Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Analýza rozdílů ve výkonnosti zemí EU-13 a EU-15 v rámcových programech EU

08.04.2021

Soubory:

EPRS_IDA(2020)641542_EN.pdf

Rámcové programy Evropské unie pro výzkum a inovace jsou největšími programy mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu na světě. Opakované zprávy poukazují na nedostatečnou výkonnost v rámcových programech ze strany členských států EU-13 - zemí, které vstoupily do EU v roce 2004 a později - ve srovnání s členskými státy EU-15 - které vstoupily do EU před rokem 2004. Tato hloubková analýza zpracovaná panelem STOA při Evropském parlamentu (Panel for the Future of Science and Technology) za přispění expertů z Technologického centra AV ČR zkoumá rozdílné aspekty ve výzkumu a vývoji v EU-13 v porovnání s EU-15 s cílem prozkoumat rozdíly mezi těmito dvěma skupinami. Empiricky se testuje soubor hypotéz rozdělených do pěti domén, mezi něž patří struktura systému VaVaI, vědecká úroveň výzkumných institucí a kvalita jimi překládaných návrhů výzkumných projektů, množství předložených návrhů, úroveň mezinárodní spolupráce a další faktory související s rámcovými programy. Slabá pozice většiny členských států EU13 v případě několika analyzovaných indikátorů ukazuje, že oblast výzkumu v členských státech EU13 vyžaduje další strukturální změny. Na zprávu navazují návrhy politik pro zmírnění rozdílů v inovační výkonnosti mezi oběma skupinami zemí.

Analýza je dostupná zde: https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_IDA(2020)641542

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Aktualizovaný pracovní program výzkumných infrastruktur 2023-2025

19.04.2024

Evropská komise 17. dubna přijala novelu pracovního programu pro oblast výzkumných infrastruktur  v programu Horizont Evropa 2023-2025. Změny v pracovním programu se týkají zejména přidání dvou výzev, které budou vyhlášeny v červnu 2024. Konkrétně se jedná o:...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky