Zpět

Implementace grantů ERC v době pandemie covid-19 (aktualizace)

28.04.2021

Evropská rada pro výzkum vydala prohlášení, ve kterém shrnuje opatření, která přijala k eliminaci negativních dopadů pandemie koronaviru na žadatele a držitele grantů ERC.

Žadatelé, kteří nově získali granty ERC, mohou požádat o posunutí začátku projektového období o 6 měsíců z důvodu současné situace. ERC je připravena vyhovět žádostem v co nejbližším možném termínu, a to vždy na základě individuálního posouzení. Posunutí začátku realizace projektu z důvodu pandemie koronaviru nevylučuje další potenciální posunutí začátku projektu ze standardních důvodů.

ERC zaručuje maximální flexibilitu rovněž v uznatelnosti osobních nákladů. Řešitelé grantů ERC mohou ve výjimečných situacích, jakou je pandemie nemoci covid-19, pracovat z domova. V případě, že se hlavní řešitel nemůže vrátit z třetí země do členského státu EU/země přidružené k rámcovému programu, lze čas strávený řešením grantu ERC mimo Evropu považovat za uznatelný a nárokovat si proplacení nákladů.

V neposlední řadě ERC rovněž umožňuje u běžících projektů přizpůsobit výzkum tak, aby se řešitelé mohli věnovat tématu spjatému s aktuální pandemií koronaviru.

Celý text prohlášení je k dispozici ZDE.

Nově (počínaje výzvami v rámci procovního programu ERC pro rok 2022) mají žadatelé možnost v žádosti vysvětlit jakékoli mezery či zpoždění ve vědecké produktivitě, způsobené pandemií COVID-19. Hodnotitelé na to budou upozorněni a budou toto posuzovat podobně jako např. nyní přestávky v kariéře. Žadatelé i hodnotitelé budou mít v aktuálních dokumentech, platných pro dané výzvy, k dispozici podrobné instrukce. Toto opatření vytvořila Pracovní skupina ERC pro genderové záležitosti, aby eliminovala dopad pandemie na nejmladší členy výzkumné komunity, zejména ženy. Více informací naleznete ZDE.

Více aktualit

Výzvy 2021 v Klastru 1 - zdraví jsou v tuto chvíli uzavřeny

22.09.2021

K 21. září 2021 bylo uzavřeno všech šest výzev v klastru 1 zdraví. Otevření výzev pro rok 2022 bude ve dvou termínech, první část výzev se bude otevírat 6. 10. 2021 a druhá část výzev 12. 1. 2022.

EK oznámila vítěze soutěže EUCYS 2020 – 2021

21.09.2021

Dne 19. září 2021 vyhlásila Evropská komise vítěze soutěže EU pro mladé vědce 2020–2021 (kvůli pandemii pokryl 32. ročník soutěže rok 2020 i rok 2021). Hlavní ceny byly uděleny šesti projektům z Bulharska, Německa, Irska, Španělska, Turecka a Ukrajiny. Vítězové obdrží 7...

ESFRI Days 2021

19.09.2021

Slovinské předsednictví v Radě EU a Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) pořádají od 6. do 8. prosince 2021 Dny ESFRI. Akce se bude konat v Grand Hotel Union, Lublaň, Slovinsko a bude zahrnovat dvě velké akce, doplněné 78. plenárním zasedáním ESFRI...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky