Zpět

ERC vydala stanovisko k Paktu o ERA

21.07.2021

Evropská rada pro výzkum (European Research Council, ERC) vydala dne 19. července 2021 kritické stanovisko k Paktu pro výzkum a inovace: "Pact for Research & Innovation: The Foundations of the European Research Area Still Valid and Unavoidable. Pakt byl vydán dne 16. července 2021 a představen dne 19. července na setkání ministrů pro výzkum v rámci slovinského předsednictví v Radě EU.

Hlavním kritickým bodem je, že ERA je podpořena spíše spoluprací, tedy snahou o lepší spolupráci na národní a evropské úrovni než finančním příslibem či legislativní mocí. Původní cíle formulované v Lisabonské dohodě stát se světovým lídrem nebyly naplněny. Investice do VaI jsou stále pod proklamovanými třemi procenty. Dalším formulovaným kritickým bodem je, že podpůrné akce pro vědce a vědkyně nemohou být podřízeny současným cílům politik a priorit EU. Pakt jde proti původním základům ERA, například program Widening a podpora kapacit jsou doplněním, ale nemohou nahradit současná centra excelence. Je třeba zachovat atraktivitu a kompetitivnost v globálním měřítku. Členské státy by měly vypracovat dlouhodobou perspektivu. Vývoj silné vědecké základny nemůže být projekt jednoho ministra. Vědci nemohou být vynecháni, je potřeba zajistit silnou atraktivní kariéru pro evropské nadějné talenty. Navíc je potřeba podpořit mladé vědce, které nejvíce postihla pandemie. ERC v ERA hraje klíčovou roli. 

Text stanoviska naleznete zde.

Články na toto téma naleznete také na rakouském ERA portálu zde nebo na stránce ScienceBusiness zde.

Zdroj obrázku je erc.europa.eu a zachycuje současného předsedu ERC Jean-Pierra Bourguignona.

 

 

Více aktualit

Novinky programu COST

02.06.2023

Informační den COST Dne 24. května 2023 (10:00 – 11:30 hod.) se konal online informační den určený všem zájemcům o možnosti připojit se k již běžícím akcím COST, o podání žádosti o novou akci COST, o úloze a dopadu programu COST a o výhodách účasti v akcích COST pro...

Důležitá informace pro žadatele EIC Accelerator: změna systému podání žádosti

02.06.2023

Evropská komise oznámila, že z důvodu právního sporu s dodavatelem AI platformy používané pro zpracování a podání žádostí EIC Accelerator, je využívání tohoto nástroje ukončeno s platností od 2. června 2023. Z tohoto důvodu je odložena uzávěrka plánovaná na 7. června na...

Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a o monitorování programů Horizont Evropa a Horizont 2020 v roce 2022

01.06.2023

Evropská komise zveřejnila nejnovější vydání Výroční zprávy o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a o monitorování programů Horizont Evropa a Horizont 2020 v roce 2022. Významná část zprávy je věnována politickým aktivitám v roce 2022...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky