Zpět

ERC vydala stanovisko k Paktu o ERA

21.07.2021

Evropská rada pro výzkum (European Research Council, ERC) vydala dne 19. července 2021 kritické stanovisko k Paktu pro výzkum a inovace: "Pact for Research & Innovation: The Foundations of the European Research Area Still Valid and Unavoidable. Pakt byl vydán dne 16. července 2021 a představen dne 19. července na setkání ministrů pro výzkum v rámci slovinského předsednictví v Radě EU.

Hlavním kritickým bodem je, že ERA je podpořena spíše spoluprací, tedy snahou o lepší spolupráci na národní a evropské úrovni než finančním příslibem či legislativní mocí. Původní cíle formulované v Lisabonské dohodě stát se světovým lídrem nebyly naplněny. Investice do VaI jsou stále pod proklamovanými třemi procenty. Dalším formulovaným kritickým bodem je, že podpůrné akce pro vědce a vědkyně nemohou být podřízeny současným cílům politik a priorit EU. Pakt jde proti původním základům ERA, například program Widening a podpora kapacit jsou doplněním, ale nemohou nahradit současná centra excelence. Je třeba zachovat atraktivitu a kompetitivnost v globálním měřítku. Členské státy by měly vypracovat dlouhodobou perspektivu. Vývoj silné vědecké základny nemůže být projekt jednoho ministra. Vědci nemohou být vynecháni, je potřeba zajistit silnou atraktivní kariéru pro evropské nadějné talenty. Navíc je potřeba podpořit mladé vědce, které nejvíce postihla pandemie. ERC v ERA hraje klíčovou roli. 

Text stanoviska naleznete zde.

Články na toto téma naleznete také na rakouském ERA portálu zde nebo na stránce ScienceBusiness zde.

Zdroj obrázku je erc.europa.eu a zachycuje současného předsedu ERC Jean-Pierra Bourguignona.

 

 

Více aktualit

Míra nezpůsobilosti projektových návrhů předkládaných v programu HE koordinátory ze zemí EU a UK

16.08.2022

Na přípravu projektového návrhu do výzev programu Horizont Evropa je třeba vynaložit čas a finanční prostředky. Příprava projektového návrhu téměř vždy vyžaduje značné úsilí všech členů řešitelského konsorcia a především koordinátora návrhu projektu.  Z tohoto důvodu je...

Úspěšnost ČR v programu Horizont Evropa

16.08.2022

Aktuální databáze eCORDA eviduje k červenci 2022 129 uzavřených a plně vyhodnocených výzev k podání návrhů projektů. Na základě těchto výzev bylo předloženo 25 320 způsobilých návrhů projektů (eligible proposals), které požadovaly  celkový příspěvek EU ve výši 53,3 mld....

NCP Virtual Campus: NOVÉ e-learningové kurzy k Horizontu Evropa (v anglickém jazyce)

15.08.2022

Mezinárodní skupina NCP pro HE zveřejnila v rámci projektu Bridge2HE další online kurzy. Nové kurzy vás blíže seznámí se základními principy fungování Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a jeho znalostních inovačních společenstvích (KICs). Dále představí...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky