Zpět

ČR bude hostit dva MSCA COFUND programy pro postdoktorandy

15.07.2022

Autor: Lyudmyla Tysyachna

Typ: Koordinátoři projektů

Sdílet na sociální sítě:

Evropská komise počátkem července zveřejnila výsledky výzvy MSCA COFUND 2021. Mezi 26 projekty, které EU podpoří, jsou i dva programy, které budou realizované v České republice. V konkurenci 116 žádostí z celé Evropy ve výzvě uspělo Středočeské inovační centrum (SIC) a Fyzikální ústav AV ČR (FZU).

Granty MSCA COFUND poskytují spolufinancování na školicí programy pro studenty doktorského studia  nebo postdoktorandy realizované na regionální, národní či mezinárodní úrovni. Ve výzvě   z roku 2021 Evropská komise podpoří běh 13 studijních programů určených pro doktorské studenty a 13 fellowshipových programů pro vědce s již získaným titulem Ph.D. Oba úspěšné české projekty, MERIT (SIC) i P4F (FZU), se zaměří na postdoktorandy. Jejich cílem je díky individuálnímu přístupu a širokému spektru možností kariérního rozvoje přilákat do České republiky v souhrnu až 90 špičkových výzkumných pracovníků ze zahraničí.

"Vzhledem k tomu, že od roku 2018 úzce spolupracuji s výzkumnými organizacemi ve Středočeském kraji, vím, že nedostatek kvalifikovaných zahraničních vědců je jejich slabším místem a že podobný program jim může významně pomoci, nejen přivést nové vědce ze zahraničí, ale také zviditelnit se na mezinárodní úrovni. A to byl také důvod, proč jsme o grant začali usilovat a projekt začali budovat prakticky od nuly," vzpomíná na pohnutky, které Středočeské inovační centrum k přípravě žádosti vedly, programová manažerka MERIT Martina Vycudilíková.

Školení poskytovaná v rámci programů MSCA COFUND by měla vědcům umožnit nejen osvojit si nové znalosti a výzkumné metody související s prací ve vědě, ale i nabídnout vhled do práce v neakademickém sektoru a podpořit rozvoj schopností přenositelných napříč trhem práce. Tvůrkyně obou úspěšných českých projektů potvrzují, že vytvořit takto inovativní a atraktivní vzdělávací program byl komplexní a časově náročný proces.

"Příprava a koordinace projektu P4F, na kterém se podílí více než 71 institucí , nebyla snadná, ale máme velkou radost, že patříme mezi 13 evropských projektů, které si z více než stovky žádostí Evropská komise vybrala. Získali jsme téměř 6 milionů eur, tedy více než 146 milionů korun na realizaci 60 dvouletých postdoktorandských stáží, což svědčí o kvalitě podaného projektu",  vysvětluje Ilona Skordis Gottwaldová, vedoucí grantové kanceláře Fyzikálního ústavu AV ČR.

Projekty MSCA COFUND jsou z poloviny spolufinancované z dalších zdrojů – národních, regionálních či soukromých. Program MERIT, který podpoří výzkumný pobyt až 30 zahraničním vědcům v ČR, získá na realizaci programu z Horizontu Evropa 3,6 mil. eur. Aktivity budou kofinancované Středočeským krajem a 15 partnerskými organizacemi, kde budou tzv. fellowshipy probíhat. Realizace programu P4F bude možná mimo jiné díky spolufinancování Akademie věd ČR.

O získání grantu usilovaly obě vítězné české instituce opakovaně, nejprve v Horizontu 2020, poté v Horizontu Evropa, tedy za částečně pozměněných pravidel. "Přípravu programu MERIT jsme zahájili již v lednu 2018, takže cesta k úspěchu byla dlouhá a trnitá. Poprvé jsme získali hodnocení 77  %, podruhé 87,5  % a nyní napotřetí 98  %. Motivací to za tu dobu nevzdat pro mě byla hlavně dlouholetá podpora spolupracujících výzkumných organizací,“ říká Martina Vycudilíková ze SIC.

FZU se ucházel o kofinancování fellowshipového programu pro postdoktorandy v MSCA COFUND dvakrát. "Pro vědeckou instituci je to obrovská příležitost. Díky projektu P4F se do vědeckých skupin Fyzikálního ústavu zapojí talentovaní zahraniční postdoktorandi, kteří budou vybráni v otevřeném mezinárodním výběrovém řízení, na jehož kvalitu bude dohlížet mezinárodní panel a zástupci Evropské komise. Svým rozsahem je náš program srovnatelný s podobnými programy vědeckých institucí, jako je např. švýcarský Paul Scherrer Institut," nastiňuje Ilona Skordis Gottwaldová významný přínos, které projekty MSCA COFUND skýtají pro zapojené organizace z hlediska mezinárodní prestiže a zkvalitňování institucionálního prostředí a nabízených kariérních příležitostí.

Žádost o grant má pouze rámcově definované parametry, vzdělávací program navrhuje instituce sama podle svých potřeb a s přihlédnutím k prioritám Evropské komise. "Pro její přípravu jsou třeba nejen rozsáhlé znalosti a důkladné studium, ale především vhodně složený a sehraný přípravný tým. Příprava by navíc byla mnohem složitější bez podpory Technologického centra AV ČR a NCP pro MSCA Zuzany Šimek, jejíž schopnost naslouchat a kreativně zpracovávat podněty vědeckých institucí je nedocenitelná. Zuzana připravila několik vysoce kvalitních akcí, bez nichž bychom se především v počátku ve výzvě velice pomalu orientovali. Patří jí velký dík,“ doplňuje Ilona Skordis Gottwaldová.

Důležitost pomoci ze strany Technologického centra AV ČR potvrzuje také Martina Vycudilíková a zdůrazňuje, že k získání vysokého bodového ohodnocení bylo třeba do programu vhodně a účelně zakomponovat principy, které Evropská unie ve výzkumu prosazuje: "Kvůli žádosti jsem absolvovala několik školení vedených zahraničními evaluátory, ale také další semináře o genderových tématech ve vědě, open access a Data Management atd. Kromě toho jsme žádost opakovaně konzultovali s NCP i dalšími experty."

Kromě SIC a FZU, které uspěly ve výzvě MSCA COFUND 2021 v roli příjemce, se české výzkumné organizace budou podílet jako partneři na implementaci dalších čtyř projektů MSCA COFUND, dvou doktorských vzdělávacích programů a dvou programů pro postdoktorandy.

Nejbližší výzva MSCA COFUND bude vyhlášena 11. října 2022 s termínem uzávěrky 9. února 2023.

Další informace o obou úspěšných projektech naleznete v tiskových zprávách SIC a FZU.

Více

Česko se bude podílet na řešení dvou projektů ERC Synergy

26.10.2022

Autor: Lyudmyla Tysyachna

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila výsledky první výzvy na projekty typu ERC Synergy v Horizontu Evropa. Z 360 projektových návrhů, které byly předložené do výzvy ERC Synergy 2022, uspělo 29 projektů, do kterých je zapojeno 105 hlavních řešitelů. Ve...

prof. Marek Svoboda se stal členem výboru „Mise Rakovina“ v rámci programu Horizont Evropa

07.09.2022

Autor: Mgr. Anna Svobodová, MOÚ

Ředitel Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., se stal členem expertního výboru „Mise Rakovina“ v rámci programu Horizont Evropa.  Evropská komise vyhlásila výzvu pro vyhledání špičkových odborníků do těchto tzv. výborů misí (Mission Boards) v...

V Česku vznikne mezinárodní výzkumné centrum se zaměřením na environmentální a technologickou etiku

08.08.2022

Autor: Jana Říhová a Petr Urban, Filosofický ústav AV ČR

Systematický výzkum etických problémů spojených se změnou klimatu, vývojem umělé inteligence a nových technologií v Česku dosud chybí. Situaci má změnit nově vznikající mezinárodní výzkumné Centrum pro environmentální a technologickou etiku – Praha (CETE-P)...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky