Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Proběhl národní workshop pro evropskou misi k půdě

18.06.2024

Technologické centrum Praha uspořádalo ve spolupráci s projektem NATI00NS dne 18.6.2024 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“.

Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním stavu, resp. bylo dosaženo významného pokroku směrem ke zdravější půdě.

Na podporu splnění tohoto cíle vyhlašuje program Horizont Evropa specifické výzvy na předkládání projektů, do kterých se může zapojit široké spektrum zainteresovaných subjektů. Uzávěrka aktuálně otevřené výzvy je 8. října 2024.

Ve výzvách bude mj. podpořeno ustavení tzv. živých laboratoří (Living Labs), které představují sítě míst pro experimentování v reálném prostředí, Výzva počítá též s podporou tzv. majáků (lighthouse), tedy míst určených pro demonstrace inovačních řešení a výsledků výzkumu, které přispívají ke zdraví půdy. 

Koncept živých laboratoří a majáků představil za projekt NATI00NS (financovaný z programu Horizont Evropa) profesor Rafal Wawer z Ústavu pro půdní vědy a rostlinnou produkci v polském Pulawy. Prof. Luboš Borůvka z České zemědělské univerzity se věnoval dlouhodobým pokusům v oblasti půdy či Chytré krajině Centra pro vodu, půdu a krajinu při ČZU.  Dr. Martin Mistr z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy se zaměřil na demonstrační farmy v ČR. Naďa Koníčková představila služby, které TC Praha poskytuje potenciálním žadatelům o projekty evropských misí.

Více aktualit

Zapojte se do národní konzultace k pozici ČR pro FP10

22.07.2024

Chcete se podílet na formování budoucí výzkumné politiky EU a tvorbě budoucího programu pro výzkum a inovace? Zapojte se do konzultace k FP10 (Rámcovému programu pro výzkum a inovace na období 2028-2034), připravovanému programu Evropské unie, který naváže na...

Výzvy Nového evropského Bauhausu: CONNECT a CO-CREATE

23.07.2024

Evropský inovační a technologický institut/The EIT Community New European Bauhaus otevřel 4. července 2024 dvě menší výzvy k Novému evropskému Bauhausu. Cílí na problémy, kterým čelí města, příměstské a venkovské oblasti: klima, městská mobilita, potraviny a výroba. V...

Registrace na Evropský týden regionů a měst 2024 otevřena

19.07.2024

Zájemci se nyní mohou registrovat na Evropský týden regionů a měst (European Week of Regions and Cities, EWRC 2024), který se pod motem “Empowering Communities” koná v Bruselu a online ve dnech 7. – 10. října 2024. Program je k dispozici zde a u každé položky programu...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034