Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Nové příležitosti finanční podpory v oblasti občanské vědy

18.01.2024

Občanská věda je založena na základě spolupráce dobrovolníků a vědců. Dobrovolníkům z řad laické veřejnosti přináší zapojení a znalosti, výzkumníkům data a pomoc se zpracováním a interpretací výsledků. Cílem evropského projektu IMPETUS je podporovat aktivity občanské vědy. Nyní otevírá další výzvu pro iniciativy a projekty občanské vědy. Od 10. ledna 2024 se mohou ucházet o cenu nebo o akcelerační grant:

Výzva European Union Prize for Citizen Science 2024 je udělována za výjimečné iniciativy v občanské vědě, které přinášejí vědecký pokrok a sociální přínosy, podporují komunity a inkluzivní občanskou společnost. Je otevřena do 11. března 2024Přehled loňských vítězů je zveřejněn na webu Ceny EU za občanskou vědu 2023.

Výzva IMPETUS Accelerator poskytne finanční, mentoringovou a školicí podporu již probíhajícím projektům. Má uzávěrku 14. března 2024Seznam iniciativ občanské vědy, které získaly podporu loni, je uveden na stránkách IMPETUS Accelator grant 2023.

O podporu se mohou ucházet všechny fyzické nebo právnické osoby, výzkumní pracovníci, umělci, odborníci, výzkumné a vysokoškolské instituce. Bližší informace k výzvě budou představeny na webináři IMPETUS Open Call Webinar 24. ledna 2024 nebo IMPETUS Open Call Webinar 28. února 2024.

Více aktualit

Vyšlo speciální číslo časopisu Echo

22.01.2024

Analytici Daniel Frank a Vladimír Vojtěch stojí za obsahem prvního čísla časopisu ECHO v roce 2024, které volně navazuje na zprávy o účasti ČR v RP každoročně vydávané TC Praha (dříve TC AV ČR). Výhradním tématem tohoto speciálního vydání časopisu je analýza účasti...

Nedávné změny v hodnocení ERC: O co jde a proč?

22.02.2024

ERC přistoupila v Pracovním programu pro rok 2024 k reformě procesu hodnocení. Změny se týkají mj. způsobu, jak posuzovat dosavadní profil a zkušenosti PI, ale také reformulace otázek pro hodnocení kvality navrhovaného projektu. Předsedkyně ERC prof....

Příprava příštího rámcového programu EU pro výzkum a inovace

22.02.2024

Příští rámcový program EU pro výzkum je v současné době označován jako "FP10" (10th Framework Programme). Jeho název má být teprve stanoven. Bude zahájen v roce 2028 a předpokládá se, že bude trvat stejně jako současný Horizont Evropa sedm let, tedy do roku 2034....

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky