Zpět

Vyšlo ECHO 3-4/2022

29.06.2022

Soubory:

echo_3_4_2022.pdf

Další vydání Echa vychází v době začínajícího předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES). Jednou z důležitých akcí CZ PRES je konference o výzkumných infrastrukturách ICRI 2022. Jak probíhá její příprava, si můžete přečíst v rozhovoru s O. Hradilem, který vede organizační tým konference.  V červnu 2022 proběhla důležitá konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR. Tomuto tématu se v tomto vydaní časopisu ECHA věnujeme v několika článcích, z nichž lze jmenovat  příspěvek o možnostech zapojení do Mise EU ke klimatu, příspěvek o  Novém evropském Bauhausu a bilanci účasti v projektech programu Horizont 2020 zaměřených na udržitelný rozvoj, změnu klimatu a biodiverzitu. Nezapomínáme ani na prezentaci špičkového výzkumu v ČR,  proto si určitě přečtěte rozhovor  s Pavlem Plevkou,  dvojnásobným držitelem grantu ERC, a dvou úspěšných biotechnologických pracovištích v Třeboni – Centru ALGATECH, které je součástí MBÚ AV ČR, a společnosti ENKI.  Jak je v ECHU obvyklé, nemohou chybět ani analytické články – ohlédnutí za výzvami M-ERA s českou účastí, stručný pohled na vývoj účasti VVŠ v RP a výsledky první výzvy MSCA – PF v programu Horizont Evropa.

Více aktualit

Míra nezpůsobilosti projektových návrhů předkládaných v programu HE koordinátory ze zemí EU a UK

16.08.2022

Na přípravu projektového návrhu do výzev programu Horizont Evropa je třeba vynaložit čas a finanční prostředky. Příprava projektového návrhu téměř vždy vyžaduje značné úsilí všech členů řešitelského konsorcia a především koordinátora návrhu projektu.  Z tohoto důvodu je...

Úspěšnost ČR v programu Horizont Evropa

16.08.2022

Aktuální databáze eCORDA eviduje k červenci 2022 129 uzavřených a plně vyhodnocených výzev k podání návrhů projektů. Na základě těchto výzev bylo předloženo 25 320 způsobilých návrhů projektů (eligible proposals), které požadovaly  celkový příspěvek EU ve výši 53,3 mld....

NCP Virtual Campus: NOVÉ e-learningové kurzy k Horizontu Evropa (v anglickém jazyce)

15.08.2022

Mezinárodní skupina NCP pro HE zveřejnila v rámci projektu Bridge2HE další online kurzy. Nové kurzy vás blíže seznámí se základními principy fungování Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a jeho znalostních inovačních společenstvích (KICs). Dále představí...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky