Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Rekapitulace grantů ERC řešených v ČR a grantů ERC pod vedením českých výzkumníků v zahraničí v letech 2007 - 2023 - infografika

23.01.2024

Soubory:

D_Frank_ERC_CZ_FP7_H2020_HE_17122023.xlsx

Na přání klientů TC Praha uvádíme stručnou infografiku z dat uvedených v předchozím příspěvku.

V ČR se od roku 2007 do 17. 12. 2023 řešilo 94 grantů ERC. Z toho 80 grantů ERC bylo řešeno přímo hlavními řešiteli, na ostatních grantech ERC se instituce z ČR podílely pouze jako partneři. Celková podpora pro hlavní řešitele i partnery grantů ERC řešených od roku 2007 až do současnosti v ČR přesáhla 131,6 mil. €. Do statistik nebyly započítány dva granty ERC přenesené hlavními řešiteli do zahraničí.

V 7. RP bylo na českých hostitelských institucích řešeno 16 grantů ERC, z nichž 11 řešili přímo hlavní řešitelé (Principal Investigators). Z 11 hlavních řešitelů bylo 7 řešitelů české národnosti a 4 cizinci. V programu Horizont 2020 bylo v ČR řešeno 45 grantů ERC, z nichž 38 připadalo přímo na hlavní řešitele. Výzkumníci české národnosti řešili 33 grantů ERC. V průběhu programu H2020 byl jeden grant řešený v ČR zahraničním výzkumníkem přenesen do zahraničí. V programu Horizont Evropa se dosud řeší v ČR 33 grantů ERC. Celkem 31 grantů ERC je v rukou hlavních řešitelů. Česká národnost je spojena s 24 granty ERC. Jeden grant ERC původně realizovaný v ČR byl však zahraniční výzkumnicí přenesen do zahraničí.  

Níže najdete jednoduché výstupy z dat uvedených v příloze. Tabulky jsou výmluvné a nepotřebují komentáře.

T1_ERC_Frank_TC_Praha_122023.png

T2_ERC_Frank_TC_Praha_122023.png

T3_ERC_Frank_TC_Praha_122023.png

T4_ERC_Frank_TC_Praha_122023.png

T5_ERC_Frank_TC_Praha_122023.png

Autor: Daniel Frank, TC Praha, frank@tc.cz

Více aktualit

Evropské ocenění za statistiku

28.05.2024

Evropský statistický úřad Eurostat vyhlašuje další kolo soutěže o ceny za statistiku. Aktuálně otevírané téma se týká klasifikace povolání v online pracovních nabídkách a směřuje k datovým analytikům: European Statistics Awards on Web Intelligence - Classification...

Zjednodušení přístupu k veřejným financím EU všem subjektům ze sektoru baterií

28.05.2024

Znalostní a inovační společenství EIT pro inovativní energie (EIT InnoEnergey) ve spolupráci s Evropskou aliancí pro baterie (European Battery Alliance, EBA), spustilo službu nazvanou „One-Stop-Shop-to EU Finance“, která si klade za cíl zjednodušit přístup k veřejnému financování...

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034