Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

ERC se připojila k „San Francisco Declaration on Research Assessment"

18.07.2021

ERC se připojila k tzv. „San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)“, která je v souladu s nejvyššími standardy hodnocení vědy a výzkumu, dlouhodobě prosazovanými ERC. V právě zveřejněném pracovním programu ERC pro rok 2022 tak již jsou žadatelé explicitně upozorněni na to, aby neuváděli impakt faktory vědeckých časopisů, v nichž publikují výsledky svého výzkumu. Stejně tak u přehledu svých nejdůležitějších vědeckých výsledků („scientific track record“) mají uvést, že nejde o kompletní přehled, ale o výběr těch nejdůležitějších výsledků, a mohou kromě publikací ve vědeckých časopisech uvádět i jiné výsledky, relevantní pro jejich vědní obor. ERC také nově (explicitně) doporučuje, aby přehled výsledků doplnili o krátké vysvětlení významu daného vědeckého výsledku z hlediska jeho originality v celosvětovém měřítku a aby specifikovali konkrétní roli hlavního řešitele při jeho dosažení.      

Deklarace zdůrazňuje potřebu zlepšit způsob hodnocení výsledků vědeckého výzkumu grantovými agenturami, akademickými institucemi a ostatními zainteresovanými stranami.  Hodnocení má být založeno především na významu daného výsledku, nikoli ovlivňováno typem vědeckého časopisu, v němž je výsledek publikován či impakt faktorem daného vědeckého časopisu. Zároveň deklarace podporuje online publikování výsledků výzkumu. K dnešnímu datu podepsalo deklaraci 19 974 jednotlivců a organizací ve 148 zemích.

Více aktualit

MUNI je lídrem v získávání podpory z programu Horizont Evropa. Dobře si vede ČZU. Jak jsou na tom ostatní české VŠ a univerzity?

20.06.2024

Vysokoškolský sektor se bezpochyby podílí rozhodující měrou na celkové účasti ČR v programu Horizont Evropa. V dosavadním průběhu programu Horizont Evropa si český vysokoškolský sektor nárokuje 48 % celkové finanční podpory určené pro ČR. Jádro vysokoškolského sektoru tvoří...

Příležitost pro start-upy v oblasti life science

19.06.2024

EIT Health,  vyhlásil výzvu HICEE Call for Start-ups (Healthy Investment Central and Eastern Europe) pro začínající podniky, která je otevřena do 10. července 2024. Tento program hledá slibné podniky v oblasti life science, včetně biotechnologií, medtech a digitálního...

Proběhl národní workshop pro evropskou misi k půdě

18.06.2024

Technologické centrum Praha uspořádalo ve spolupráci s projektem NATI00NS dne 18.6.2024 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“. Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034