Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Nové příležitosti finanční podpory v oblasti občanské vědy

18.01.2024

Občanská věda je založena na základě spolupráce dobrovolníků a vědců. Dobrovolníkům z řad laické veřejnosti přináší zapojení a znalosti, výzkumníkům data a pomoc se zpracováním a interpretací výsledků. Cílem evropského projektu IMPETUS je podporovat aktivity občanské vědy. Nyní otevírá další výzvu pro iniciativy a projekty občanské vědy. Od 10. ledna 2024 se mohou ucházet o cenu nebo o akcelerační grant:

Výzva European Union Prize for Citizen Science 2024 je udělována za výjimečné iniciativy v občanské vědě, které přinášejí vědecký pokrok a sociální přínosy, podporují komunity a inkluzivní občanskou společnost. Je otevřena do 11. března 2024Přehled loňských vítězů je zveřejněn na webu Ceny EU za občanskou vědu 2023.

Výzva IMPETUS Accelerator poskytne finanční, mentoringovou a školicí podporu již probíhajícím projektům. Má uzávěrku 14. března 2024Seznam iniciativ občanské vědy, které získaly podporu loni, je uveden na stránkách IMPETUS Accelator grant 2023.

O podporu se mohou ucházet všechny fyzické nebo právnické osoby, výzkumní pracovníci, umělci, odborníci, výzkumné a vysokoškolské instituce. Bližší informace k výzvě budou představeny na webináři IMPETUS Open Call Webinar 24. ledna 2024 nebo IMPETUS Open Call Webinar 28. února 2024.

Více aktualit

MUNI je lídrem v získávání podpory z programu Horizont Evropa. Dobře si vede ČZU. Jak jsou na tom ostatní české VŠ a univerzity?

20.06.2024

Vysokoškolský sektor se bezpochyby podílí rozhodující měrou na celkové účasti ČR v programu Horizont Evropa. V dosavadním průběhu programu Horizont Evropa si český vysokoškolský sektor nárokuje 48 % celkové finanční podpory určené pro ČR. Jádro vysokoškolského sektoru tvoří...

Příležitost pro start-upy v oblasti life science

19.06.2024

EIT Health,  vyhlásil výzvu HICEE Call for Start-ups (Healthy Investment Central and Eastern Europe) pro začínající podniky, která je otevřena do 10. července 2024. Tento program hledá slibné podniky v oblasti life science, včetně biotechnologií, medtech a digitálního...

Proběhl národní workshop pro evropskou misi k půdě

18.06.2024

Technologické centrum Praha uspořádalo ve spolupráci s projektem NATI00NS dne 18.6.2024 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“. Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034