Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Porovnání reakcí jednotlivých států EU na výzvy vyhlášované v průběhu předchozích RP - 7. RP a programu H2020.

24.04.2022

Soubory:

Pocet_navrhu_projektu_vyzva_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Narust_pokles_navrhu_projektu_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Porovnávat účast a aktivitu zemí EU v rámcových programech je poměrně obtížné. Každý rámcový program má jinou strukturu, jiné tematické rozložení výzev k podávání návrhů projektů. Odlišné jsou i nástroje umožňující a podporující účast výzkumných týmů v těchto programech, na něž žadatelé o účast v RP a národní systémy VaV reagují dle specifických podmínek, potřeb a stanovených cílů. Přes tato omezení, lze ve velmi hrubých obrysech naznačit dlouhodobější trend v reakcích jednotlivých států EU na výzvy vyhlášované v průběhu předchozích rámcových programů - 7. RP a programu H2020.

Při porovnání počtu návrhů projektů s účastí  jednotlivých členských států jsou patrné rozdíly v jejich zapojení do výzev 7. RP a programu H2020. U některých členských států se projevil vysoký nárůst v počtech návrhů projektů přepočtených na výzvu v programu H2020 v porovnání se 7. RP: Lucembursko (+38,8 %), Lotyšsko (+33,2 %), Estonsko (+18,9 %) a Dánsko (14,9 %). U jiných členských států pozorujeme výrazný pokles aktivity oproti 7. RP: Spojené království (-19,6 %), Malta (-18,0 %) a Řecko (-17,2 %). Mezi státy s nižší reakcí na výzvy programu H2020 v porovnání se 7. RP lze zařadit také Rumunsko, Německo, Českou republiku a Maďarsko.

Pocet_navrhu_projektu_vyzva_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Narust_pokles_navrhu_projektu_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Více aktualit

Pracovní program ERC pro rok 2025 byl přijat

15.07.2024

Dne 9. července 2024 byl zveřejněn jednoroční Pracovní program Evropské výzkumné rady s výzvami pro rok 2025. Pracovní program předpokládá vypsání výzev pro všechny hlavní granty ERC, tedy Starting, Consolidator, Advanced i Synergy. Stejně jako v roce 2024...

Záznam z informačního webináře o Evropské ceně pro ženy inovátorky 2025

12.07.2024

Dne 5. července 2024 organizoval Evropský inovační a technologický institut (EIT) a Výkonná agentura pro MSP (EISMEA) informační webinář k Evropské ceně pro ženy inovátorky 2025 (výzva k nominaci kandidátek je otevřena do 25. září 2024 - více informací zde). Záznam z této...

Vedoucí projektových oddělení, NCP, MŠMT a CZELO diskutují o novinkách HE, FP10 i interní komunikaci

11.07.2024

Na konci června diskutovali vedoucí projektových oddělení výzkumných organizací odpovědní za Horizont Evropa/H2020 s národními kontakty (NCP), zástupci MŠMT i CZELO o novinkách v programu Horizont Evropa, o přípravě nového rámcového programu FP10 i interní komunikaci...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034