Zpět

Pracovní program Euratom 2023 - 2025 zveřejněn

20.03.2023

Dne 17. března 2023 byl zveřejněn Pracovní program Euratom 2023 - 2025.

Program pokrývá celkem tři roky a obsahuje jedenáct témat, rozdělených do tří oblastí: Celkový rozpočet je 102 mil. eur.

  • Jaderná bezpečnost
  • Bezpečné zacházení s vyhořelým jaderným palivem  a radioaktivním odpadem, odstavování jaderných zařízení
  • Věda o jádru a aplikacích radioaktivního záření, radiační ochrana, a příprava na havarijní stav

Výzva HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01 bude otevřena dne 4. 4. 2023, uzávěrka je plánována na    8. listopadu 2023.

Více aktualit

Novinky programu COST

02.06.2023

Informační den COST Dne 24. května 2023 (10:00 – 11:30 hod.) se konal online informační den určený všem zájemcům o možnosti připojit se k již běžícím akcím COST, o podání žádosti o novou akci COST, o úloze a dopadu programu COST a o výhodách účasti v akcích COST pro...

Důležitá informace pro žadatele EIC Accelerator: změna systému podání žádosti

02.06.2023

Evropská komise oznámila, že z důvodu právního sporu s dodavatelem AI platformy používané pro zpracování a podání žádostí EIC Accelerator, je využívání tohoto nástroje ukončeno s platností od 2. června 2023. Z tohoto důvodu je odložena uzávěrka plánovaná na 7. června na...

Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a o monitorování programů Horizont Evropa a Horizont 2020 v roce 2022

01.06.2023

Evropská komise zveřejnila nejnovější vydání Výroční zprávy o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a o monitorování programů Horizont Evropa a Horizont 2020 v roce 2022. Významná část zprávy je věnována politickým aktivitám v roce 2022...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky