Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Synergies Open 3: Diskutujeme o synergiích ve výzkumu

28.04.2023

Tento týden se v TC Praha sešli zástupci národních poskytovatelů, Evropské komise i příjemců a diskutovali o problematice synergií Horizontu Evropa (přímo řízených programů EU) s fondy kohezní politiky a národními programy v oblasti výzkumu a inovací.

Setkání s názvem Synergies Open 3 se pravidelně opakuje již třetím rokem a je organizováno TC Praha pod záštitou MMR, MŠMT, TA ČR a CZARMA. Děkujeme za politickou podporu a úvodní slova vrchnímu řediteli Stanislavu Schneidrovi, vrchnímu řediteli Václavu Velčovskému i řediteli Martinu Bunčekovi. Váženými hosty byli zástupci z Evropské komise, Karolina Tilman (DG REGIO) a Peter Schenk (DG RTD). Své praktické zkušenosti sdíleli členové pracovní skupiny k synergiím CZARMA, zástupci státní správy i příjemci.

Diskutována byla implementace doporučení Evropského účetního dvora k synergiím a implementace Pražské deklarace přijaté v rámci CZ PRES. Pozornost byla věnována i otázkám plánování synergií při přípravě unijních a národních nástrojů pro podporu výzkumu a vývoje či rozvoji existujících nástrojů pro implementaci synergií (zejm. Seal of Excellence). Jako důležité se ukázalo také nastavení mechanismů pro zajištění komunikace, spolupráce a sdílení informací.

Hlavní závěry a dokumenty z akce zde.

Více aktualit

Dlouho očekávaný dokument pro finanční audity grantů EU byl vydán

18.07.2024

Evropská komise zveřejnila dlouho očekávaný dokument "Indicative Audit Programme". Tento dokument je průvodcem pro finanční audity v rámci grantů EU, včetně programu Horizont Evropa. Vychází z korporátního vzoru grantové dohody EU, který se používá pro všechny programy...

Vedoucí projektových oddělení, NCP, MŠMT a CZELO diskutují o novinkách HE, FP10 i interní komunikaci

11.07.2024

Na konci června diskutovali vedoucí projektových oddělení výzkumných organizací odpovědní za Horizont Evropa/H2020 s národními kontakty (NCP), zástupci MŠMT i CZELO o novinkách v programu Horizont Evropa, o přípravě nového rámcového programu FP10 i interní komunikaci...

Nový Dashboard k výši osobních nákladů v ERC AdG

30.05.2024

Byl spuštěn ERC Dashboard, který má pomoci odborníkům při hodnocení návrhů projektů ERC Advanced Grant v programu Horizont Evropa a předkladatelům pro sestavení rozpočtu. Tyto projekty jsou nově financovány formou pevné částky (lump sum). Dashboard se zaměřuje...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034