Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Proběhla konference SOILCON: Ground for future cooperation in Europe

10.10.2023

Dne 18. září 2023 se v Praze uskutečnila konference SOILCON – „Ground for future cooperation in Europe”, kterou zorganizovala Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a Research Council of Norway. Tématem SOILCONU byla synergie Fondů EHP a Norska s evropskou misí k půdě (A Soil Deal for Europe) a související možnosti podpory vědeckých projektů. Konference se konala pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, a norského velvyslance v Praze, Victora C. Rønneberga, který konferenci spolu se zástupci organizátorů zahájil.

V první části konference proběhly dvě panelové diskuse k přínosu politik zaměřených na mise při řešení společenských výzev a o důležitých krocích a potřebné spolupráci vedoucí ke zdravé půdě a udržitelnosti. Úvodních přednášek k panelům se ujaly Orsolya Frizon-Somogyi z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise a Anna Krzywoszynska, členka rady pro misi Půda.

V druhé části konference představily zástupkyně českého (Naďa Koníčková) a norského (Gudrun Langthaler) národního kontaktního místa pro program Horizont Evropa a pro misi Půda aktuální možnosti financování a přehled zapojení českých a norských subjektů v této misi. Dále se prezentovala řada iniciativ a projektů, které kroky k naplnění cílů mise Půda aktivně podnikají, včetně projektu MetalRem z Programu KAPPA. 

Technologické centrum Praha prezentovalo během konference služby Národní kontaktní organizace pro Horizont Evropa na informačním stánku.

Prezentace řečníků jsou k dispozici na webu konference. Aktivní zůstává i matchmaking umožňující propojení s dalšími zájemci z řad účastníků.

SOIL-CON S-221.jpg   SOIL-CON S-304.jpg

SOIL-CON S-174.jpg   SOIL-CON S-263.jpg

 

Více aktualit

Příležitost pro start-upy v oblasti life science

19.06.2024

EIT Health,  vyhlásil výzvu HICEE Call for Start-ups (Healthy Investment Central and Eastern Europe) pro začínající podniky, která je otevřena do 10. července 2024. Tento program hledá slibné podniky v oblasti life science, včetně biotechnologií, medtech a digitálního...

Proběhl národní workshop pro evropskou misi k půdě

18.06.2024

Technologické centrum Praha uspořádalo ve spolupráci s projektem NATI00NS dne 18.6.2024 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“. Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním...

Cena EU pro šampióny genderové rovnosti v roce 2023

18.06.2024

Komisařka Iliana Ivanova a generální ředitel pro výzkum a inovace Marc Lemaître oznámili příjemce cen dne 15. května 2024 (tisková zpráva EK je zde): Kategorie 1 (Sustainable Gender Equality Champions) Centre National de la Recherche Scientifique...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034