Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Gender v Horizontu Evropa

logo

Akce TC Praha

Soubory:

Pozvánka Gender 13.05.2021 final.pdf

Prezentace Gender v HE 13.05.2021.pdf

Sdílet akci na sociální sítě:

Kdy:

13.05.2021 10:00 - 12:00

Kde:

online seminář

Kapacita webináře byla naplněna. Záznam je možné shlédnout po 13. květnu 2021 na youtube kanále NKC Gender a vědaChcete-li být zařazení jako náhradník či náhradnice, registrace zde.

NKC Gender a věda ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR zvou na přednášku o nových podmínkách v oblasti genderové rovnosti v Horizontu Evropa. Seminář se bude věnovat Plánům genderové rovnosti a požadavku začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu a inovací. Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace potřebují vypracovat Plány genderové rovnosti (GEP) a zároveň zohlednit genderovou dimenzi v samotném obsahu výzkumu a inovací. Plány genderové rovnosti budou jednou z podmínek způsobilosti pro předkladatele projektů do Horizontu Evropa, a to počínaje výzvami s uzávěrkou v roce 2022. Seminář pokryje následující body: 

  • Zakotvenost genderové rovnosti v novém Evropském výzkumném prostoru, Horizont Evropa a závěry Rady (Marcela Linková)
  • Co přináší Horizont Evropa v oblasti genderové rovnosti: posílení tématu genderové rovnosti jako průřezového tématu spolu s intersekcionalitou (proti genderovým a sociálním nerovnostem, proti předsudkům a bariérám). Hlavní novinky v přístupu Evropské komise: kritérium implementace GEP od roku 2022; integrace genderové dimenze do obsahu výzkumu a vývoje jako defaultní povinnost; možnost získat speciální finanční zdroje alokované na tvorbu GEPů (skrze “Widening Participation and Strengthening the European Research Area” část HE programu); specifická podpora výzkumu genderových studií a studií intersekcionality; opatření na podporu žen a jejich zastoupení ve vedení a v rozhodovacích pozicích; rovné zastoupení žen a mužů v evaluačních komisích a expertních skupinách, panelech a projektových týmech (Timea Crofony a Pavla Araudo)
  • Plány genderové rovnosti: eligibility criterion od roku 2022, co je plán genderové rovnosti, jaké oblasti musí pokrývat, fáze a cyklus GEP, příklady k jednotlivým částem (Timea Crofony a Pavla Araudo)
  • Genderová dimenze v obsahu výzkumu a inovací: zohlednění perspektivy genderu a pohlaví ve výzkumu, intersekcionální otázky, přínos a základní příklady (Timea Crofony a Pavla Araudo)
  • Podpora ze strany Evropské komise a NKC gender a věda (Marcela Linková)

Pořadatel: NKC - Gender a věda ve spolupráci s TC AV ČR

Nadcházející akce

Přehled partnerských burz k výzvám 2024

Kdy: 23.09.2024 - 26.09.2024

Kde: Leeuwarden (NL), Schaerbeek (BE)

Webinář k výzvám ERC 2025

Kdy: 12.09.2024 15:00 - 16:30

Kde: online (Youtube)

Webinář k výzvě ERC Advanced 2024

Kdy: 19.08.2024 11:00 - 13:00

Kde: online (Webex)

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034