Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Regionální rozložení účasti zemí střední Evropy v programu Horizont Evropa: v první pětce německá velkoměsta a Vídeň; Praha zaostává za Varšavou a Lublaní, příznivá pozice Brna

25.08.2022

Soubory:

HE_EU_ucasti_StredniEvropa_regiony_20220722_var.jpg

HE_EU_prispevek_StredniEvropa_regiony_20220722_var.jpg

Měření účasti v rámcových programech EU pro výzkum a vývoj je součástí strategických cílů a indikátorových soustav strategických plánů a regionálních inovačních strategií některých regionů ČR. Vedle počtu projektů a finančních objemů spolupráce v rámcových programech je nezbytné znát i kontext v podobě srovnatelných zahraničních měst a regionů. Proto považujeme za vhodné tímto příspěvkem tuto informaci odborné, ale i poučené laické veřejnosti přinést, představit tak základní porovnání pozic českých a zahraničních regionů v programu Horizont Evropa (dále jen „HE“) a přispět tím mj. k monitoringu a evaluaci strategických dokumentů pro oblasti konkurenceschopnosti a výzkumu, vývoje a inovací na regionální úrovni.

Aktuální databáze eCorda k 27. červenci 2022 – při výběru účastníků typu příjemce (beneficiary) a při výběru statusu projektu jako podepsaného (signed) či v přípravě k podpisu (under preparation) – evidovala následující počty účastí pro středoevropské země: 2 569 účastí pro Německo, 679 pro Rakousko, 400 pro Polsko, 282 pro ČR, 251 pro Slovinsko, 196 pro Maďarsko, 113 pro Chorvatsko, 110 pro Slovensko a 58 pro Švýcarsko, které v současnosti má status neasociované třetí země. Účast subjektů sídlících v krajích ČR se pohybovala od 0 (kraje Karlovarský, Ústecký, Vysočina) po 151 (Praha). Počet účastí subjektů se sídlem v Praze se nemohl rovnat německým metropolitním regionům – vládním krajům Horní Bavory (tj. regionu Mnichova) s 517 účastmi a Kolín nad Rýnem s 275 účastmi (kam patří nejen Kolín, ale i významná univerzitní střediska Cáchy a Bonn) či Berlínu (262 účasti). Na druhé straně počtem účastí Praha překonala např. Hamburk (79 účastí) či vládní kraj Stuttgart (114 účastí). Mezi středoevropskými regiony se umístila na 8. místě. V rámci nových členských zemí je ale v programu HE Praha překonávána středním Slovinskem (Lublaní; 194 účasti) a regionem Varšavy (164 účasti).

Jihomoravský kraj byl regionem ČR s druhým nejvyšším počtem účastí (61 účastí v programu HE), přičemž překonával např. hodnoty vojvodství Malopolského (Krakov; 58 účastí) a Velkopolského (Poznaň; 48 účastí) a přibližoval se hodnotám Záhřebu (67 účastí) a Bratislavského kraje (62 účasti).

Ze zázemních regionů stojí za zmínku Středočeský kraj – 18 tamějších týmů se dosud zúčastnilo programu HE. Naopak zázemí Budapešti, Varšavy, Bratislavy (Trnavský kraj) či Záhřebu vykazovala 2 až 4 účasti v programu HE. Avšak Středočeský kraj se nemůže rovnat zázemím Berlína či Vídně – braniborské subjekty dosud vykázaly 88 účastí v programu HE a dolnorakouské 67.

HE_EU_ucasti_StredniEvropa_regiony_20220722_var.jpg

 

Výši příspěvku EU účastníkům programu HE evidovala eCorda k 27. červenci 2022 následující: Německo 1,5 mld. €, Rakousko 330,1 mil. €, Polsko 123,9 mil. €, Česká republika 95,7 mil. €, Slovinsko 80,8 mil. €, Maďarsko 49 mil. €, Švýcarsko 39,2 mil. €, Slovensko 22,5 mil. € a Chorvatsko 18,7 mil. €. Nebudeme-li uvažovat kraje bez účasti v programu HE, pak se výše příspěvku EU účastníkům z ČR pohybovala v rozpětí od 450 tis. € (Pardubický kraj) po 49,9 mil. € (Praha). Mezi porovnávanými středoevropskými regiony subjekty se sídlem v Praze obdržely 12. nejvyšší příspěvek EU. V tomto ukazateli byla Praha překonána nejen německými velkoměsty a Vídní, ale také zázemím Berlína (Braniborsko) a Štýrskem. Z nových členských zemí vyšší hodnoty příspěvku EU než Praha vykazovaly střední Slovinsko (region Lublaně; 62,1 mil. €) a region Varšavy (58 mil. €).

V rámci ČR druhý nejvyšší příspěvek EU účastníkům programu HE vykázal Jihomoravský kraj, a to 23,7 milionů €. Šlo o pátou nejvyšší hodnotu příspěvku EU mezi porovnávanými regiony nových členských zemí EU (po středním Slovinsku, regionu Varšavy, Praze a Budapešti).

Mezi zázemními regiony porovnávaných nových členských zemí nesmíme opomenout Středočeský kraj – tamější účastníci programu HE dosud obdrželi příspěvek EU ve výši 5,4 milionů €, daleko před zázemními regiony Varšavy, Budapešti, Bratislavy a Záhřebu. Na druhé straně subjekty sídlící v zázemí Vídně a Berlína vykázaly sedmi-, resp. devítinásobnou výši příspěvku EU.

 HE_EU_prispevek_StredniEvropa_regiony_20220722_var.jpg

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz, 25. srpna 2022

Více aktualit

Příležitost pro start-upy v oblasti life science

19.06.2024

EIT Health,  vyhlásil výzvu HICEE Call for Start-ups (Healthy Investment Central and Eastern Europe) pro začínající podniky, která je otevřena do 10. července 2024. Tento program hledá slibné podniky v oblasti life science, včetně biotechnologií, medtech a digitálního...

Proběhl národní workshop pro evropskou misi k půdě

18.06.2024

Technologické centrum Praha uspořádalo ve spolupráci s projektem NATI00NS dne 18.6.2024 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“. Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním...

Cena EU pro šampióny genderové rovnosti v roce 2023

18.06.2024

Komisařka Iliana Ivanova a generální ředitel pro výzkum a inovace Marc Lemaître oznámili příjemce cen dne 15. května 2024 (tisková zpráva EK je zde): Kategorie 1 (Sustainable Gender Equality Champions) Centre National de la Recherche Scientifique...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034