Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

ERC se připojila k „San Francisco Declaration on Research Assessment"

18.07.2021

ERC se připojila k tzv. „San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)“, která je v souladu s nejvyššími standardy hodnocení vědy a výzkumu, dlouhodobě prosazovanými ERC. V právě zveřejněném pracovním programu ERC pro rok 2022 tak již jsou žadatelé explicitně upozorněni na to, aby neuváděli impakt faktory vědeckých časopisů, v nichž publikují výsledky svého výzkumu. Stejně tak u přehledu svých nejdůležitějších vědeckých výsledků („scientific track record“) mají uvést, že nejde o kompletní přehled, ale o výběr těch nejdůležitějších výsledků, a mohou kromě publikací ve vědeckých časopisech uvádět i jiné výsledky, relevantní pro jejich vědní obor. ERC také nově (explicitně) doporučuje, aby přehled výsledků doplnili o krátké vysvětlení významu daného vědeckého výsledku z hlediska jeho originality v celosvětovém měřítku a aby specifikovali konkrétní roli hlavního řešitele při jeho dosažení.      

Deklarace zdůrazňuje potřebu zlepšit způsob hodnocení výsledků vědeckého výzkumu grantovými agenturami, akademickými institucemi a ostatními zainteresovanými stranami.  Hodnocení má být založeno především na významu daného výsledku, nikoli ovlivňováno typem vědeckého časopisu, v němž je výsledek publikován či impakt faktorem daného vědeckého časopisu. Zároveň deklarace podporuje online publikování výsledků výzkumu. K dnešnímu datu podepsalo deklaraci 19 974 jednotlivců a organizací ve 148 zemích.

Více aktualit

České dny pro evropský výzkum - CZEDER 2024

16.11.2023

21. ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER) s podtitulem Střednědobé hodnocení a strategický výhled do budoucnosti programu Horizont Evropa se uskuteční dne 27. února 2024 v Praze. Konferenci pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci...

Výzva ERA 2024 otevřena

10.12.2023

Dne 6. prosince 2023 byla otevřena výzva ERA na rok 2024, která obsahuje celkem 9 témat. Jejich přehled s přímými odkazy na FTOP a s předpokládanými počty financovaných projektů, naleznete v přiložené tabulce. Výzva je otevřena do 12. března 2024 do 17:00 hod. Jedná se...

Evropská komise vyzývá vědce k vyjádření se k rizikům v mezinárodní spolupráci

08.12.2023

Otevřenost a mezinárodní spolupráce jsou podstatou výzkumu světové úrovně. S rostoucím geopolitickým napětím jsou však evropští výzkumníci a akademici stále více konfrontováni s riziky při mezinárodní spolupráci. Je důležité, aby evropské výzkumné organizace měly...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky