Zpět

Monitorovací zpráva o evropských partnerstvích

24.05.2022

Evropská komise vydala dvouletou monitorovací zprávu o evropských partnerstvích pro rok 2022. Zpráva se zaměřuje na novou strukturu partnerství v programu Horizont Evropa. Je rovněž prvním pokusem o komplexní sledování partnerství pomocí sady společných indikátorů a analýzu jejich příspěvků k cílům politiky EU a cílům udržitelného rozvoje OSN. Poskytuje mj. také přehled výkonnosti 27 členských států EU, Islandu a Norska.

V úvodu komisařka Mariya Gabriel vyzývá partnerství, aby více riskovala a postupovala ve výzkumu tam, kam jednotlivé vlády nebo společnosti nemohou.

Více aktualit

Míra nezpůsobilosti projektových návrhů předkládaných v programu HE koordinátory ze zemí EU a UK

16.08.2022

Na přípravu projektového návrhu do výzev programu Horizont Evropa je třeba vynaložit čas a finanční prostředky. Příprava projektového návrhu téměř vždy vyžaduje značné úsilí všech členů řešitelského konsorcia a především koordinátora návrhu projektu.  Z tohoto důvodu je...

Úspěšnost ČR v programu Horizont Evropa

16.08.2022

Aktuální databáze eCORDA eviduje k červenci 2022 129 uzavřených a plně vyhodnocených výzev k podání návrhů projektů. Na základě těchto výzev bylo předloženo 25 320 způsobilých návrhů projektů (eligible proposals), které požadovaly  celkový příspěvek EU ve výši 53,3 mld....

NCP Virtual Campus: NOVÉ e-learningové kurzy k Horizontu Evropa (v anglickém jazyce)

15.08.2022

Mezinárodní skupina NCP pro HE zveřejnila v rámci projektu Bridge2HE další online kurzy. Nové kurzy vás blíže seznámí se základními principy fungování Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a jeho znalostních inovačních společenstvích (KICs). Dále představí...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky