Zpět

ERC se připojila k „San Francisco Declaration on Research Assessment"

18.07.2021

ERC se připojila k tzv. „San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)“, která je v souladu s nejvyššími standardy hodnocení vědy a výzkumu, dlouhodobě prosazovanými ERC. V právě zveřejněném pracovním programu ERC pro rok 2022 tak již jsou žadatelé explicitně upozorněni na to, aby neuváděli impakt faktory vědeckých časopisů, v nichž publikují výsledky svého výzkumu. Stejně tak u přehledu svých nejdůležitějších vědeckých výsledků („scientific track record“) mají uvést, že nejde o kompletní přehled, ale o výběr těch nejdůležitějších výsledků, a mohou kromě publikací ve vědeckých časopisech uvádět i jiné výsledky, relevantní pro jejich vědní obor. ERC také nově (explicitně) doporučuje, aby přehled výsledků doplnili o krátké vysvětlení významu daného vědeckého výsledku z hlediska jeho originality v celosvětovém měřítku a aby specifikovali konkrétní roli hlavního řešitele při jeho dosažení.      

Deklarace zdůrazňuje potřebu zlepšit způsob hodnocení výsledků vědeckého výzkumu grantovými agenturami, akademickými institucemi a ostatními zainteresovanými stranami.  Hodnocení má být založeno především na významu daného výsledku, nikoli ovlivňováno typem vědeckého časopisu, v němž je výsledek publikován či impakt faktorem daného vědeckého časopisu. Zároveň deklarace podporuje online publikování výsledků výzkumu. K dnešnímu datu podepsalo deklaraci 19 974 jednotlivců a organizací ve 148 zemích.

Více aktualit

Výzvy 2021 v Klastru 1 - zdraví jsou v tuto chvíli uzavřeny

22.09.2021

K 21. září 2021 bylo uzavřeno všech šest výzev v klastru 1 zdraví. Otevření výzev pro rok 2022 bude ve dvou termínech, první část výzev se bude otevírat 6. 10. 2021 a druhá část výzev 12. 1. 2022.

EK oznámila vítěze soutěže EUCYS 2020 – 2021

21.09.2021

Dne 19. září 2021 vyhlásila Evropská komise vítěze soutěže EU pro mladé vědce 2020–2021 (kvůli pandemii pokryl 32. ročník soutěže rok 2020 i rok 2021). Hlavní ceny byly uděleny šesti projektům z Bulharska, Německa, Irska, Španělska, Turecka a Ukrajiny. Vítězové obdrží 7...

ESFRI Days 2021

19.09.2021

Slovinské předsednictví v Radě EU a Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) pořádají od 6. do 8. prosince 2021 Dny ESFRI. Akce se bude konat v Grand Hotel Union, Lublaň, Slovinsko a bude zahrnovat dvě velké akce, doplněné 78. plenárním zasedáním ESFRI...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky