Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Pracovní program Euratom 2023 - 2025 zveřejněn

20.03.2023

Dne 17. března 2023 byl zveřejněn Pracovní program Euratom 2023 - 2025.

Program pokrývá celkem tři roky a obsahuje jedenáct témat, rozdělených do tří oblastí: Celkový rozpočet je 102 mil. eur.

  • Jaderná bezpečnost
  • Bezpečné zacházení s vyhořelým jaderným palivem  a radioaktivním odpadem, odstavování jaderných zařízení
  • Věda o jádru a aplikacích radioaktivního záření, radiační ochrana, a příprava na havarijní stav

Výzva HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01 bude otevřena dne 4. 4. 2023, uzávěrka je plánována na    8. listopadu 2023.

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034