Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Mezinárodní seminář k výzvám Excellence Hubs a ERA Chairs 2023

10.08.2023

Soubory:

2023-10-17_Transnantional_seminar_V4+SI_Prague.pdf

V rámci projektu národních kontaktů pro oblast Widening a ERA programu Horizont Evropa (NCP_WIDERA.NET) organizuje Technologické centrum Praha dne 17. října 2023 hybridní mezinárodní seminář určený primárně zemím Visegrádské skupiny (V4 – Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) a Slovinsku. V případě volné kapacity bude online účast otevřena i zájemcům z dalších zemí. Účastníci semináře získají informace o výstupech předchozích výzev Excellence Hubs a ERA Chairs a o úspěšných projektech financovaných z těchto výzev přímo od jejich koordinátorů. Poté budou detailně představeny obě výzvy 2023 včetně nejčastějších chyb, kterých by se žadatelé měli vyvarovat při přípravě projektů. Návrh programu je přiložen. Zájemci se mohou registrovat prostřednictvím tohoto odkazu – nezapomeňte zaškrtnout, zda se zúčastníte osobně nebo online.

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034