Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Vznikají v programu ERC-CZ stejně kvalitní publikace jako v ERC projektech 7. RP a H2020 řešených v českých institucích?

27.09.2022

Soubory:

echo_web_stranky-5_6_2022_poslední verze.pdf

Echo_5_6_2022_22_26_HAVE THE PUBLICATIONS PRODUCED UNDER THE ERC-CZ PROGRAMME THE SAME BIBLIOMETRIC QUALITY_Vanecek_Frank.pdf

Program ERC–CZ vznikl v roce 2010 s cílem podpořit v ČR excelentní výzkum realizací návrhů projektů, které byly předloženy do některé z výzev Evropské rady pro výzkum (ERC) a byly hodnoceny mezinárodními odbornými panely Evropské rady pro výzkum, ale nezískaly podporu z evropských prostředků – resp. ze 7. RP a programu H2020. V letech 2012 až 2021 bylo z programu ERC-CZ podpořeno celkem 30 projektů. V této analýze jsme porovnávali publikační výsledky tohoto programu s publikačními výsledky projektů ERC-FP7 a ERC-H2020, na jejichž řešení se podílela česká výzkumná instituce (tzv. ERC-FP7-CZ a ERC-H2020-CZ projekty) buď jako hostitelská instituce hlavního řešitele projektu, nebo jako partnerská instituce, poskytující hlavnímu řešiteli dílčí služby a aktivity potřebné pro řešení projektu.

Z naší analýzy publikované v časopise ECHO 5-6/2022 vyplývá, že ERC-CZ je poměrně úspěšný program, neboť v něm vzniká na jeden projekt v průměru o něco vyšší počet publikací než z ERC projektů s účastí českých institucí v programu H2020.  Publikace z ERC-CZ mají i bibliometrickou kvalitu srovnatelnou s publikacemi z projektů ERC-H2020-CZ. ERC-CZ publikace mají sice o něco nižší míru zahraniční spolupráce než publikace ERC-H2020-CZ, ale jejich normalizovaná citovanost (CNCI) je stejná. Publikace z ERC-FP7-CZ mají citovanost ještě vyšší, to je ale s největší pravděpodobností způsobeno tím, že téměř polovina těchto publikací pocházela z projektů, které měly hlavní hostitelskou instituci ve Velké Británii a byly vedeny zkušenými odpovědnými řešiteli afilovanými na britských institucích.

Autoři: Jiří Vaněček (vanecek@tc.cz), Daniel Frank (frank@tc.cz), TC AV ČR

Více aktualit

České dny pro evropský výzkum - CZEDER 2024

16.11.2023

21. ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER) s podtitulem Střednědobé hodnocení a strategický výhled do budoucnosti programu Horizont Evropa se uskuteční dne 27. února 2024 v Praze. Konferenci pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci...

Výzva ERA 2024 otevřena

10.12.2023

Dne 6. prosince 2023 byla otevřena výzva ERA na rok 2024, která obsahuje celkem 9 témat. Jejich přehled s přímými odkazy na FTOP a s předpokládanými počty financovaných projektů, naleznete v přiložené tabulce. Výzva je otevřena do 12. března 2024 do 17:00 hod. Jedná se...

Evropská komise vyzývá vědce k vyjádření se k rizikům v mezinárodní spolupráci

08.12.2023

Otevřenost a mezinárodní spolupráce jsou podstatou výzkumu světové úrovně. S rostoucím geopolitickým napětím jsou však evropští výzkumníci a akademici stále více konfrontováni s riziky při mezinárodní spolupráci. Je důležité, aby evropské výzkumné organizace měly...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky