Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Prezentace – Národní informační den –Zdraví

28.11.2022

Soubory:

Infoden_health_2023-2024_MV.pdf

2022-11-21_24 Widening_infodny-klastrů-HE_Anna-Vosečková.pdf

Dne 23. listopadu 2022 se uskutečnil Národní informační den zaměřený na nové příležitosti programu Horizont Evropa v Klastru 1 - Zdraví, který pořádalo Technologické centrum Praha. Účastníci byli seznámeni s výzvami v oblasti zdraví pro programové období 2023-2024 a taktéž s relevantními partnerstvími a tématy Mise rakovina. O zkušenosti se podělili úspěšní řešitelé projektů a také zazněl příspěvek hodnotitelky projektů. 

 

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034