Zpět

Parita kupní síly jako alternativní finanční ukazatel pro hodnocení účasti v programu Horizont 2020 a dalších RP

30.09.2022

Soubory:

Echo_5_6_2022_27_31_PURCHASING POWER PARITY AS AN ALTERNATIVE FINANCIAL INDICATOR_Vojtech_Frank.pdf

H2020_Prispevek_EU_ucastnici_PPS.jpg

FP7_Prispevek_EU_ucastnici_PPS.jpg

Článek v Echu č. 5–6/2022 se stručnou formou zabývá možností využití parity kupní síly jako alternativního finančního ukazatele pro hodnocení účasti jednotlivých zemí EU a asociovaných zemí v programu Horizont 2020 a dalších rámcových programech.

Vzhledem k rozdílným cenovým hladinám v Evropě byl identifikován významný rozdíl ve způsobech hodnocení financování projektů rámcových programů EU pro výzkum a vývoj. Použití parity kupní síly může sloužit jako alternativní pohled na to, jak si ČR vede z finančního hlediska v rámci těchto programů. Na příkladu programu H2020 je vidět, že finanční ukazatele pro ČR (a i pro řadu dalších nových členských zemí EU) nejsou zdaleka tak nepříznivé, jak se při práci pouze s nominálními hodnotami zdá (viz obrázek). Zároveň je u ČR a některých nových členských zemí možné identifikovat pozitivní trend růstu počtu účastí a získávání vyšší částky příspěvku EU při nižší cenové hladině.

Alternativní pohled na účast nových členských zemí, ČR nevyjímaje, prezentovaný v tomto článku tak podněcuje řadu otázek o oprávněnosti požadavku řady představitelů těchto zemí vyrovnávat hladinu osobních nákladů v projektech RP navzdory rozdílům v jejich ekonomické výkonnosti. Při vyhodnocování účasti ČR v RP je třeba mít současně na zřeteli, že účelem účasti v RP není pouze zisk finančních prostředků sám o sobě či sanování rozpočtových nedostatků v regionální, výzkumné a inovační politice ČR a EU, nýbrž zejména mezinárodní vědecko-výzkumná spolupráce nezbytná pro řešení výzev nadnárodního charakteru a rozsahu včetně získání vědecké prestiže z ní plynoucí.  

 

H2020_Prispevek_EU_ucastnici_PPS.jpg

Vysvětlivka:

Porovnání zemí EU a asociovaných zemí podle výše příspěvku EU v H2020 v přepočtu na 1 účast a v nominálním vyjádření v eurech a v paritě kupní síly. Zdroje: e-Corda (17. 5. 2022), Eurostat, vlastní výpočet TC AV ČR

Legenda: Příspěvek EU na 1 účast (typ účastníka příjemce) v paritě kupní síly (PPS) (odstíny modré). Příspěvek EU na 1 účast (typ účastníka příjemce) v eurech (šrafováním).

 

Autoři: Vladimír Vojtěch, Daniel Frank, TC AV ČR, 30. září 2022

Více aktualit

Změna názvu Technologického centra AV ČR

16.11.2022

Od 14. 11. 2022 dochází ke změně názvu Technologického centra AV ČR na  Technologické centrum Praha.  Činnost Technologického centra se i nadále soustředí na zapojení českého výzkumu do Evropského výzkumného prostoru, podporu strategického rozhodování ve výzkumu a...

Veřejná konzultace - Past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027

01.12.2022

Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci o minulosti, současnosti a budoucnosti výzkumných a inovačních programů EU Horizont v období 2014–2027. Jejím cílem je shromáždit názory co nejširšího spektra zúčastněných stran včetně výzkumných institucí, podniků, spotřebitelských...

Drafty pracovních programů 2023-2024 zveřejněny

29.11.2022

Evropská komise oficiálně zveřejnila drafty pracovních programů Horizont Evropa na období 2023-2024. Finální verze programů ještě nebyly schváleny, drafty EK poskytuje zájemcům o program s předstihem, aby představila hlavní výzkumné směry, a také se varováním, že v nich...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky