Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Jak funguje financování formou lump sum?

Financování formou lump sum se dotýká stále více výzev programu Horizont Evropa. Video shrnuje základní principy tohoto schématu i co stálo za jeho zavedením.

UŽITEČNÉ ODKAZY:
STRÁNKY EK K LUMP SUM: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon/lump-sum

HORIZON DASHBOARD: https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/10526974-8664-4f61-8b86-8ecd3a3c8aec/sheet/4304a311-3099-4fe1-97ed-41f6f2782651/state/analysis


Kapitoly:
00:00-01:07 Princip financování a proč bylo zavedeno
01:08-01:45 Výzvy
01:46-03:26 Projektový návrh a hodnocení
03:27-05:31 Platby

Případné dotazy pište na finance-pravo@tc.cz

Vydalo TC Praha s podporou projektu Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA) - MS2103, podporovaného MŠMT.

Další videa

9. 5. 2024

Jak spolupracovat s JRC?

9. 5. 2024

Společné výzkumné středisko mj. nabízí zájemcům otevřený přístup ke svým infrastrukturám nebo se může zapojit do aktivit v projektech programu Horizont Evropa. Seznamte se se základními aspekty těchto aktivit. Užitečné odkazy: PORTÁL O PŘÍSTUPU K INFRASTRUKTURÁM - https://joint-research-centre.ec.europa.eu/...

5. 1. 2024

Jak sestavit rozpočet projektu při financování formou lump sum?

5. 1. 2024

Financování formou lump sum se dotýká stále více výzev programu Horizont Evropa. Video detailně popisuje proces přípravy rozpočtu za použití povinných excelových tabulek. Obecný popis principu financování formou lump sum naleznete v dalším videu TC Praha. Užitečné odkazy:...

15. 11. 2023

Jak vyplnit finanční výkaz

15. 11. 2023

Finanční výkaz je součástí periodického reportování o pokroku v realizaci projektů programu HE. Video poskytuje názorný popis postupu vyplňování tabulky výkazu v prostředí Portálu. UŽITEČNÉ ODKAZY: Výpočet průměrného směnného kurzu CZK/EUR ECB za vykazované období:...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034