Zpět

Prezentace a záznam konference CZEDER 2021

07.11.2021

19. ročník konference České dny pro evropský výzkum, kterou uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství,  mládeže a tělovýchovy, se uskutečnil dne 3. 11. 2021. 

Ústředním tématem konference byla evropská partnerství a mise v Horizontu Evropa jako cesta k řešení velkých společenských výzev. Konferenci zahájil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na MŠMT Pavel Doleček, klíčové přednášky uvedli zástupci EK - Davide Valitutti, který se věnoval evropským partnerstvím, a Marta Tomaselli, která se zaměřila na mise. Odpolední panelové diskuze byly věnovány zkušenostem z dosavadního zapojení ČR do běžících evropských partnerství. 

Záznam z konference CZEDER 2021 je ke shlédnutí zde.

Prezentace z akce:

Davide Valitutti: European partnerships in the HE – preparation and implementation

Lucie Núňez Tayupanta: Participation of the Czech Republic in the European partnerships

Marta Tomaselli: EU Missions and their implementation

Daniel Frank: Brief evaluation of the Czech participation in the institutional partnerships of the programme H2020

Iveta Zápařková: TA CR in ERA NET COFUNDS & European Partnerships

Vít Vondrák: EUROHPC JOINT UNDERTAKING

Luděk Matyska: EOSC Partnerství

 

Více aktualit

Vyšlo dvojčíslo časopisu Echo 5-6/2022

29.09.2022

Dvojčíslo Echa, které tentokrát vyšlo v anglické verzi, se stručně vrací k mezinárodní konferenci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě konané v rámci CZ PRES (viz též Echo 1-2/2022). Příspěvek je doplněný rozhovorem se dvěma zástupci organizačního týmu...

Hodnocení projektových návrhů "nanečisto"

03.10.2022

Ve dnech 24. až 27. října 2022 proběhne tradiční "hodnocení nanečisto", tj. připomínkování návrhů projektů připravovaných do výzev Klastru 4 Horizontu Evropa s uzávěrkou 16. listopadu 2022. Cennou zpětnou vazbu včetně doporučení, jak projekt na poslední chvíli...

MSCA4Ukraine: text výzvy zveřejněn

03.10.2022

Výzva k podávání žádostí o podporu z programu MSCA4Ukraine byla zveřejněná. Instituce, které zvažují zaměstnat ukrajinské vědce prchající před válkou ve své domovině prostřednictvím tohoto schématu, se mohou s jeho podmínkami seznámit na informačním webináři, který...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky