Zpět

Porovnání reakcí jednotlivých států EU na výzvy vyhlášované v průběhu předchozích RP - 7. RP a programu H2020.

24.04.2022

Soubory:

Pocet_navrhu_projektu_vyzva_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Narust_pokles_navrhu_projektu_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Porovnávat účast a aktivitu zemí EU v rámcových programech je poměrně obtížné. Každý rámcový program má jinou strukturu, jiné tematické rozložení výzev k podávání návrhů projektů. Odlišné jsou i nástroje umožňující a podporující účast výzkumných týmů v těchto programech, na něž žadatelé o účast v RP a národní systémy VaV reagují dle specifických podmínek, potřeb a stanovených cílů. Přes tato omezení, lze ve velmi hrubých obrysech naznačit dlouhodobější trend v reakcích jednotlivých států EU na výzvy vyhlášované v průběhu předchozích rámcových programů - 7. RP a programu H2020.

Při porovnání počtu návrhů projektů s účastí  jednotlivých členských států jsou patrné rozdíly v jejich zapojení do výzev 7. RP a programu H2020. U některých členských států se projevil vysoký nárůst v počtech návrhů projektů přepočtených na výzvu v programu H2020 v porovnání se 7. RP: Lucembursko (+38,8 %), Lotyšsko (+33,2 %), Estonsko (+18,9 %) a Dánsko (14,9 %). U jiných členských států pozorujeme výrazný pokles aktivity oproti 7. RP: Spojené království (-19,6 %), Malta (-18,0 %) a Řecko (-17,2 %). Mezi státy s nižší reakcí na výzvy programu H2020 v porovnání se 7. RP lze zařadit také Rumunsko, Německo, Českou republiku a Maďarsko.

Pocet_navrhu_projektu_vyzva_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Narust_pokles_navrhu_projektu_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Více aktualit

Vyšlo ECHO 3-4/2022

29.06.2022

Další vydání Echa vychází v době začínajícího předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES). Jednou z důležitých akcí CZ PRES je konference o výzkumných infrastrukturách ICRI 2022. Jak probíhá její příprava, si můžete přečíst v rozhovoru s O. Hradilem, který vede organizační tým...

Návrh rozpočtu EK na rok 2023 – Horizont Evropa

01.07.2022

Evropská komise zveřejnila svůj návrh rozpočtu na rok 2023 a předložila jej k hlasování Evropskému parlamentu a Radě ministrů. Pro program Horizont Evropa navrhuje Komise na rok 2023 rozpočet ve výši 12,3 miliardy €, který bude doplněn z evropského plánu obnovy „Next...

Záznam z Infodne k výzvám v oblasti Bezpečnost - Klastr 3

30.06.2022

V úterý 28. čevna se uskutečnil Evropský infoden k výzvám r. 2022 v oblasti bezpečnosti, tj. v Klastru 3. Akci pořádala Evropská komise a nyní je k dispozici záznam na youtube. Účastníci byli seznámeni s pravidly účasti a s horizontálními aspekty projektů...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky