Zpět

Prezentace a záznam konference CZEDER 2021

07.11.2021

19. ročník konference České dny pro evropský výzkum, kterou uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství,  mládeže a tělovýchovy, se uskutečnil dne 3. 11. 2021. 

Ústředním tématem konference byla evropská partnerství a mise v Horizontu Evropa jako cesta k řešení velkých společenských výzev. Konferenci zahájil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na MŠMT Pavel Doleček, klíčové přednášky uvedli zástupci EK - Davide Valitutti, který se věnoval evropským partnerstvím, a Marta Tomaselli, která se zaměřila na mise. Odpolední panelové diskuze byly věnovány zkušenostem z dosavadního zapojení ČR do běžících evropských partnerství. 

Záznam z konference CZEDER 2021 je ke shlédnutí zde.

Prezentace z akce:

Davide Valitutti: European partnerships in the HE – preparation and implementation

Lucie Núňez Tayupanta: Participation of the Czech Republic in the European partnerships

Marta Tomaselli: EU Missions and their implementation

Daniel Frank: Brief evaluation of the Czech participation in the institutional partnerships of the programme H2020

Iveta Zápařková: TA CR in ERA NET COFUNDS & European Partnerships

Vít Vondrák: EUROHPC JOINT UNDERTAKING

Luděk Matyska: EOSC Partnerství

 

Více aktualit

Vyšlo Echo 3-4 2021

01.11.2021

Poslední letošní Echo (č. 3-4/2021) vychází tradičně s rozsáhlou Zprávou o účasti ČR v H2020. Jedná se o 7. zprávu, která vychází z údajů dostupných k červnu 2021. Zpráva je založena převážně na mezinárodních srovnávacích analýzách, kdy jsou porovnávány hodnoty vybraných...

Představení ESFRI cestovní mapy 2021

26.11.2021

Představení ESFRI cestovní mapy 2021, které se bude konat 7. 12. 2021 ve slovinské Lublani, bude z důvodu omezení počtu účastníků probíhat online. Akce bude zahrnovat komplexní prezentaci a diskusi o ESFRI Roadmap 2021, po které bude následovat představení 11 nových projektů....

Výzva pro vyjádření zájmu: Mise klimaticky neutrální a chytrá města

25.11.2021

Evropská komise zveřejnila výzvu pro vyjádření zájmu, prostřednictvím které vybere města, jež se zapojí do aktivit Mise Horizontu Evropa pro klimaticky neutrální a chytrá města. Cílem této mise je dosáhnout do roku 2030 prostřednictvím zavádění chytrých a zelených řešení...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky