Zpět

Vznikají v programu ERC-CZ stejně kvalitní publikace jako v ERC projektech 7. RP a H2020 řešených v českých institucích?

27.09.2022

Soubory:

echo_web_stranky-5_6_2022_poslední verze.pdf

Echo_5_6_2022_22_26_HAVE THE PUBLICATIONS PRODUCED UNDER THE ERC-CZ PROGRAMME THE SAME BIBLIOMETRIC QUALITY_Vanecek_Frank.pdf

Program ERC–CZ vznikl v roce 2010 s cílem podpořit v ČR excelentní výzkum realizací návrhů projektů, které byly předloženy do některé z výzev Evropské rady pro výzkum (ERC) a byly hodnoceny mezinárodními odbornými panely Evropské rady pro výzkum, ale nezískaly podporu z evropských prostředků – resp. ze 7. RP a programu H2020. V letech 2012 až 2021 bylo z programu ERC-CZ podpořeno celkem 30 projektů. V této analýze jsme porovnávali publikační výsledky tohoto programu s publikačními výsledky projektů ERC-FP7 a ERC-H2020, na jejichž řešení se podílela česká výzkumná instituce (tzv. ERC-FP7-CZ a ERC-H2020-CZ projekty) buď jako hostitelská instituce hlavního řešitele projektu, nebo jako partnerská instituce, poskytující hlavnímu řešiteli dílčí služby a aktivity potřebné pro řešení projektu.

Z naší analýzy publikované v časopise ECHO 5-6/2022 vyplývá, že ERC-CZ je poměrně úspěšný program, neboť v něm vzniká na jeden projekt v průměru o něco vyšší počet publikací než z ERC projektů s účastí českých institucí v programu H2020.  Publikace z ERC-CZ mají i bibliometrickou kvalitu srovnatelnou s publikacemi z projektů ERC-H2020-CZ. ERC-CZ publikace mají sice o něco nižší míru zahraniční spolupráce než publikace ERC-H2020-CZ, ale jejich normalizovaná citovanost (CNCI) je stejná. Publikace z ERC-FP7-CZ mají citovanost ještě vyšší, to je ale s největší pravděpodobností způsobeno tím, že téměř polovina těchto publikací pocházela z projektů, které měly hlavní hostitelskou instituci ve Velké Británii a byly vedeny zkušenými odpovědnými řešiteli afilovanými na britských institucích.

Autoři: Jiří Vaněček (vanecek@tc.cz), Daniel Frank (frank@tc.cz), TC AV ČR

Více aktualit

Změna názvu Technologického centra AV ČR

16.11.2022

Od 14. 11. 2022 dochází ke změně názvu Technologického centra AV ČR na  Technologické centrum Praha.  Činnost Technologického centra se i nadále soustředí na zapojení českého výzkumu do Evropského výzkumného prostoru, podporu strategického rozhodování ve výzkumu a...

Veřejná konzultace - Past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027

01.12.2022

Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci o minulosti, současnosti a budoucnosti výzkumných a inovačních programů EU Horizont v období 2014–2027. Jejím cílem je shromáždit názory co nejširšího spektra zúčastněných stran včetně výzkumných institucí, podniků, spotřebitelských...

Drafty pracovních programů 2023-2024 zveřejněny

29.11.2022

Evropská komise oficiálně zveřejnila drafty pracovních programů Horizont Evropa na období 2023-2024. Finální verze programů ještě nebyly schváleny, drafty EK poskytuje zájemcům o program s předstihem, aby představila hlavní výzkumné směry, a také se varováním, že v nich...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky