Zpět

Vyšlo Echo 3-4 2021

01.11.2021

Soubory:

Echo_3_4_2021_web.pdf

Echo-03-04-2024 priloha WEB.pdf

Poslední letošní Echo (č. 3-4/2021) vychází tradičně s rozsáhlou Zprávou o účasti ČR v H2020. Jedná se o 7. zprávu, která vychází z údajů dostupných k červnu 2021. Zpráva je založena převážně na mezinárodních srovnávacích analýzách, kdy jsou porovnávány hodnoty vybraných indexů účasti ČR s hodnotami ostatních členských států EU.  Je doplněna o analýzu  publikačních výstupů spojených s programem H2020 a nově obsahuje stručné hodnocení účasti hodnotitelů předkládaných projektů do výzev H2020. Oproti zprávám z minulých let je větší pozornost věnována statistikám účasti jednotlivých sektorů institucí z ČR.

Vlastní Echo se ve 3 článcích nám. ministra MŠMT P. Velčovského věnuje tématu synergií. Další příspěvky uvádějí stručnou charakteristiku 38 evropských partnerství Horizontu Evropa či informace o výsledcích 1. výzvy  European Green Deal roku 2021.

Echo i Příloha jsou ke stažení, viz níže.

 

 

Více aktualit

Výzva ERA na r. 2022 otevřena

21.01.2022

Dne 19. ledna 2022 byla otevřena výzva Reforma a zlepšování evropského systému VaI (tzv. výzva ERA). Jedná se o jednokolovou výzvu, typ projektu CSA či RIA a k dispozici na r. 2022 je celkový rozpočet ve výši 60,5 M€, který podpoří financování projektů v rámci...

Nové výzvy Horizontu Evropa – výzkumné infrastruktury

20.01.2022

20. ledna se otevřely nové výzvy k podávání návrhů v oblasti Výzkumné infrastruktury. Termín uzávěrky pro předložení návrhů je 20. dubna 2022 v 17 hod. Přehled výzev naleznete na portálu Horizont Evropa v částí výzvy, odkaz na evropský portál pro finanční příležitosti a...

Otevření výzev Horizontu Evropa pro společenské a humanitní vědy v roce 2022

20.01.2022

Výzvy k podávání návrhů projektů do Klastru 2 – pro kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost Horizontu Evropa pro rok 2022 se otevírají 20. ledna. Posledním termínem pro předložení návrhů je 20. duben 2022 do 17 hodin. Přehled témat s funkčními odkazy je ke stažení v...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky