Zpět

Vyšlo ECHO 3-4/2022

29.06.2022

Soubory:

echo_3_4_2022.pdf

Další vydání Echa vychází v době začínajícího předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES). Jednou z důležitých akcí CZ PRES je konference o výzkumných infrastrukturách ICRI 2022. Jak probíhá její příprava, si můžete přečíst v rozhovoru s O. Hradilem, který vede organizační tým konference.  V červnu 2022 proběhla důležitá konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR. Tomuto tématu se v tomto vydaní časopisu ECHA věnujeme v několika článcích, z nichž lze jmenovat  příspěvek o možnostech zapojení do Mise EU ke klimatu, příspěvek o  Novém evropském Bauhausu a bilanci účasti v projektech programu Horizont 2020 zaměřených na udržitelný rozvoj, změnu klimatu a biodiverzitu. Nezapomínáme ani na prezentaci špičkového výzkumu v ČR,  proto si určitě přečtěte rozhovor  s Pavlem Plevkou,  dvojnásobným držitelem grantu ERC, a dvou úspěšných biotechnologických pracovištích v Třeboni – Centru ALGATECH, které je součástí MBÚ AV ČR, a společnosti ENKI.  Jak je v ECHU obvyklé, nemohou chybět ani analytické články – ohlédnutí za výzvami M-ERA s českou účastí, stručný pohled na vývoj účasti VVŠ v RP a výsledky první výzvy MSCA – PF v programu Horizont Evropa.

Více aktualit

Změna názvu Technologického centra AV ČR

16.11.2022

Od 14. 11. 2022 dochází ke změně názvu Technologického centra AV ČR na  Technologické centrum Praha.  Činnost Technologického centra se i nadále soustředí na zapojení českého výzkumu do Evropského výzkumného prostoru, podporu strategického rozhodování ve výzkumu a...

Drafty pracovních programů 2023-2024 zveřejněny

29.11.2022

Evropská komise oficiálně zveřejnila drafty pracovních programů Horizont Evropa na období 2023-2024. Finální verze programů ještě nebyly schváleny, drafty EK poskytuje zájemcům o program s předstihem, aby představila hlavní výzkumné směry, a také se varováním, že v nich...

Prezentace z informační kampaně Technologického centra k výzvám HE 2023-2024

28.11.2022

V týdnu od 21. do 24. listopadu 2022 uspořádalo Technologické centrum Praha sérii informačních dní k jednotlivým tematickým klastrům programu Horizont Evropa se zaměřením na výzvy 2023-2024. Souhrnné informace z vybraných akcí včetně prezentací naleznete na odkazech...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky