Zpět

Porovnání reakcí jednotlivých států EU na výzvy vyhlášované v průběhu předchozích RP - 7. RP a programu H2020.

24.04.2022

Soubory:

Pocet_navrhu_projektu_vyzva_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Narust_pokles_navrhu_projektu_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Porovnávat účast a aktivitu zemí EU v rámcových programech je poměrně obtížné. Každý rámcový program má jinou strukturu, jiné tematické rozložení výzev k podávání návrhů projektů. Odlišné jsou i nástroje umožňující a podporující účast výzkumných týmů v těchto programech, na něž žadatelé o účast v RP a národní systémy VaV reagují dle specifických podmínek, potřeb a stanovených cílů. Přes tato omezení, lze ve velmi hrubých obrysech naznačit dlouhodobější trend v reakcích jednotlivých států EU na výzvy vyhlášované v průběhu předchozích rámcových programů - 7. RP a programu H2020.

Při porovnání počtu návrhů projektů s účastí  jednotlivých členských států jsou patrné rozdíly v jejich zapojení do výzev 7. RP a programu H2020. U některých členských států se projevil vysoký nárůst v počtech návrhů projektů přepočtených na výzvu v programu H2020 v porovnání se 7. RP: Lucembursko (+38,8 %), Lotyšsko (+33,2 %), Estonsko (+18,9 %) a Dánsko (14,9 %). U jiných členských států pozorujeme výrazný pokles aktivity oproti 7. RP: Spojené království (-19,6 %), Malta (-18,0 %) a Řecko (-17,2 %). Mezi státy s nižší reakcí na výzvy programu H2020 v porovnání se 7. RP lze zařadit také Rumunsko, Německo, Českou republiku a Maďarsko.

Pocet_navrhu_projektu_vyzva_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Narust_pokles_navrhu_projektu_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Více aktualit

Novinky programu COST

02.06.2023

Informační den COST Dne 24. května 2023 (10:00 – 11:30 hod.) se konal online informační den určený všem zájemcům o možnosti připojit se k již běžícím akcím COST, o podání žádosti o novou akci COST, o úloze a dopadu programu COST a o výhodách účasti v akcích COST pro...

Důležitá informace pro žadatele EIC Accelerator: změna systému podání žádosti

02.06.2023

Evropská komise oznámila, že z důvodu právního sporu s dodavatelem AI platformy používané pro zpracování a podání žádostí EIC Accelerator, je využívání tohoto nástroje ukončeno s platností od 2. června 2023. Z tohoto důvodu je odložena uzávěrka plánovaná na 7. června na...

Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a o monitorování programů Horizont Evropa a Horizont 2020 v roce 2022

01.06.2023

Evropská komise zveřejnila nejnovější vydání Výroční zprávy o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a o monitorování programů Horizont Evropa a Horizont 2020 v roce 2022. Významná část zprávy je věnována politickým aktivitám v roce 2022...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky