Zpět

Jak britské univerzity pomáhají zvyšovat kvalitu projektových návrhů a úspěšnost zemí v rámcových programech

27.09.2022

Soubory:

echo_web_stranky-5_6_2022_poslední verze.pdf

Echo_5_6_2022_15_22_HOW BRITISH UNIVERSITIES HELP TO ENHANCE THE QUALITY OF PROJECT PROPOSALS_Frank.pdf

Článek uveřejněný v časopise ECHO 5-6/2022 analyzuje, jak britské univerzity pomáhají zvyšovat kvalitu předkládaných projektových návrhů a jak spolupráce zemí EU s TOP 15 britskými univerzitami ovlivňuje jejich úspěšnost v rámcových programech.

Článek je reflexí na neklid, který panuje v britské výzkumné komunitě, jehož příčinou je dosud nevyjasněná pozice Spojeného království v programu Horizont Evropa.

Ukázali jsme, že existuje relativně malá skupina špičkových univerzit ze Spojeného království, které se účastní projektů, ve kterých je alokována 1/5 nákladů všech projektů řešených v programu Horizont 2020. Návrhy projektů připravené ve spolupráci s těmito excelentními britskými univerzitami zvyšují úspěšnost téměř všech států EU. Navýšení úspěšnosti a kvality projektových návrhů se projevuje zejména u států EU-13, což je pro tyto státy klíčové, neboť právě v souvislosti se státy EU-13 je nízká úspěšnost projektových návrhů často zmiňována jako významná bariéra rozšíření jejich účasti v programech mezinárodního výzkumu a spolupráci, jakými jsou rámcové programy. Není třeba dodávat, že se příprava návrhů projektů ve spolupráci s TOP 15 britskými univerzitami skutečně vyplatí, protože snižuje náklady na přípravu investované do projektů, které neprojdou přísným odborným hodnocením zavedeným v rámcových programech. Minimálně z těchto důvodů se jeví jako důležité udržet britské univerzity a další instituce v důstojném režimu pro účast v rámcových programech.

Autor: Daniel Frank (frank@tc.cz), TC AV ČR

Více aktualit

Změna názvu Technologického centra AV ČR

16.11.2022

Od 14. 11. 2022 dochází ke změně názvu Technologického centra AV ČR na  Technologické centrum Praha.  Činnost Technologického centra se i nadále soustředí na zapojení českého výzkumu do Evropského výzkumného prostoru, podporu strategického rozhodování ve výzkumu a...

Veřejná konzultace - Past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027

01.12.2022

Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci o minulosti, současnosti a budoucnosti výzkumných a inovačních programů EU Horizont v období 2014–2027. Jejím cílem je shromáždit názory co nejširšího spektra zúčastněných stran včetně výzkumných institucí, podniků, spotřebitelských...

Drafty pracovních programů 2023-2024 zveřejněny

29.11.2022

Evropská komise oficiálně zveřejnila drafty pracovních programů Horizont Evropa na období 2023-2024. Finální verze programů ještě nebyly schváleny, drafty EK poskytuje zájemcům o program s předstihem, aby představila hlavní výzkumné směry, a také se varováním, že v nich...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky