Zpět

ERC se připojila k „San Francisco Declaration on Research Assessment"

18.07.2021

ERC se připojila k tzv. „San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)“, která je v souladu s nejvyššími standardy hodnocení vědy a výzkumu, dlouhodobě prosazovanými ERC. V právě zveřejněném pracovním programu ERC pro rok 2022 tak již jsou žadatelé explicitně upozorněni na to, aby neuváděli impakt faktory vědeckých časopisů, v nichž publikují výsledky svého výzkumu. Stejně tak u přehledu svých nejdůležitějších vědeckých výsledků („scientific track record“) mají uvést, že nejde o kompletní přehled, ale o výběr těch nejdůležitějších výsledků, a mohou kromě publikací ve vědeckých časopisech uvádět i jiné výsledky, relevantní pro jejich vědní obor. ERC také nově (explicitně) doporučuje, aby přehled výsledků doplnili o krátké vysvětlení významu daného vědeckého výsledku z hlediska jeho originality v celosvětovém měřítku a aby specifikovali konkrétní roli hlavního řešitele při jeho dosažení.      

Deklarace zdůrazňuje potřebu zlepšit způsob hodnocení výsledků vědeckého výzkumu grantovými agenturami, akademickými institucemi a ostatními zainteresovanými stranami.  Hodnocení má být založeno především na významu daného výsledku, nikoli ovlivňováno typem vědeckého časopisu, v němž je výsledek publikován či impakt faktorem daného vědeckého časopisu. Zároveň deklarace podporuje online publikování výsledků výzkumu. K dnešnímu datu podepsalo deklaraci 19 974 jednotlivců a organizací ve 148 zemích.

Více aktualit

Míra nezpůsobilosti projektových návrhů předkládaných v programu HE koordinátory ze zemí EU a UK

16.08.2022

Na přípravu projektového návrhu do výzev programu Horizont Evropa je třeba vynaložit čas a finanční prostředky. Příprava projektového návrhu téměř vždy vyžaduje značné úsilí všech členů řešitelského konsorcia a především koordinátora návrhu projektu.  Z tohoto důvodu je...

Úspěšnost ČR v programu Horizont Evropa

16.08.2022

Aktuální databáze eCORDA eviduje k červenci 2022 129 uzavřených a plně vyhodnocených výzev k podání návrhů projektů. Na základě těchto výzev bylo předloženo 25 320 způsobilých návrhů projektů (eligible proposals), které požadovaly  celkový příspěvek EU ve výši 53,3 mld....

NCP Virtual Campus: NOVÉ e-learningové kurzy k Horizontu Evropa (v anglickém jazyce)

15.08.2022

Mezinárodní skupina NCP pro HE zveřejnila v rámci projektu Bridge2HE další online kurzy. Nové kurzy vás blíže seznámí se základními principy fungování Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a jeho znalostních inovačních společenstvích (KICs). Dále představí...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky