Zpět

Proběhla předsednická konference k synergiím

11.07.2022

Ve dnech 7. a 8. července proběhla v Kongresovém centru Praha konference Synergie ve financování výzkumu a inovací v Evropě organizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Domem zahraniční spolupráce. Jednalo se o vůbec první událost výzkumné agendy předsednictví ČR v Radě EU.

Setkání, kterého se účastnilo přibližně 300 účastníků na místě a další online, zahájili ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš společně s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou a eurokomisařkou pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariyou Gabriel.

Praktickým aspektům synergií byla věnována pozornost v rámci několika následných paralelních panelových diskusí. Zpravodajem jedné z nich byla např. i Inka Vaverková z Technologického centra AV ČR.  

Cílem konference bylo kromě jiného prezentovat a podpořit takzvanou Pražskou deklaraci o synergiích ve financování výzkumu a inovací v Evropě, která bude předložena členským státům EU k vyjádření jejich podpory a která vyzývá evropské zainteresované strany, aby pokračovaly v odstraňování bariér pro plné využití synergií.

Významným milníkem k tématu synergií je dále zveřejnění dlouho očekávaného průvodce EK k synergiím, který byl na konferenci představen. Průvodce se zaměřuje primárně na synergie mezi programem Horizont Evropa a Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Záznam z konference je možné nalézt na webových stránkách konference. Informaci o akci můžete najít také v novinkách na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Tématu synergií se historicky věnovalo také ECHO 3-4/2021. Pro komplexní pochopení této problematiky a jejího vývoje se tedy neváhejte podívat na rozhovor s Táňou Hálovou Perglovou a Ondřejem Hradilem, informaci o setkání českých stakeholderů Synergie Open a další relevantní články.

 

Více aktualit

Změna názvu Technologického centra AV ČR

16.11.2022

Od 14. 11. 2022 dochází ke změně názvu Technologického centra AV ČR na  Technologické centrum Praha.  Činnost Technologického centra se i nadále soustředí na zapojení českého výzkumu do Evropského výzkumného prostoru, podporu strategického rozhodování ve výzkumu a...

Veřejná konzultace - Past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027

01.12.2022

Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci o minulosti, současnosti a budoucnosti výzkumných a inovačních programů EU Horizont v období 2014–2027. Jejím cílem je shromáždit názory co nejširšího spektra zúčastněných stran včetně výzkumných institucí, podniků, spotřebitelských...

Drafty pracovních programů 2023-2024 zveřejněny

29.11.2022

Evropská komise oficiálně zveřejnila drafty pracovních programů Horizont Evropa na období 2023-2024. Finální verze programů ještě nebyly schváleny, drafty EK poskytuje zájemcům o program s předstihem, aby představila hlavní výzkumné směry, a také se varováním, že v nich...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky