Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

EIT HEI Initiative – druhá výzva otevřena

22.11.2021

Evropský inovační a technologický institut (EIT) otevřel dne 18. 11. 2021 v pořadí již 2. výzvu k předkládání návrhů do Iniciativy EIT pro vysokoškolské instituce (EIT HEI Initiative). Výzva podpoří až 40 konsorcií vysokoškolských institucí (VŠ) a neakademických organizací maximální částkou 1,2 milionu € na jeden projekt. Z této částky je až 300 000 € určeno pro fázi 1 (červenec – prosinec 2022) a až 900 000 € pro fázi 2 (leden 2023 – červenec 2024). Cílem je realizovat aktivity, které zlepší podnikatelské a inovační kapacity vysokých škol na všech úrovních a které se mohou zaměřit na několik témat, včetně:

  • podpora institucionální angažovanosti a změn;
  • posílení partnerství mezi vysokoškolským vzděláváním, podniky a výzkumnými organizacemi;
  • rozvoj inovací a služeb na podporu podnikání;
  • zvyšování kvality podnikatelského vzdělávání;
  • vytváření a šíření znalostí.

Výzva se uzavře 28. února 2022. Veškeré podrobnosti včetně přístupu k aplikačnímu portálu, často kladeným otázkám (FAQs) i textu výzvy samotné naleznete zde. K dané výzvě jsou organizovány celkem tři identické webináře, které pokryjí následující témata:

  • Eligibility, evaluation and administration: We will go through the requirements of EIT HEI Call 2 and answer any questions you may have.
  • Defining your Innovation Vision Action Plan: You will receive tips on how to best define your project’s vision and prepare an effective action plan to achieve the expected institutional change.

Registrovat se můžete níže:

Více aktualit

Zapojte se do národní konzultace k pozici ČR pro FP10

22.07.2024

Chcete se podílet na formování budoucí výzkumné politiky EU a tvorbě budoucího programu pro výzkum a inovace? Zapojte se do konzultace k FP10 (Rámcovému programu pro výzkum a inovace na období 2028-2034), připravovanému programu Evropské unie, který naváže na...

Výzvy Nového evropského Bauhausu: CONNECT a CO-CREATE

23.07.2024

Evropský inovační a technologický institut/The EIT Community New European Bauhaus otevřel 4. července 2024 dvě menší výzvy k Novému evropskému Bauhausu. Cílí na problémy, kterým čelí města, příměstské a venkovské oblasti: klima, městská mobilita, potraviny a výroba. V...

Registrace na Evropský týden regionů a měst 2024 otevřena

19.07.2024

Zájemci se nyní mohou registrovat na Evropský týden regionů a měst (European Week of Regions and Cities, EWRC 2024), který se pod motem “Empowering Communities” koná v Bruselu a online ve dnech 7. – 10. října 2024. Program je k dispozici zde a u každé položky programu...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034