Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Vyšlo Echo č. 1-2/2023

02.05.2023

Soubory:

echo_stranky_final.pdf

echo_priloha_stranky.pdf

První vydání časopisu ECHO v tomto roce se stručně vrací k českému předsednictví v Radě EU, přináší informace o úspěšných českých inovátorech v zemědělsko-potravinářském sektoru a rekapituluje první dva roky implementace nepřímých akcí v části štěpení programu Euratom. V tomto vydání se také dozvíte, proč se právě půda stala těžištěm jedné z evropských misí nebo jak jsou energeticky a environmentálně šetrná řešení a opatření aplikována v prostředí velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines. Tradičně nechybějí ani analytické články, tentokrát věnované výstupům výzev ERA 2021 a 2022 v programu Horizont Evropa a analýze publikací vzniklých z projektů 7. RP a programu H2020, na kterou navazuje tematicky příloha tohoto čísla časopisu.  

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Aktualizovaný pracovní program výzkumných infrastruktur 2023-2025

19.04.2024

Evropská komise 17. dubna přijala novelu pracovního programu pro oblast výzkumných infrastruktur  v programu Horizont Evropa 2023-2025. Změny v pracovním programu se týkají zejména přidání dvou výzev, které budou vyhlášeny v červnu 2024. Konkrétně se jedná o:...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky