je vhodné v rozpočtu vysvětlit). Zároveň je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o orientační částky, které mají sloužit pro lepší orientaci hodnotitelů. Neměly by sloužit jako instrukce poskytovatele pro příjemce pro stanovení výše osobních nákladů projektu (odměňování v projektech by se mělo odvíjet od obvyklé praxe v dané konkrétní organizaci).

Více aktualit

Dlouho očekávaný dokument pro finanční audity grantů EU byl vydán

18.07.2024

Evropská komise zveřejnila dlouho očekávaný dokument "Indicative Audit Programme". Tento dokument je průvodcem pro finanční audity v rámci grantů EU, včetně programu Horizont Evropa. Vychází z korporátního vzoru grantové dohody EU, který se používá pro všechny programy...

Vedoucí projektových oddělení, NCP, MŠMT a CZELO diskutují o novinkách HE, FP10 i interní komunikaci

11.07.2024

Na konci června diskutovali vedoucí projektových oddělení výzkumných organizací odpovědní za Horizont Evropa/H2020 s národními kontakty (NCP), zástupci MŠMT i CZELO o novinkách v programu Horizont Evropa, o přípravě nového rámcového programu FP10 i interní komunikaci...

Nový Dashboard k výši osobních nákladů v ERC AdG

30.05.2024

Byl spuštěn ERC Dashboard, který má pomoci odborníkům při hodnocení návrhů projektů ERC Advanced Grant v programu Horizont Evropa a předkladatelům pro sestavení rozpočtu. Tyto projekty jsou nově financovány formou pevné částky (lump sum). Dashboard se zaměřuje...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034