Zpět

Vyšlo Echo č. 1-2/2023

02.05.2023

Soubory:

echo_stranky_final.pdf

echo_priloha_stranky.pdf

První vydání časopisu ECHO v tomto roce se stručně vrací k českému předsednictví v Radě EU, přináší informace o úspěšných českých inovátorech v zemědělsko-potravinářském sektoru a rekapituluje první dva roky implementace nepřímých akcí v části štěpení programu Euratom. V tomto vydání se také dozvíte, proč se právě půda stala těžištěm jedné z evropských misí nebo jak jsou energeticky a environmentálně šetrná řešení a opatření aplikována v prostředí velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines. Tradičně nechybějí ani analytické články, tentokrát věnované výstupům výzev ERA 2021 a 2022 v programu Horizont Evropa a analýze publikací vzniklých z projektů 7. RP a programu H2020, na kterou navazuje tematicky příloha tohoto čísla časopisu.  

Více aktualit

Novinky programu COST

02.06.2023

Informační den COST Dne 24. května 2023 (10:00 – 11:30 hod.) se konal online informační den určený všem zájemcům o možnosti připojit se k již běžícím akcím COST, o podání žádosti o novou akci COST, o úloze a dopadu programu COST a o výhodách účasti v akcích COST pro...

Důležitá informace pro žadatele EIC Accelerator: změna systému podání žádosti

02.06.2023

Evropská komise oznámila, že z důvodu právního sporu s dodavatelem AI platformy používané pro zpracování a podání žádostí EIC Accelerator, je využívání tohoto nástroje ukončeno s platností od 2. června 2023. Z tohoto důvodu je odložena uzávěrka plánovaná na 7. června na...

Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a o monitorování programů Horizont Evropa a Horizont 2020 v roce 2022

01.06.2023

Evropská komise zveřejnila nejnovější vydání Výroční zprávy o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a o monitorování programů Horizont Evropa a Horizont 2020 v roce 2022. Významná část zprávy je věnována politickým aktivitám v roce 2022...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky