Zpět

Regionální rozložení účasti zemí střední Evropy v programu Horizont Evropa: v první pětce německá velkoměsta a Vídeň; Praha zaostává za Varšavou a Lublaní, příznivá pozice Brna

25.08.2022

Soubory:

HE_EU_ucasti_StredniEvropa_regiony_20220722_var.jpg

HE_EU_prispevek_StredniEvropa_regiony_20220722_var.jpg

Měření účasti v rámcových programech EU pro výzkum a vývoj je součástí strategických cílů a indikátorových soustav strategických plánů a regionálních inovačních strategií některých regionů ČR. Vedle počtu projektů a finančních objemů spolupráce v rámcových programech je nezbytné znát i kontext v podobě srovnatelných zahraničních měst a regionů. Proto považujeme za vhodné tímto příspěvkem tuto informaci odborné, ale i poučené laické veřejnosti přinést, představit tak základní porovnání pozic českých a zahraničních regionů v programu Horizont Evropa (dále jen „HE“) a přispět tím mj. k monitoringu a evaluaci strategických dokumentů pro oblasti konkurenceschopnosti a výzkumu, vývoje a inovací na regionální úrovni.

Aktuální databáze eCorda k 27. červenci 2022 – při výběru účastníků typu příjemce (beneficiary) a při výběru statusu projektu jako podepsaného (signed) či v přípravě k podpisu (under preparation) – evidovala následující počty účastí pro středoevropské země: 2 569 účastí pro Německo, 679 pro Rakousko, 400 pro Polsko, 282 pro ČR, 251 pro Slovinsko, 196 pro Maďarsko, 113 pro Chorvatsko, 110 pro Slovensko a 58 pro Švýcarsko, které v současnosti má status neasociované třetí země. Účast subjektů sídlících v krajích ČR se pohybovala od 0 (kraje Karlovarský, Ústecký, Vysočina) po 151 (Praha). Počet účastí subjektů se sídlem v Praze se nemohl rovnat německým metropolitním regionům – vládním krajům Horní Bavory (tj. regionu Mnichova) s 517 účastmi a Kolín nad Rýnem s 275 účastmi (kam patří nejen Kolín, ale i významná univerzitní střediska Cáchy a Bonn) či Berlínu (262 účasti). Na druhé straně počtem účastí Praha překonala např. Hamburk (79 účastí) či vládní kraj Stuttgart (114 účastí). Mezi středoevropskými regiony se umístila na 8. místě. V rámci nových členských zemí je ale v programu HE Praha překonávána středním Slovinskem (Lublaní; 194 účasti) a regionem Varšavy (164 účasti).

Jihomoravský kraj byl regionem ČR s druhým nejvyšším počtem účastí (61 účastí v programu HE), přičemž překonával např. hodnoty vojvodství Malopolského (Krakov; 58 účastí) a Velkopolského (Poznaň; 48 účastí) a přibližoval se hodnotám Záhřebu (67 účastí) a Bratislavského kraje (62 účasti).

Ze zázemních regionů stojí za zmínku Středočeský kraj – 18 tamějších týmů se dosud zúčastnilo programu HE. Naopak zázemí Budapešti, Varšavy, Bratislavy (Trnavský kraj) či Záhřebu vykazovala 2 až 4 účasti v programu HE. Avšak Středočeský kraj se nemůže rovnat zázemím Berlína či Vídně – braniborské subjekty dosud vykázaly 88 účastí v programu HE a dolnorakouské 67.

HE_EU_ucasti_StredniEvropa_regiony_20220722_var.jpg

 

Výši příspěvku EU účastníkům programu HE evidovala eCorda k 27. červenci 2022 následující: Německo 1,5 mld. €, Rakousko 330,1 mil. €, Polsko 123,9 mil. €, Česká republika 95,7 mil. €, Slovinsko 80,8 mil. €, Maďarsko 49 mil. €, Švýcarsko 39,2 mil. €, Slovensko 22,5 mil. € a Chorvatsko 18,7 mil. €. Nebudeme-li uvažovat kraje bez účasti v programu HE, pak se výše příspěvku EU účastníkům z ČR pohybovala v rozpětí od 450 tis. € (Pardubický kraj) po 49,9 mil. € (Praha). Mezi porovnávanými středoevropskými regiony subjekty se sídlem v Praze obdržely 12. nejvyšší příspěvek EU. V tomto ukazateli byla Praha překonána nejen německými velkoměsty a Vídní, ale také zázemím Berlína (Braniborsko) a Štýrskem. Z nových členských zemí vyšší hodnoty příspěvku EU než Praha vykazovaly střední Slovinsko (region Lublaně; 62,1 mil. €) a region Varšavy (58 mil. €).

V rámci ČR druhý nejvyšší příspěvek EU účastníkům programu HE vykázal Jihomoravský kraj, a to 23,7 milionů €. Šlo o pátou nejvyšší hodnotu příspěvku EU mezi porovnávanými regiony nových členských zemí EU (po středním Slovinsku, regionu Varšavy, Praze a Budapešti).

Mezi zázemními regiony porovnávaných nových členských zemí nesmíme opomenout Středočeský kraj – tamější účastníci programu HE dosud obdrželi příspěvek EU ve výši 5,4 milionů €, daleko před zázemními regiony Varšavy, Budapešti, Bratislavy a Záhřebu. Na druhé straně subjekty sídlící v zázemí Vídně a Berlína vykázaly sedmi-, resp. devítinásobnou výši příspěvku EU.

 HE_EU_prispevek_StredniEvropa_regiony_20220722_var.jpg

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz, 25. srpna 2022

Více aktualit

Pracovní program JRC pro 2023-2024 - přehled portfolií

22.03.2023

Společné výzkumné centrum (JRC) zveřejnilo přehlednou brožuru shrnující 33 tzv. portfolií pracovního programu JRC na období 2023-2024.  Brožuru naleznete zde.

Pracovní program Euratom 2023 - 2025 zveřejněn!

20.03.2023

Dne 17. března 2023 byl zveřejněn Pracovní program Euratom 2023 - 2025. Program pokrývá celkem tři roky a obsahuje jedenáct témat, rozdělených do tří oblastí: Celkový rozpočet je 102 mil. eur. Jaderná bezpečnost Bezpečné zacházení s vyhořelým jaderným...

Podcast: O ERC projektech s členkou vědecké rady Alicí Valkárovou

20.03.2023

Jak funguje Evropská výzkumná rada (ERC), proč čeští vědci nemají více ERC grantů, jaké jsou novinky v hodnocení ERC projektů a mnohem více s námi sdílela RNDr. Alice Valkárová, DrSc. Jako členka Vědecké rady ERC, členka předsednictva GA ČR a vědkyně v oblasti částicové...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky