Zpět

Jak britské univerzity pomáhají zvyšovat kvalitu projektových návrhů a úspěšnost zemí v rámcových programech

27.09.2022

Soubory:

echo_web_stranky-5_6_2022_poslední verze.pdf

Echo_5_6_2022_15_22_HOW BRITISH UNIVERSITIES HELP TO ENHANCE THE QUALITY OF PROJECT PROPOSALS_Frank.pdf

Článek uveřejněný v časopise ECHO 5-6/2022 analyzuje, jak britské univerzity pomáhají zvyšovat kvalitu předkládaných projektových návrhů a jak spolupráce zemí EU s TOP 15 britskými univerzitami ovlivňuje jejich úspěšnost v rámcových programech.

Článek je reflexí na neklid, který panuje v britské výzkumné komunitě, jehož příčinou je dosud nevyjasněná pozice Spojeného království v programu Horizont Evropa.

Ukázali jsme, že existuje relativně malá skupina špičkových univerzit ze Spojeného království, které se účastní projektů, ve kterých je alokována 1/5 nákladů všech projektů řešených v programu Horizont 2020. Návrhy projektů připravené ve spolupráci s těmito excelentními britskými univerzitami zvyšují úspěšnost téměř všech států EU. Navýšení úspěšnosti a kvality projektových návrhů se projevuje zejména u států EU-13, což je pro tyto státy klíčové, neboť právě v souvislosti se státy EU-13 je nízká úspěšnost projektových návrhů často zmiňována jako významná bariéra rozšíření jejich účasti v programech mezinárodního výzkumu a spolupráci, jakými jsou rámcové programy. Není třeba dodávat, že se příprava návrhů projektů ve spolupráci s TOP 15 britskými univerzitami skutečně vyplatí, protože snižuje náklady na přípravu investované do projektů, které neprojdou přísným odborným hodnocením zavedeným v rámcových programech. Minimálně z těchto důvodů se jeví jako důležité udržet britské univerzity a další instituce v důstojném režimu pro účast v rámcových programech.

Autor: Daniel Frank (frank@tc.cz), TC AV ČR

Více aktualit

Dlouhodobě nízké zastoupení žen ve výzkumu v ČR se odráží i v míře jejich zapojení do přípravy prestižních grantů ERC

24.03.2023

Ačkoliv je úspěšnost žen při podávání grantů ERC v RP téměř totožná s úspěšností mužů na globální i české úrovni a ženy - výzkumnice mají ve srovnání s muži na globální úrovni téměř stejnou úspěšnost i v projektových návrzích, které se dotýkají technických oborů, je jejich...

Finanční manažerky a manažeři diskutovali o Horizontu Evropa v Liblicích

23.03.2023

V reprezentativních prostorách zámku Liblice se uskutečnilo dne 21. března již 31. setkání pracovní skupiny TC Praha „Finanční a právní manažeři a manažerky H2020/HE“. Máme radost, že setkání proběhlo v rámci dvoudenního, historicky prvního prezenčního setkání...

Partnerské setkání - Mise k vodě

23.03.2023

Ve dnech 17.-18. dubna 2023 se v Bruselu uskuteční partnerské setkání „Restore our waters – Baltic Sea Region perspective“, jehož cílem je nalézt partnery do řešitelských konsorcií projektů, které budou předloženy do výzev evropské mise k vodám a oceánům (uzávěrka...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky